• Záverečné skúšky

    • Záverečné skúšky v školskom roku 2019/2020 sa uskutočnia v čase mimoriadnej situácie rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov administratívne.

     Učebné odbory, v ktorých žiaci v školskom roku 2019/2020 ukončujú prípravu záverečnou skúškou:

     Učebný odbor Počet žiakov     

     Triedny/a

     učiteľ/ka  

     Majster/ka OV
     6485 G 00
     Opatrovateľská starostlivosť III.O
     - zariadenia sociálnej starostlivosti
     5 PaedDr. Pavlíková
      
      

     PhDr. Gargalíková

     PaedDr. Becová

     Mgr. Oravcová

     4572 G 09
     Poľnohospodárska výroba III.P
     - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
     6 Mgr. Pekľanský


     Mgr. Pekľanský

     Mgr. Maček

     Mgr. Palenčárová

     Mgr. Škvarková

      

          

     Pre záverečné skúšky v školskom roku 2019/2020 sa ustanovuje skúšobná komisia v tomto zložení:

     Predseda: Vladimír Gerhart, Ing.

     Podpredseda: Viera Forišová, Ing.
                              zástupkyňa riaditeľky SŠ Chminianske Jakubovany                            (OP - opatrovateľ)

     Podpredseda: Viera Forišová, Ing.
                              zástupkyňa riaditeľky SŠ Chminianske Jakubovany 
                              (OP - poľnohospodár)

      

     Členovia:

     Odbor opatrovateľská starostlivosť - III. O trieda:

     • Zuzana Pavlíková PaedDr., triedna učiteľka
     • Darina Becová PaedDr.
     • Miriama Gargalíková PhDr.

      

     Odbor poľnohospodárska výroba - III. P trieda:

     • Peter Pekľanský Mgr., triedny učiteľ
     • Pavol Uličný Ing.
     • Adriana Žaloudková Mgr.
          
            
  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje