Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
Zmluva Tatry-Sympatia s DPH 18.01.2012
Faktúra Web Retail s DPH 13.04.2011
Faktúra OLEANDER s DPH 15.04.2011
Faktúra MEGGY s DPH 15.04.2011
Faktúra JUKO s DPH 18.04.2011
Objednávka 042-2011 s DPH 13.04.2011
Objednávka 043-2011 s DPH 13.04.2011
Faktúra Ivana Javolková - MAX s DPH 27.04.2011
Faktúra RAABE s DPH 27.04.2011
Zmluva Oleander s DPH 28.02.2011
Zmluva P-MAT s DPH 20.10.2011
Zmluva 433138/SCC000003612 Mgr. Mária Pigulová 180,-€ s DPH 23.02.2012 Mediatel, spol. s.r.o. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Objednávka 027-2011 s DPH 14.03.2011
Faktúra 1-21/2012 Tovary a služby s DPH 31.01.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 22-46/2012 Tovary a služby s DPH 29.02.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 47-66/2012 Tovary a služby s DPH 30.03.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Zmluva 15.5.2012 Nájomná zmluva na rozšírenie objektov školy 4.- s DPH 15.05.2012 Obec Chminianske Jakubovany Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 67-84/2012 Tovary a služby s DPH 30.04.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 85-108/2012 Tovary a služby s DPH 31.05.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1799
  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje