• Poradné orgány

    •  

     Pedagogická rada pracuje podľa samostatného plánu práce. Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.

     • zapisovateľky: Mgr. Jana Kalinová, Mgr. Júlia Demeterová

     • overovateľka zápisnice: Mgr. Zdenka Porubská

      

     Poradný zbor riaditeľky školy: 

     Mgr. Beáta Tkáčová - predsedníčka

     Mgr. Ivana Stašiková - zapisovateľka

     Mgr. Iveta Vašková - členka

     Mgr. Andrea Gaľová - členka

      

     Metodické združenie (MZ), vedúca - Mgr. Gabriela Grešová - I. stupeň A variant,                                                                  B, C varianty a IVP

     Predmetová komisia (PK), vedúca - Mgr. Eva Kucharská - II. stupeň A variant

     Predmetová komisia (PK), vedúca - PAEdDr. Darina Becová - praktická škola a                                                                 odborné učilište 

     Výchovná a kariérová poradkyňa (VKP) - Mgr. Ivana Stašiková

     Školská psychologička - Mgr. Andrea Gaľová

      

     Sociálna pedagogička: Mgr. Lenka Babuščáková

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje