• Obec Chminianske Jakubovany

     • Chminianske Jakubovany ležia v juhovýchodnom cípe Šarišskej vrchoviny v pramennej oblasti prítoku Križovianky 22 km od krajského mesta Prešov. Obec založili na zákupnom práve začiatkom 14. storočia. Známa je od roku 1334. Patrila panstvu Svinia, od 15. storočia Perényiovcom. V 17. storočí boli zemepánmi Hedryovci, Péchyovci.

           V 19. storočí tu bol veľkostatok Bujanovičovcov. V roku 1828 mala obec 70 domov a 535 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, pestovaním čerešní, vozili soľ zo Solivaru do Smižian. Za prvej ČSR to bola poľnohospodársko-ovocinárska obec. Erb obce vychádza z pečatidla z roku 1787.

          V obci žije v súčasnosti 2455 obyvateľov, z toho v osade okolo 2068 Rómov. Presný počet Rómov však nemožno určiť, pretože mnohí z nich nie sú evidovaní na obecnom úrade ani s trvalým ani s prechodným pobytom  Práve rozvoju tejto komunity sa venujú tieto organizácie s pôsobiskom v Chminianskych Jakubovanoch, a to Základná škola, Spojená škola a Komunitné centrum. Tieto inštitúcie poskytujú vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre deti a mládež. V obci funguje terénna sociálna práca. Okrem spomenutých inštitúcií existuje v obci Dobrovoľný hasičský zbor a poľovnícke združenie.

      Ďalšie informácie o obci nájdete na stránke: https://www.chminianskejakubovany.sk/-samosprava

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje