Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
VO: Súhrnná správa 2. štvrťrok Tovar s DPH 04.07.2012
Faktúra 61-92 Tovary a služby s DPH 30.04.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 343-387 Tovary a služby s DPH 31.12.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 41-60 Tovary a služby s DPH 31.03.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 67-84/2012 Tovary a služby s DPH 30.04.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 85-108/2012 Tovary a služby s DPH 31.05.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 109-132/2012 Tovary a služby s DPH 30.06.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 25-40 Tovary a služby s DPH 28.02.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
VO: Súhrnná správa 4.štvrťrok Tovar s DPH 29.01.2014
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok Tovar s DPH 02.10.2013
VO: Súhrnná správa 2. štvrťrok Tovar s DPH 03.07.2013
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok Tovar s DPH 02.04.2013
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok Tovar s DPH 15.01.2013
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok Tovar s DPH 08.10.2012
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok Tovar s DPH 10.04.2012
Faktúra 303-342 Tovary a služby s DPH 30.11.2016 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 1-24 Tovary a služby s DPH 31.01.2015 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21
Faktúra 78 - 106 Tovary a služby s DPH 30.04.2021 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
Faktúra 1-21 Tovary a služby s DPH 31.01.2017 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Martina Markušová účtovníčka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1799
  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje