• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
  Faktúra 21-43 Tovary a služby s DPH 28.02.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
  Faktúra MEGGY s DPH 15.04.2011
  Faktúra JUKO s DPH 18.04.2011
  Objednávka 042-2011 s DPH 13.04.2011
  Objednávka 043-2011 s DPH 13.04.2011
  Faktúra Ivana Javolková - MAX s DPH 27.04.2011
  Faktúra RAABE s DPH 27.04.2011
  Zmluva Oleander s DPH 28.02.2011
  Zmluva P-MAT s DPH 20.10.2011
  Zmluva Tatry-Sympatia s DPH 18.01.2012
  Faktúra 01-20 Tovary a služby s DPH 31.01.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
  Faktúra 44-65 Tovary a služby s DPH 31.03.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
  Faktúra Web Retail s DPH 13.04.2011
  Faktúra 66-95 Tovary a služby s DPH 30.04.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
  Faktúra 96-120 Tovary a služby s DPH 31.05.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
  Faktúra 121-143 Tovary a služby s DPH 30.06.2013 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 12.11.2013
  Objednávka 001-2011 s DPH 14.01.2011
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Škola v prírode 3 600,00 s DPH 18.4.2016 - 22.4.2016 22.02.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 08.02.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Propagačné materiály 1 500,00 s DPH xxxx 15.02.2016 31.03.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 28.01.2016
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1964
  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje