• Koordinátori

    • Koordinátorky environmentálnej výchovy                                    Mgr. Adriana Žaloudková,

                                                                                                          Mgr. Ivana Rychtáriková


     Koordinátor bezpečnosť a prevencia                                          Mgr. Alena Tkáčová, Mgr. Michaela Dzurjová


     Koordinátorky zdravotnej výchovy 

     a zdravého životného štýlu                                                          Mgr. Jana Kalinová, Mgr. Juliána Škvarková


     Koordinátor dopravnej výchovy pre I. st., A a B varianty,

                                                          pre II. stupeň B variant   

                                                                                                          Mgr. Jozef Marušák


     Koordinátor dopravnej výchovy pre II. st. A variant, PŠ a OU     Mgr. Peter Pekľanský

      

     Koordinátorky pre detské a ľudské práva                                    Mgr. Martina Múdra, Mgr. Marcela Birošová

      

     Špor.  koordinátori                                                                        Mgr. Júlia Demeterová, Mgr. Matúš Novotný


     Koordinátorka náboženskej výchovy                                            Mgr. Andrea Fečková


     Koordinátorka Čas premien – dievčatá                                        Mgr. Lenka Červenická, PhD.


     Koordinátor Čas premien – chlapci                                              Ing. Pavol Uličný


     Koordinátorka výchova k manželstvu a rodičovstvu                     Mgr. Janka Palenčárová


     Koordinátorka výtvarnej výchovy – pre I. stupeň A a B varianty

                                                               pre II. stupeň B variant        Mgr. Dominika Dulinová


     Koordinátorka výtvarnej výchovy – pre II. stupeň A variant,

                                                               pre PŠ, OU                           Mgr. Anna Nováková-Marcinčínová


     Koordinátor BOZP a PO                                                                  Mgr. Peter Maček

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje