• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra Orange s DPH 03.01.2011
  Zmluva Tatry-Sympatia s DPH 18.01.2012
  Faktúra OLEANDER s DPH 15.04.2011
  Faktúra MEGGY s DPH 15.04.2011
  Faktúra JUKO s DPH 18.04.2011
  Objednávka 042-2011 s DPH 13.04.2011
  Objednávka 043-2011 s DPH 13.04.2011
  Faktúra Ivana Javolková - MAX s DPH 27.04.2011
  Faktúra RAABE s DPH 27.04.2011
  Zmluva Oleander s DPH 28.02.2011
  Zmluva P-MAT s DPH 20.10.2011
  Zmluva 07.03.2023 Zmluva o dielo s DPH 03.03.2023 CUBS plus, s.r.o. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 07.03.2023
  Objednávka 041-2011 s DPH 12.04.2011
  Zmluva 433138/SCC000003612 Mgr. Mária Pigulová 180,-€ s DPH 23.02.2012 Mediatel, spol. s.r.o. Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 24.02.2012
  Faktúra 1-21/2012 Tovary a služby s DPH 31.01.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 31.01.2012
  Faktúra 22-46/2012 Tovary a služby s DPH 29.02.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 29.02.2012
  Faktúra 47-66/2012 Tovary a služby s DPH 30.03.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 02.04.2012
  Zmluva 15.5.2012 Nájomná zmluva na rozšírenie objektov školy 4.- s DPH 15.05.2012 Obec Chminianske Jakubovany Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 15.05.2012
  Faktúra 67-84/2012 Tovary a služby s DPH 30.04.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 03.05.2012
  Faktúra 85-108/2012 Tovary a služby s DPH 31.05.2012 Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 06.06.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1964
  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje