• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
  Faktúra 116 - 147 Tovary a služby s DPH 31.05.2022 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 10.06.2022
  Faktúra 1-28 Tovary a služby s DPH 31.01.2018 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 09.02.2018
  Faktúra 210-239 Tovary a služby s DPH 30.09.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 07.10.2015
  Faktúra 169-187 Tovary a služby s DPH 30.09.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 05.10.2012
  Faktúra 155-168/2012 Tovary a služby s DPH 31.08.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 06.09.2012
  Faktúra 133-154/2012 Tovary a služby s DPH 31.07.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 06.08.2012
  Faktúra 78-115 Tovary a služby s DPH 30.04.2022 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 10.05.2022
  VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok Tovar s DPH 08.10.2012 08.10.2012
  Faktúra 51-77 Tovary a služby s DPH 31.03.2022 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 11.04.2022
  Faktúra 148-175 Tovary a služby s DPH 30.06.2022 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 11.07.2022
  Faktúra 340-380 Tovary a služby s DPH 31.12.2017 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 10.01.2018
  Faktúra 270-316 Tovary a služby s DPH 31.10.2020 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 12.11.2020
  Faktúra 304-339 Tovary a služby s DPH 30.11.2017 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 11.12.2017
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava podlahy v učebni a oprava obkladov a dlažby vo WC 10 567,82 s DPH 23.11.2015 05.11.2015
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dvojdňový poznávací zájazd Krakov - Wieliczka 3 036,00 s DPH 11.12.2015 19.11.2015 10.11.2015
  Faktúra 29-59 Tovary a služby s DPH 28.02.2018 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 09.03.2018
  Faktúra 60-89 Tovary a služby s DPH 31.03.2018 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 10.04.2018
  Faktúra 266-303 Tovary a služby s DPH 30.11.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 09.12.2015
  Faktúra 166-206 Tovary a služby s DPH 30.06.2018 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy 09.07.2018
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1964
  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje