• Záujmové útvary

    • Zoznam záujmových útvarov v šk. roku 2019/2020

     01. Aranžérsky - Mgr. Terézia Krehlíková 
     02. Čitačik - Mgr. Eva Kucharská 
     03. Dance club - Mgr. Martina Múdra 
     04. Dopraváčik - Mgr. Alena Tkáčová 
     05. Farbička - Mgr. Anna Nováková -Marcinčínová 
     06. Farebná galéria - Mgr. Dominika Dulinová 
     07. Futbalový - Mgr. Matúš Novotný 
     08. Háčik - Mgr. Júlia Demeterová 
     09. Hravá informatika - Mgr. Zuzana Schvarcová 
     10. Hudobno - pohybový - Mgr. Zdenka Porubská 
     11. Hudobný - Mgr. Eva Petrášová 
     12. Hýb sa - Mgr. Eva Lazoríková 
     13. Chocholúšik - Iveta Ščerbáková 
     14. Jazyčníček - Mgr. Gabriela Grešová 
     15. Kreatívček 1 - Mgr. Jana Kalinová 
     16. Kreatívček 2 - Bc. Monika Klimková 
     17. Kreatívček 3 - Ivana Lažová 
     18. Kvetinárik - Mgr. Adriana Žaloudková 
     19. Literárny - Mgr. Lenka Červenická, PhD. 
     20. Malý vrabček - Mgr. Zuzana Madziková 
     21. Mladý zdravotník - PaedDr. Darina Becová 
     22. Nechtový salón - Mgr. Juliána Škvarková
     23. Pastelkovo - Mgr. Lenka Demjanovičová 
     24. Počítačový - Mgr. Peter Homišan 
     25. Pohybové hry - Mgr. Jakub Klučiar 
     26. Pohybový 1 - Mgr. Iveta Cibuľková 
     27. Pohybový 2 - Mgr. Jana Murcková 
     28. Relax - Mgr. Ivana Stašiková 
     29. Relaxačný - PaedDr. Jana Straková 
     30. Rozprávkovo 1 - Mgr. Janka Palenčárová 
     31. Rozprávkovo 2 - Mgr. Daniel Závecký 
     32. Rozprávkovo 3 - Mgr. Iveta Semanová 
     33. Rozprávkový svet - Ing. Eva Gregová 
     34. Salón krásy - PaedDr. Zuzana Pavlíková 
     35. Speváčik - Mgr. Michaela Dzurjová 
     36. Stolársky - Mgr. Peter Pekľanský 
     37. Stolnotenisový 1 - Mgr. Radovan Juhás 
     38. Stolnotenisový 2 - Mgr. Peter Maček 
     39. Svetielko - Mgr. Andrea Fečková 
     40. Šikovné ručičky - Mgr. Magdaléna Andrášová 
     41. Šikovné ruky - Mgr. Zuzana Kočišová 
     42. Športovo - tanečný - Mgr. Natália Vašková 
     43. Temperka - Mgr. Ivana Rychtáriková 
     44. Tkáčsky - Mgr. Mária Pospíšilová 
     45. Včelársky - Ing. Pavol Uličný 
     46. Včielka - Mgr. Eva Macková

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje