• Záverečné skúšky

    • Záverečné skúšky

     Učebné odbory, v ktorých žiaci v školskom roku 2020/2021 ukončujú prípravu záverečnou skúškou:

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Triedny/a

     učiteľ/ka

     Majster/ka OV

      

     4572 G 09
     Poľnohospodárska výroba III.PS
     - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

     3

     PaedDr. Straková

     Mgr. Maček

     Ing. Uličný

     6491 G 02
     Obchodná prevádzka III.PS

     - príprava, skladovanie a predaj tovaru-

     10

     PaedDr. Straková     PaedDr. Straková

     PaedDr. Pavlíková

      

      

      

     Pre záverečné skúšky v školskom roku 2020/2021 sa ustanovuje skúšobná komisia v tomto zložení:

     Predseda: Vladimír Gerhart, Ing.

     Podpredseda: Viera Forišová, Ing.
                              zástupkyňa riaditeľky SŠ Chminianske Jakubovany (PS - poľnohospodár)

     Podpredseda: Viera Forišová, Ing.
                            zástupkyňa riaditeľky SŠ Chminianske Jakubovany (PS – obchodná prevádzka)

      

     Členovia:

     Odbor poľnohospodárska výroba - III. PS trieda:

     ·         Jana Straková, PaedDr., triedna učiteľka

     ·         Pavol Uličný, Ing.

     ·         Peter Maček,  Mgr.

     ·         Adriana Žaloudková, Mgr.

      

     Odbor obchodná prevádzka - III. PS trieda:

     ·         Jana Straková, PaedDr., triedna učiteľka

     ·         Zuzana Pavlíková, PaedDr.

            Jana Straková, PaedDr.

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje