• 10.09.2019 - Remeselný deň

    • 10. 9. 2019
    •   V utorok 10. septembra 2019 sa v našej škole uskutočnil Remeselný deň, ktorý sa konal v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Jeho cieľom bolo stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, informovať žiakov o potrebe chrániť ho a podporovať toleranciu voči iným kultúram. Preto si aj naši učitelia pripravili malú ukážku tradícii folklóru, časti krojov, keramiku, výšivky, ukážky remesiel, z ktorých mnohé aj keď aj zmodernizované pretrvávajú aj v dnešnej dobe. Nemohla chýbať ochutnávka tradičných ľudových jedál, ako sú marikle, zemiakové placky, fazuľová polievka a bola aj vynikajúca kapustnica. Učitelia spolu so žiakmi z odborného učilištia si pripravili ochutnávku čajov z liečivých bylín. Okrem žiakov našej školy sa na Remeselnom dni zúčastnili aj žiaci z materskej a základnej školy a pracovníci Komunitného centra v Chminianskych Jakubovanoch. Na záver buďme hrdí na naše kultúrne dedičstvo a hrdo sa hlásme k tradíciám slovenského národa.

     fotogaléria: 10.09.2019 - Remeselný deň 

    • 28.06.2019 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

    • 2. 7. 2019
    •   Dnes sme slávnostne ukončili školský rok 2018/2019. Po odznení štátnej hymny sa pani riaditeľka prihovorila žiakom a učiteľom, poďakovala za odvedenú prácu a popriala krásne prázdniny. Následne boli ocenení žiaci za reprezentáciu školy, výborný prospech, výhercovia v súťaži o naj chlapca, v zbere hliníkovej fólie a tehličke, víťazi stolnotenisového turnaja a pani učiteľky s najkrajšou kvetinovou výzdobou v triede. Absolventom odborného učilišťa pani riaditeľka odovzdala vysvedčenia a výučné listy a spolu s pani zástupkyňami im zapriali veľa úspechov v živote a práci. Kolektívu spojenej školy ďakujeme za veľmi dobre odvedenú prácu a prajeme veľa oddychu a krásne zážitky počas dovolenkového obdobia.

     fotogaléria: 28.06.2019 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 

    • 21.06.2019 - Záverečné skúšky absolventov OU

    • 24. 6. 2019
    •   V dňoch 20. - 21.06.2019 sa konali záverečné skúšky žiakov III.OP triedy na OU v Chminianskych Jakubovanoch. Písomnú a praktickú časť absolvovali prvý deň, teoretickú časť druhý deň. Záverečných skúšok sa zúčastnili žiaci v dvoch učebných odboroch - opatrovateľská starostlivosť a poľnohospodárska výroba. Úspešným absolvovaním záverečnej skúšky všetci žiaci získali výučný list k čomu im srdečne blahoželáme.

     fotogaléria: 21.06.2019 - Záverečné skúšky absolventov OU 

    • 18.06.2019 - Súťaž v preskoku cez švihadlo

    • 25. 6. 2019
    • V utorok 18. júna sa uskutočnila súťaž v preskoku cez švihadlo. Podujatia sa zúčastnili žiaci poobedňajšej zmeny a prebiehalo na ihrisku miestnej školy. Úlohou súťažiacich bolo urobiť za 1 minútu čo najviac preskokov – znožmo. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 1. kategória - dievčatá, 2. kategória – chlapci. Najúspešnejší žiaci v preskoku boli odmenení vecnou cenou a sladkosťou.

     Ocenení žiaci:

     1. kategória 

     1. miesto Nikola Horváthová 7.D 119 preskokov
     2. miesto: Alexandra Horvátová 6. B 118 preskokov 
     3. miesto: Monika Mirgová 5. A 115 preskokov

     2. kategória

     1. miesto: Dušan Mirga 6.D 107 preskokov
     2. miesto: Filip Horvát 6. A 72 preskokov
     3. miesto: Marián Pokuta 6. A 30 preskokov

     fotogaléria: 18.06.2019 - Súťaž v preskoku cez švihadlo 

    • 11.06.2019 - Súťaž v koníčkovaní

    • 25. 6. 2019
    •   Dňa 11.06.2019 sa na našej Spojenej škole konalo voľnočasové športové dopoludnie. Súťažili chlapci aj dievčatá II. stupňa, Odborného učilišťa a Praktickej školy na školskom multifunkčnom ihrisku. Na začiatku súťaže si súťažiaci nastúpili do troch zástupov, kde boli oboznámení koordinátorkou bezpečnosti a prevencie s pravidlami súťaže. Súťažiaci boli rozdelení do skupín k jednotlivým učiteľom. Za jednu minútu mali urobiť čo najviac koníčkov s futbalovou loptou. Súťažiacich na ihrisko prišla odmeniť pani riaditeľka. Víťazí získali sladkosti a vecné ceny - lopty. Na 1. mieste sa umiestnili Vladimír Mirga z II.PB triedy a Erik Mirga z 9.A triedy. Druhé miesto obsadili Ľudovít Holub z I.OP triedy a Dávid Holub z 8.A triedy. Na treťom mieste skončili Radoslav Mirga a Roman Horvát z III.B triedy. Víťazom blahoželáme!

     fotogaléria: 11.06.2019 - Súťaž v koníčkovaní 

    • 06.06.2019 - Školský výlet žiakov odborného učilišťa a praktickej školy

    • 10. 6. 2019
    •   Dňa 06.06.2019 sme sa so žiakmi Odborného učilištia a Praktickej školy zúčastnili školského výletu v Prešove. Absolvovali sme exkurziu na Kalvárii, kde si žiaci pozreli pekný výhľad na mesto Prešov, jeho sídliská, významné budovy a pamiatky. V blízkosti Kalvárie sme navštívili aj Ekopark, kde si žiaci pozreli jednotlivé druhy domácich zvierat a vtákov. Po túre na Kalvárii si oddýchli na preliezkach a lavičkách v peknej prírode Ekoparku. Z Ekoparku sme sa presunuli autobusom do Hvezdárne a planetária v Prešove. Žiaci sa oboznámili formou prezentácie so vznikom a vývojom Zeme a jej planétami. Neskôr si pozreli bájku „Princ Peter“, ktorá sa im veľmi páčila. Nakoniec sme prišli do Lanového centra. Žiaci boli rozdelení do skupín k jednotlivým animátorom, ktorí im pripravili program. Žiaci zdolávali prekážky vo vysokom teréne. Len odvážni a šikovní došli k cieľu, kde ich už čakalo osvieženie vo forme nanuku. Ostatní žiaci si posedeli na terase pod slnečníkmi, kde si dali nealko nápoje. Pri odchode domov z Prešova sme sa zastavili na sídlisku na zmrzline a trochu sme sa po horúcom dni osviežili. Výlet sa skutočne vydaril, počasie bolo fajn, žiaci boli spokojní, všetko sa im páčilo.

     fotogaléria: 06.06.2019 - Školský výlet žiakov odborného učilišťa a praktickej školy 

    • 05.06.2019 - MDD

    • 5. 6. 2019
    •   Dňa 05.06.2019 sme spoločne oslávili Deň detí. Na školskom ihrisku si chlapci zmerali sily vo futbalovom turnaji a dievčatá zahrali vybíjanú. Niektoré prvýkrát, ale o to s väčšou chuťou. Odmenou pre všetkých bol dobrý pocit z hry, z víťazstva i sladkosť od pani riaditeľky.

     fotogaléria: 05.06.2019 - MDD 

    • 26.05.2019 - 1. sv. prijímanie

    • 10. 6. 2019
    •   26. máj 2019 bol pre ôsmich žiakov našej školy veľkým dňom. V tento deň sa viac zblížili s naším verným Priateľom, Ježišom Kristom, ktorého po prvý krát mohli prijať v podobe chleba v kostole v Chminianskych Jakubovanoch. Počas celého školského roka žiaci prechádzali duchovnou formáciou a prípravou na tento deň na záujmovom útvare s názvom Plamienok. Taktiež sa zúčastňovali nedeľných svätých omší, rozpoznávali dobro od zla cez Desať Božích prikázaní a učili sa modliť. Na slávnostný príchod verného Priateľa sa pripravili svätou spoveďou. Nedeľnú svätú omšu celebroval o. Miroslav Turák, správca farnosti Križovany. Aj tento rok svojim spevom a hrou na hudobných nástrojoch celú svätú omšu viedol mládežnícky zbor „Laudemus“ z Prešova. Po slávnosti v kostole sa všetky deti a hostia posilnili malým občerstvením a vymenili si dojmy z krásne stráveného času.

     fotogaléria: 26.05.2019 - 1. sv. prijímanie 

    • 24.05.2019 - Súťaž v preskoku cez švihadlo

    • 24. 5. 2019
    • fotogaléria: 24.05.2019 - Súťaž v preskoku cez švihadlo 

        Dňa 24.05.2019 sa na ihrisku našej Spojenej školy konalo voľnočasové športové dopoludnie - súťaž v preskoku cez švihadlo: Rope Skipping. Tejto súťaže sa zúčastnili chlapci aj dievčatá II. stupňa, Praktickej školy a Odborného učilišťa. Cieľom súťaže bolo za jednu minútu urobiť čo najviac preskokov na švihadle. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Všetci žiaci sa snažili, no predsa boli medzi nimi tí najšikovnejší, ktorí urobili najviac preskokov na švihadle a napokon zvíťazili. Víťazov prišla na ihrisko oceniť riaditeľka školy. Na 1. mieste sa umiestnili Jozef Holub (147 preskokov) a Alena Holubová (146 preskokov) z II.O triedy. 2. miesto obsadili Aleš Horvát a Štefan Mirga z I.SB triedy (140 preskokov). Na 3. mieste skončili Richard Horvát z I.SB triedy (126 preskokov) a Nikolas Horvát z III.OP triedy (128 preskokov). Víťazi boli ocenení diplomom, sladkosťou a vecnými cenami. Blahoželáme!

    • 22.05.2019 - Deň matiek

    • 22. 5. 2019
    •   Dňa 22.05.2019 sa uskutočnilo kultúrne vystúpenie ku Dňu matiek v Kultúrnom dome v Chminianskych Jakubovanoch. Program pre svoje mamičky si pripravili naši najmladší žiaci, žiaci druhého stupňa, ale aj žiaci Odborného učilištia. Vystúpili s hudobnými, tanečnými, recitačnými a divadelnými predstaveniami. Rodičom sa vystúpenia páčili. Žiaci na záver obdarovali svoje mamičky pripravenými srdiečkami.

     fotogaléria: 22.05.2019 - Deň matiek

    • 17.05.2019 - Jakuboviansky slávik

    • 17. 5. 2019
    • fotogaléria: 17.05.2019 - Jakuboviansky slávik 

       Dňa 17.05.2019 sa uskutočnil 21. ročník krajskej speváckej súťaže Jakuboviansky slávik, ktorý organizuje naša škole každoročne. Žiaci špeciálnych škôl súťažili v speve piesní v troch kategóriách – rómske, ľudové a moderné piesne. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 13 škôl. Porota mala nie ľahkú úlohu pri výbere najlepších spevákov. Spestrením súťaže bola ľudová kapela Koláčkovci, ktorá sa postarala o dobrú náladu. Ďakujeme za účasť všetkým súťažiacim, výhercom blahoželáme a tešíme sa na budúci ročník Jakubovianského slávika.

    • 03.05.2019 - Jakuboviansky slávik - školské kolo

    • 3. 5. 2019
    •   Dňa 03.05.2019 sa pre žiakov školy uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže: Jakuboviansky slávik. Súťaž prebiehala v 2. kategóriách: ľudová a rómska pieseň.
       Všetci speváci ukázali nielen to, že sa počas školského roka naučili spievať mnoho piesní, že majú silné hlasy, ale ukázali aj svoju odvahu a nebojácnosť postaviť sa pred ostatných spolužiakov.

     fotogaléria: 03.05.2019 - Jakuboviansky slávik - školské kolo 

    • 25.04. – 26.04.2019 - Futbalový turnaj

    • 29. 4. 2019
    •   Dňa 25.04. – 26.04.2019 sa na našej Spojenej škole konalo športové dopoludnie – futbalový turnaj. Súťažili chlapci II. stupňa, Odborného učilišťa a Praktickej školy v dvoch kategóriách na multifunkčnom ihrisku pod vedením Mgr. Radovana Juhása.Na prvom mieste sa umiestnili žiaci II.PB triedy, ktorí vo finále porazili žiakov III.B triedy jednoznačným výsledkom 8:2. Druhé miesto obsadili žiaci III.B triedy. Súboj o tretie miesto medzi sebou odohrali žiaci I.OP a II.PA. Tento dramatický zápas skončil remízou 4:4 v riadnom hracom čase, na pokutové kopy napokon zvíťazili žiaci II.PA triedy. Výhercovia na prvých troch miestach boli odmenení zástupkyňou Spojenej školy Mgr. Ivetou Vaškovou a koordinátorkou bezpečnosti a prevencie PaedDr. Janou Strakovou diplomom, sladkosťami a víťazi medailami. Sláva víťazom a česť porazeným !

     fotogaléria: 25.04. – 26.04.2019 - Futbalový turnaj 

    • 16.04.2019 - Krížová cesta

    • 25. 4. 2019
    •   Žiaci si prostredníctvom jednotlivých zastavení krížovej cesty mali možnosti bližšie uvedomiť umučenie a ukrižovanie Ježiša Krista. Na zastaveniach žiakov sprevádzal miestny kňaz, ktorý krížovú cestu začal a tiež ukončil spoločným požehnaním.

     fotogaléria: 16.04.2019 - Krížová cesta 

    • 05.04.2019 - Svetový deň stolného tenisu

    • 8. 4. 2019
    •   Dňa 05.04.2019 sa v našej škole uskutočnl projekt „ideme hrať ping – poooooong“ pri príležitosti oslavy WTTD for all – Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku. Organizátorkou a ambasádorkou tohto celoslovenského projektu bola Mgr. Alica Grofová – Chladeková, bývalá slovenská reprezentantka v stolnom tenise. Cieľom osláv bolo prezentovať túto krásnu hru na slovenských školách a zapojiť čo najviac žiakov a učiteľov do stolnotenisových súťaží.

       Do osláv sa u nás zapojila takmer celá škola. Začali a finálovými zápasmi prebiehajúceho stolnotenisového turnaja chlapcov a dievčat vo dvojhre a finálovým zápasom chlapcov vo štvorhre. Víťazom turnaja chlapcov vo dvojhre sa napokon stal Gabriel Žiga z I.SA triedy. Finále dievčat ovládla Justína Horvathová z III.OP triedy. Finále štvorhry najlepšie zvládli chlapci z 9.A triedy. Program pokračoval kolotočom jednotlivých tried podľa vopred stanoveného rozpisu. Prezentoval sa aj stolnotenisový záujmový útvar pod vedením Mgr. Daniela Lanščáka a to vo štvorhre. Dopoludňajšiu časť osláv ukončil stolnotenisový turnaj učiteľov, víťazom turnaja sa stal Mgr. Daniel Lanščák a spomedzi žien bola najlepšou Mgr. Lenka Gargalíková. V triedach sa žiaci oboznámili s históriou a pravidlami stolného tenisu a robili výtvarné práce na túto tému. Aj popoludní oslavy pokračovali kolotočom vybraných tried. Všetko prebehlo podľa plánu a už teraz sa tešíme na budúci ročník.

     fotogaléria: 05.04.2019 - Svetový deň stolného tenisu 

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje