• Chminianske Jakubovany

    •  

          Chminianske Jakubovany ležia v juhovýchodnom cípe Šarišskej vrchoviny v pramennej oblasti prítoku Križovianky 22 km od krajského mesta Prešov. Obec založili na zákupnom práve začiatkom 14. storočia. Známa je od roku 1334. Patrila panstvu Svinia, od 15. storočia Perényiovcom. V 17. storočí boli zemepánmi Hedryovci, Péchyovci.

          V 19. storočí tu bol veľkostatok Bujanovičovcov. V roku 1828 mala obec 70 domov a 535 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, pestovaním čerešní, vozili soľ zo Solivaru do Smižian. Za prvej ČSR to bola poľnohospodársko-ovocinárska obec. Erb obce vychádza z pečatidla z roku 1787.

          V súčasnosti žije v obci okolo 1200 Rómov. Presný počet však nemožno určiť, lebo mnohí z nich nie sú evidovaní na obecnom úrade. Väčšina z nich býva v chatrčiach. (Pre porovnanie - v obci žije 427 Nerómov.)

      

     Ďalšie informácie o obci nájdete na stránke: www.chminianske_jakubovany.saris.eu.sk

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje