• Organizácia vyučovania

    •  

     Škola má spolu 33 tried a 260 žiakov. Z toho 17 tried variantu A, 9 tried variantu B, 3 triedy praktickej školy so zameraním na: Domáce práce a údržbu domácnosti a 4 tried odborného učilišťa.

     Vyučovanie je dvojzmenné a realizuje sa v 2 elokovaných pracoviskách navzájom od seba vzdialených:

     - Elokované pracovisko, Chminianske Jakubovany 18

     - Elokované pracovisko, Chminianske Jakubovany 22

     Vo všetkých organizačných zložkách si žiaci učivo osvojujú iba v škole, učebnice ani domáce úlohy domov nedostávajú. Pre nedostatok priestorov v škole nie sú zriadené školské kluby, chýba telocvičňa, školská jedáleň a kabinety.

     Vzdelávanie žiakov sa realizuje aj v odborných učebniach, medzi ktoré patria aj 2 dielne a žiacka kuchynka. Pracovné vyučovanie vyučujeme aj na školskom pozemku. Výchovno-vzdelávací proces sa snažíme skvalitňovať pomocou nových metód s využitím najmodernejších prostriedkov informačno-komunikačných technológií. Environmentálnu výchovu a predmety etického zamerania sa môžu vyučovať aj v altánku. Sme presvedčení, že vo výučbe sa aj malými krokmi dajú dosiahnuť väčšie zmeny.

      

                 

              Vyučovací čas

      

                  dopoludnia           

     1. hodina: 07:30 - 08:15

     2. hodina: 08:20 - 09:05

     3. hodina: 09:10 - 09:55

     4. hodina: 10:10 - 10:55

     5. hodina: 11:00 - 11:40

     6. hodina: 11:45 - 12:25

      

      

                  popoludní           

     1. hodina: 12:40 - 13:20

     2. hodina: 13:25 - 14:05

     3. hodina: 14:20 - 15:00

     4. hodina: 15:05 - 15:45

     5. hodina: 15:50 - 16:30

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje