• Záverečné skúšky

    • Záverečné skúšky

     Učebné odbory, v ktorých žiaci v školskom roku 2022/2023 ukončujú prípravu záverečnou skúškou:

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Triedny/a 

     učiteľ/ka

     Majster/ka OV   

     4572 G 09
     Poľnohospodárska výroba III.OP
     - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
     3 Mgr. Maček Ing. Uličný       
     6485 G 00
     Opatrovateľská starostlivosť III.OP
     - v zariadeniach sociálnej starostlivosti
     3 Mgr. Maček Mgr. Oravcová

      

      

     Pre záverečné skúšky v školskom roku 2022/2023 sa ustanovuje skúšobná komisia v tomto zložení:

     Predseda: Iveta Šlosárová Mgr.

     Podpredseda: Ivana Stašiková, Mgr.
                            zástupkyňa riaditeľky SŠ Chminianske Jakubovany (OP - opatrovateľ)

     Podpredseda: Ivana Stašiková, Mgr.
                              zástupkyňa riaditeľky SŠ Chminianske Jakubovany (OP - poľnohospodár)

     Členovia:

     Odbor opatrovateľská starostlivosť - III. O trieda:

     • Peter Maček, Mgr., triedny učiteľ
     • Anita Oravcová, Mgr., skúšajúca učiteľka
     • Darina Becová, PaedDr., skúšajúca učiteľka

      

     Odbor poľnohospodárska výroba - III. P trieda:

     • Peter Maček, Mgr., triedny učiteľ
     • Pavol Uličný, Ing., skúšajúci učiteľ
     • Peter Maček, Mgr., skúšajúci učiteľ
  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje