• Koordinátori

    • Výchovná a kariérová poradkyňa – Mgr. Ivana Stašiková

     Školská psychologička – Mgr. Andrea Gaľová

     Sociálna pedagogička – Mgr. Lenka Babuščáková

     Vedúca PK pre II. stupeň A variant – Mgr. Eva Kucharská

     Vedúca PK pre PŠ a OU – PaedDr. Darina Becová

     Vedúca MZ – Mgr. Gabriela Grešová

     Koordinátorky environmentálnej výchovy – Mgr. Adriana Žaloudková, Mgr. Ivana Rychtáriková

     Koordinátor bezpečnosť a prevencia – Mgr. Daniel Závecký

     Koordinátorky zdravotnej výchovy a zdravého životného štýlu - Mgr. Dominika Dulinová,     Mgr. Juliána Škvarková

     Koordinátorka dopravnej výchovy pre I. st., B a C varianty – Mgr. Eva Macková

     Koordinátor dopravnej výchovy pre II. st. A variant, PŠ a OU – Mgr. Peter Pekľanský

     Koordinátorky pre detské a ľudské práva – Mgr. Martina Múdra, Mgr. Zuzana Madziková

     Športoví koordinátori – Mgr. Júlia Demeterová, Mgr. Matúš Novotný

     Koordinátorka náboženskej výchovy – Mgr. Andrea Fečková

     Koordinátorka Čas premien – dievčatá – Mgr. Iveta Cibuľková

     Koordinátor Čas premien – chlapci – Ing. Pavol Uličný

     Koordinátorka výchova k manželstvu a rodičovstvu – Mgr. Janka Palenčárová

      

      

      
      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje