• Zelená škola

    • ZELENÁ ŠKOLA

      

      Čo je to Zelená škola?

     Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím prispievajú k pozitívnej zmene. Program Zelená škola rozvíja životné zručnosti a hodnoty podporujúce aktívne občianstvo a uvedomenie si zodpovednosti za vlastné konanie i za stav životného prostredia. Naša škola sa do tohto programu zapojila v aj tomto školskom roku.

      

     Školy si môžu vybrať z nasledujúcich tém:

     • voda
     • odpad
     • energia
     • doprava a ovzdušie
     • zelené obstarávanie
     • zeleň a ochrana prírody

      

     3. Certifikačné obdobie 2020-2022

     Téma: Zeleň a ochrana prírody 

      

     Členovia širšieho Kolégia:                                           Členovia užšieho Kolégia: 

     17 členov učitelia SŠ                                                              11 členov žiaci SŠ

     1 člen EKOPARK Prešov                                                       6 členov učitelia

     1 člen Štátna ochrana prírody                                               2 členovia prevádzkoví pracovníci

      1 člen OcÚ

      Stretnutia sa realizujú 1x za 2 mesiace                               Stretnutia sa realizujú každú druhú

                                                                                                     stredu v mesiaci v BD v čase o 12:00 hod.

      

     ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN:

     EAP_SS_Chmin.Jakubovany_Zelen_a_ochrana_prirody_2020.pdf

     Environmentalny_audit_-_tabula.pdf

     EAP_SS-Chmin.Jakubovany_Zelen-a-ochrana-prirody-2020_22monitoring_a_indikatory.pdf

     Fotogaléria aktivít Zelenej školy:

     b

      
      

     2. Certifikačné obdobie 2018-2020

     Téma: Potraviny

      

     ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN

     EAP_POTRAVINY.doc

     fotogaléria aktivít Zelenej školy: Zelená škola

      

      1. Certifikačné obdobie 2016-2018

     Téma: Zeleň a ochrana prírody 

      ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN

       EAP_SS_Chminianske_Jakubovany.doc    

      fotogaléria aktivít Zelenej školy: Zelená škola

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje