Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
Faktúra 206-239 Tovary a služby s DPH 31.07.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 90-120 Tovary a služby s DPH 30.04.2020 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 65-89 Tovary a služby s DPH 31.03.2020 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 30-64 Tovary a služby s DPH 29.02.2020 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 188-212 Tovary a služby s DPH 31.10.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 213-248 Tovary a služby s DPH 30.11.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 249-308 Tovary a služby s DPH 31.12.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 01-29 Tovary a služby s DPH 31.01.2020 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 382-446 Tovary a služby s DPH 31.12.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 347-381 Tovary a služby s DPH 30.11.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 298-346 Tovary a služby s DPH 31.10.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 268-297 Tovary a služby s DPH 30.09.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 240-267 Tovary a služby s DPH 31.08.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 173-205 Tovary a služby s DPH 30.06.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 154-187 Tovary a služby s DPH 30.06.2020 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 143-172 Tovary a služby s DPH 31.05.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 99-142 Tovary a služby s DPH 30.04.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 66-98 Tovary a služby s DPH 31.03.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 37-65 Tovary a služby s DPH 28.02.2019 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1799
  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje