• Zelená škola

    • ZELENÁ ŠKOLA

      

      Čo je to Zelená škola?

     Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím prispievajú k pozitívnej zmene. Program Zelená škola rozvíja životné zručnosti a hodnoty podporujúce aktívne občianstvo a uvedomenie si zodpovednosti za vlastné konanie i za stav životného prostredia. Naša škola sa do tohto programu zapojila v tomto školskom roku.

      

      

     Školy si môžu vybrať z nasledujúcich tém:

     • voda
     • odpad
     • energia
     • doprava a ovzdušie
     • zelené obstarávanie
     • zeleň a ochrana prírody

      

     Programom sprevádza metodika 7 krokov :

      

        1. Certifikačné obdobie 2016-2018

     Téma: Zeleň a ochrana prírody 

      ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN

       EAP_SS_Chminianske_Jakubovany.doc    

      fotogaléria aktivít Zelenej školy: Zelená škola

                                 2. Certifikačné obdobie 2018-2020

     Téma: Potraviny

      

     ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN

     EAP_POTRAVINY.doc

     fotogaléria aktivít Zelenej školy: Zelená škola

      

     Členovia širšieho Kolégia:

     17 členov učitelia SŠ

     1 člen EKOPARK Prešov

     1 člen Štátna ochrana prírody

     1 člen OcÚ

      

      

     Stretnutia sa realizujú 1x za 2 mesiace

     Členovia užšieho Kolégia:

     11 členov žiaci SŠ

     6 členov učitelia

     2 členovia prevádzkoví pracovníci

      

     Stretnutia sa realizujú každú druhú stredu v mesiaci v BD v čase o 12:00 hod.

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje