• Špeciálna základná škola

    • Cieľom školy je pomocou špeciálnych výchovno-vzdelávacích metód, foriem a prostriedkov poskytnúť výchovu a vzdelanie deťom so zdravotným znevýhodnením a deťom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré pre svoje rozumové, zmyslové nedostatky, chyby reči, iné zmyslové postihy a pre nevyhovujúce domáce podmienky na domácu prípravu nedokážu zvládnuť učivo ZŠ.

     Výchova a vzdelávanie žiakov sa prispôsobuje ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám, na základe ktorých má škola vnútornú diferenciáciu. Podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia sú žiaci vzdelávaní podľa učebných osnov pre variant A, B, C, praktickú školu a odborné učilište. Škola zabezpečuje aj individuálne vzdelávanie pre žiakov, ktorých zdravotný stav neumožňuje vzdelávanie v bežnej triede.

     školský poriadok pre ŠZŠ - Skolsky_poriadok_-_specialna_zakladna_skola.pdf

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje