• Envirobeseda

    • 3. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Envirobeseda.

     Dňa 27.02.2023 sa v priestoroch našej školy konala EKO beseda pod vedením Ing. Klusovejz prešovského EKOPARK-u a Ing. Hrešovej zo Štátnej ochrany prírody SR.Besedy sa zúčastnili vybraní žiaci 2.stupňa ŠZŠ, OU a PŠ. Formou prezentácie sadozvedeli zaujímavosti o skupenstvách a kolobehu vody, o jej dôležitosti pre človeka, zvieratáa prírodu. Pomocou obrázkov a videí sa žiaci zoznámili s rôznymi druhmi vtákov ako aj sozvukmi, ktoré jednotliví vtáci vydávajú. Dozvedeli sa aj o ich krúžkovaní či o tom, ako sapracovníci ŠOP starajú o vtáčie mláďatká, ktoré z hniezda vypadli. Žiakov dnešná témazaujala. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Maskáčik

    • 3. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Maskáčik.

     Fašiangy sa u nás oslavovali odnepamäti. Boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Počas fašiangového obdobia sa konajú plesy, karnevaly a rôzne zábavy. Dňa 16.2.2023 sa aj v priestoroch našej školy uskutočnilo karnevalové predstavenie s názvom Maskáčik. Všetci žiaci si pod vedením svojich triednych učiteľov pripravili krásne masky, ktoré predviedli vo vestibule školy, kde si zároveň spravili peknú fotku. Tri najkrajšie masky, ktoré vybrala porota v zložení Mgr. Iveta Vašková (zástupkyňa školy), Mgr. Terézia Krehlíková (asistentka učiteľa) a p. Markušová, boli aj ocenené. Z rannej zmeny to boli triedy 2.B (tr.uč. Mgr. Cibuľková), 5.A (Ing. Gregová) a I.A (Mgr. Chovancová). Z popoludňajšej zmeny 2.A (Mgr. Škvarková), 2.C (Mgr. Múdra) a 3.D (Mgr. Rychtáriková). Tí, ktorí nevyhrali, nemali byť prečo smutní, pretože za účasť dostali sladkú odmenu. A keďže k fašiangom zábava neodmysliteľne patrí, tak ani náš karneval sa bez nej neobišiel. Žiaci so svojimi učiteľmi si na ňom zatancovali a príjemne sa všetci zabavili.

    • Recitačná súťaž OU a PŠ

    • 21. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Recitačná súťaž OU a PŠ.

     Dňa 21.03.2023 sa na OU a PŠ konalo školské kolo recitačnej súťaže. Recitátorov privítala a slávnostne sa im prihovorila PaedDr. Jana Straková, vedúca PK pre OU a PŠ. Predstavila členov poroty, ktorí dozerali na priebeh súťaže. Predsedkyňou poroty bola p. zástupkyňa pre OU a PŠ Mgr. Ivana Stašiková. Členkami poroty boli aj p. učiteľka Mgr. Júlia Demeterová a p. zástupkyňa Mgr. Iveta Vašková  pre 1. a 2. stupeň A a B varianty. Súťažilo sa v 2 kategóriach. V prednese poézie sa na 1. mieste v PŠ umiestnila Annamária Pokutová z I.A triedy. Na 1. mieste v tej istej kategórii, ale v OU sa umiestnila Tatiana Holubová z I.PM triedy, 2. miesto získal Cyril Horvát z I.OS triedy a na 3. mieste skončil Erik Horvát z III.OP triedy. V kategórii próza v OU sa na 1. mieste umiestnil Richard Horvát z II.OP triedy a na 2. mieste skončila Alexandra Horvátová z I.OS triedy. Na záver predsedkyňa poroty Mgr. Ivana Stašiková prečítala mená víťazov. Víťazi boli odcenení knihou, diplomom a sladkosťou. Milí recitátori: „Knihy sú ako dvere, otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“ Víťazom blahoželáme!

    • Jarné prázdniny a riaditeľské voľno

    • 1. 3. 2023
    • Vážení rodičia,

     oznamujeme Vám, že od 6. marca do 10.marca 2023 majú žiaci spojenej školy jarné prázdniny, zároveň

     riaditeľka Spojenej školy Chminianske Jakubovany podľa § 150 ods. 5 zákona č.

     245/2008 Z. z. udeľuje žiakom dňa 13.03.2023 (pondelok) riaditeľské voľno

     z organizačných dôvodov.

     Vyučovaniepo prázdninách a riaditeľskom voľne bude pokračovať v utorok 14.03.2023.

    • Valentínska pošta

    • 15. 2. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Valentínska pošta.

     Počas valentínskeho týždňa žiaci našej školy usilovne písali a kreslili Valentínky, ktorými chceli vyjadriť svoju lásku, priateľstvo aj vďačnosť svojim adresátom. 14. februára nám naše Valentínky rozniesli valentínsku poštu, čím  potešili  nejedno srdiečko učiteľov aj žiakov.

    • Vianočné prázdniny v školskom roku 2022/2023

    • 21. 12. 2022
    • Vianočné prázdniny sú po letných druhé najdlhšie voľné obdobie v roku. Začínajú pred Štedrým dňom a vrcholia po Troch kráľoch. Čakajú nás takmer tri voľné týždne, počas ktorých si stihneme užiť voľný čas, ale nezabudnite ho stráviť aj s rodinou. 

     Posledný vyučovací deň: 22. december 2022 (štvrtok)

     Prázdniny: 23. december 2022 – 5. január 2023

     Nástup do školy: 9. január 2023 (pondelok)

    • Mikuláš

    • 30. 12. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš.

     Aj tento rok k nám prišiel Mikuláš a obdaroval dobré deti. Nebol však sám. Pomáhali mu anjelik a čert.

    • Jesenné aranžmány - vence, kytice

    • 26. 10. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Jesenné aranžmány - vence, kytice.

     Dňa 26.10.2022 žiaci OU a PŠ v triedach vyrábali Jesenné aranžmány (vence, kytice) pod vedením svojich vyučujúcich. Výrobou jesenných aranžmánov sme si pripomenuli sviatok Všetkých svätých formou prezentácie. Pani učiteľka PaedDr. Pavlíková oboznámila žiakov s pracovným postupom. Počas tvorby a realizácie vencov a kytíc sme počúvali relaxačnú hudbu. Žiaci súťažili v trojiciach o najkrajší jesenný aranžmán. Po zhotovení aranžmánov porota v zložení: zástupkyňa pre ŠZŠ Mgr. Vašková a zástupkyňa pre OU a PŠ Mgr. Stašiková rozhodovali o víťazoch. Na 1. mieste sa umiestnili žiaci s III.OP,  2. miesto získali žiaci II.OP a na 3. mieste skončili žiaci II.A. Víťazi získali sladké odmeny za prejavenú kreativitu a fantáziu. Blahoželáme!

    • Zemiaková brigáda

    • 18. 10. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zemiaková brigáda.

     Dňa 11. 10. 2022 a 14.10. 2022 sme s vybranými  žiakmi OU, PŠ a ŠZŠ absolvovali brigádu v zbere zemiakov v obci Široké u miestneho  farmára. Počasie nám prialo, bolo slnečno a teplo. Zemiaky na poli vyorával traktor a žiaci v dvojiciach zbierali. Prvý deň sme vyzbierali 280 vriec zemiakov a druhý deň 180 vriec zemiakov. Žiakov činnosť bavila, tešili sa a medzi sebou súťažili, kto koľko vyzbieral. Farmár bol s úrodou spokojný. Pri zbere počúvali hudbu a pritom si pospevovali. V rámci prestávky a oddychu si pochutili na bagete, sladkostiach a ovocnom čaji. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

    • Zelená škola - Certifikácia

    • 11. 10. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zelená škola - Certifikácia.

     Dňa 11. októbra 2022 sme sa spolu so žiakmi Kolégia Zelenej školy zúčastnili slávnostnej online Certifikácie, na ktorej sme boli ocenení za aktívnu prácu v programe. Získali sme Certifikát  a možnosť pýšiť sa vlajkou Zelenej školy do roku 2024. Počas slávnostnej Certifikácie sme si rozbalili aj chutné prekvapenie, ktoré nám centrum environmentálnej výchovy ŽIVICA doručilo poštou.

     Ďakujeme všetkým aktívnym členom kolégia za ich prácu a nadšenie pri spoločnej záchrane našej planéty. Veríme v zelenú budúcnosť!!!

    • Zeleninové hody

    • 9. 10. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zeleninové hody.

     Dňa 3. 10. 2022 sa na našej Spojenej škole uskutočnil deň pod názvom „Zeleninové hody.“ Na začiatku kolegov privítala vedúca PK pre OU a PŠ PaedDr. Jana Straková. Učitelia OU a PŠ si pre svojich kolegov zo ŠZŠ pripravili rôzne druhy jedál zo zeleniny. Zo studených jedál to boli: šaláty a nátierky a z teplých jedál: polievky, zemiaky na kyslo, zemiakové placky, segedínsky guľáš s knedlíkom... Veľmi chutné a naservírované bolo aj zeleninové smoothie zo zeleru, mrkvy, cvikly a špenátu. Na záver si kolegovia pochutili na jablkovej štrúdli, jablkách v župane,  cuketových  a mrkvových koláčoch a bylinkových čajoch z mäty a medovky. Všetkým kolegom z OU a PŠ za všetko patrí veľké ďakujem.

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje