• EKO-MÓDA 2023

    • 15. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album EKOMÓDA.

     Dňa 05. apríla 2023 sa v našej škole uskutočnil  8. ročník módnej prehliadky pod názvom : EKO-MÓDA 2023.

     Táto módna prehliadka bola súčasťou aktivít venovaných oslave sviatku Dňa Zeme. Zúčastnilo sa jej 30 modelov vyrobených z odpadového materiálu. Na predvádzacom móle sme tak mohli vidieť Jarnú čajočku, Bublinkovú slečnu, Princeznú alobalku, Marušku, či Sochu slobody ...

     Modely boli jedinečné a kreatívne.  Naše poďakovanie patrí vedeniu školy ,všetkým kolegom a žiakom.

     Vyhodnotenie súťaže:

     1.stupeň ŠZŠ

     1. miesto:

     Aďa z Ekobúku-  Vanesa Horváthová, 2.A

     2. miesto:

     Gentleman- Oliver Mirga, 4.D

     3. miesto

     Ninja- Tomáš Mirga, 3.E

     Cena poroty:

     Strašiak- Ivana Holubová, 4.E

     2.stupeň ŠZŠ

     1. miesto:

     Kvapka vody-  Alexandra Kalejová, 8.B

     2. miesto:

     Elegán- Erik Horvát, 6.A

     3. miesto

     Čajové vrecúško- Barbora Mirgová, 7.A

     Cena poroty:

     Robot- Jaroslav Horvát, 5.A

     Odborné učilište a Praktická škola

     1. miesto:

     Jarná lúka- Daniela Horváthová, I.A

     Cena poroty:

     Roztlieskávačky- kolektív, I. PM

      

     Koordinátorky ENV:

     Mgr. Ivana Rychtáriková

     Mgr.Adriana Žaloudková

    • Deň vody

    • 11. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň vody.

      

     Už tri desaťročia je 22. marec Svetovým dňom vody. Tohtoročná téma s názvom Urýchlená zmena upriamuje pozornosť na vyriešenie krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Kampaň s názvom Be the change, teda Buď zmenou, povzbudzuje ľudí ku zmene každodenných návykov a ku šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou.

     Aj u nás v škole, tak ako každý rok, sme na Ďeň vody nezabudli. Téme vody sme sa venovali prostredníctvom rôznorodých aktivít, ktoré realizovali všetci učitelia vo svojich triedach. O vode sme sa rozprávali, učili, maľovali sme ju, vyskúšali jednoduché pokusy a vyrobili plagáty.

     Kreatívne výtvory na tému vody sa žiakom skutočne vydarili a teraz skrášľujú interiér našej školy. Pripomínajú nám, že to čo sme sa o vode a šetrnejšom zaobchádzaní s ňou  naučili, mali by sme uplatňovať vo svojich životoch každý deň.

     Ďakujeme.

     Koordinátorky ENV – Mgr. Ivana Rychtáriková a Mgr. Adriana Žaloudková.

     Koordinátorky zdravotnej výchovy a zdravého životného štýlu – Mgr. Jana Chovancová a Mgr. Jana Kalinová

      

    • Veľkonočné prázdniny

    • 5. 4. 2023
     • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 5. apríl 2023 (streda)
     • Termín prázdnin: 6. apríl 2023 (štvrtok) - 11. apríl  2023 (utorok)
     • Začiatok vyučovania: 12. apríl 2023 (streda)
    • Celoštátna súťaž - Opatrovateľská starostlivosť

    • 3. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoštátna súťaž - Opatrovateľská starostlivosť.

     Dňa 23.3.2023 sa žiačky nášho OU Nikola Horvátová a Patrícia Žigová zúčastnili celoštátnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť, ktorá sa konala na OUI v Dvoroch nad Žitavou. V silnej konkurencii dievčatá obstáli a veľmi dobre prezentovali svoje vedomosti a zručnosti tak v teoretickej ako aj praktickej časti súťaže v troch disciplínach – dezinfekcii prázdnej postele po odchode klienta, príprave klienta pred umývaním vlasov na posteli a prebaľovaní a obliekaní novorodenca. Obom súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Envirobeseda

    • 3. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Envirobeseda.

     Dňa 27.02.2023 sa v priestoroch našej školy konala EKO beseda pod vedením Ing. Klusovejz prešovského EKOPARK-u a Ing. Hrešovej zo Štátnej ochrany prírody SR.Besedy sa zúčastnili vybraní žiaci 2.stupňa ŠZŠ, OU a PŠ. Formou prezentácie sadozvedeli zaujímavosti o skupenstvách a kolobehu vody, o jej dôležitosti pre človeka, zvieratáa prírodu. Pomocou obrázkov a videí sa žiaci zoznámili s rôznymi druhmi vtákov ako aj sozvukmi, ktoré jednotliví vtáci vydávajú. Dozvedeli sa aj o ich krúžkovaní či o tom, ako sapracovníci ŠOP starajú o vtáčie mláďatká, ktoré z hniezda vypadli. Žiakov dnešná témazaujala. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Maskáčik

    • 3. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Maskáčik.

     Fašiangy sa u nás oslavovali odnepamäti. Boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Počas fašiangového obdobia sa konajú plesy, karnevaly a rôzne zábavy. Dňa 16.2.2023 sa aj v priestoroch našej školy uskutočnilo karnevalové predstavenie s názvom Maskáčik. Všetci žiaci si pod vedením svojich triednych učiteľov pripravili krásne masky, ktoré predviedli vo vestibule školy, kde si zároveň spravili peknú fotku. Tri najkrajšie masky, ktoré vybrala porota v zložení Mgr. Iveta Vašková (zástupkyňa školy), Mgr. Terézia Krehlíková (asistentka učiteľa) a p. Markušová, boli aj ocenené. Z rannej zmeny to boli triedy 2.B (tr.uč. Mgr. Cibuľková), 5.A (Ing. Gregová) a I.A (Mgr. Chovancová). Z popoludňajšej zmeny 2.A (Mgr. Škvarková), 2.C (Mgr. Múdra) a 3.D (Mgr. Rychtáriková). Tí, ktorí nevyhrali, nemali byť prečo smutní, pretože za účasť dostali sladkú odmenu. A keďže k fašiangom zábava neodmysliteľne patrí, tak ani náš karneval sa bez nej neobišiel. Žiaci so svojimi učiteľmi si na ňom zatancovali a príjemne sa všetci zabavili.

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje