• 25.03.2019 - Recitácia žiakov OU a PŠ

    • 26. 3. 2019
    •   Dňa 25. 03. 2019 sa na našej škole v Odbornom učilišti a Praktickej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy pod vedením učiteľky OU PaedDr. Jany Strakovej. Súťaže sa zúčastnilo 11 recitátorov. Na priebeh súťaže dohliadala 3-členná porota, v tomto zložení: riaditeľka Spojenej školy Mgr. Marcela Birošová, zástupkyňa pre OU Ing. Viera Forišová a vedúca PK pre OU a PŠ PaedDr. Darina Becová. Predsedníčka poroty Mgr. Marcela Birošová úspešných recitátorov odmenila vecnými cenami, knihou, diplomom a sladkosťami. Víťazom blahoželáme!

     fotogaléria 25.03.2019 - Recitácia žiakov OU a PŠ 

    • 21. - 22.03.2019 - Divadelné predstavenie Vlk a kozliatka

    • 28. 3. 2019
    •   V marci, mesiaci knihy, sa žiaci Spojenej školy v Chminianskych Jakubovanoch  snažili krásu našich rozprávok priblížiť formou čítania svojim najmenším kamarátom, ktorí si ešte nedokážu rozprávky prečítať sami. Škôlkari aj naši žiaci I. stupňa sa potešili aj hranému divadielku „ O vlkovi a kozliatkach“, ktorým si ešte viac upevnili dej čítanej rozprávky. Snažili sme sa podporiť detskú  fantáziu a kreatívne myslenie, ktoré bude potrebné v ich ďalšom rozvoji.

     fotogaléria: 21. - 22.03.2019 - Divadelné predstavenie Vlk a kozliatka 

    • 01.03.2019 - Bylinky z našej záhrady

    • 26. 3. 2019
    •   Začiatkom marca sa konala aktivita pod názvom "Bylinky z našej záhradky", ktorú pre žiakov pripravili členovia Kolégia Zelenej školy. Formou rovesníckeho vzdelávania žiaci OU prezentovali svojim mladším spolužiakom rôzne druhy byliniek a oboznámili ich so širokými možnosťami ich využitia v bežnom živote. Spoločne si z byliniek pripravili čaje, ktoré potom ochutnávali. Nakoniec si každý zhotovil vrecúško s bylinkami, ktoré si odniesol do svojej triedy. Aktivita prebiehala v príjemnej a uvoľnenej atmosfére a v krásne vyzdobenej miestnosti prevoňanej bylinkami.

     fotogaléria: 2019-03-01 - Bylinky z našej záhrady 

    • 14.02.2019 - Deň sv. Valentína

    • 1. 3. 2019
    •   14. februára Valentín a Valentínka roznášali valentínsku poštu, ktorou potešilinejedno srdiečko žiakov aj učiteľov Spojenej školy v ChminianskychJakubovanoch. Najviac listov smerovalo do zborovne, v ktorých žiaci vyjadrilisvoju vďačnosť učiteľom a asistentom. Tento pekný deň sme si spríjemnilisladkosťami, ktoré boli odmenou za vynaložené úsilie pri písaní valentínskych listov a kreslení valentínok.

     fotogaléria: 14.02.2019 - Deň sv. Valentína 

    • 13.02.2019 - Naj dievča

    • 6. 3. 2019
    •    Dňa 13.02.2019 sa konala v KC Chminianske Jakubovany akcia Naj dievča. Bol to prvý ročník súťaže krásy a vyberali sme Naj dievča z PŠ, OU a ŠZŠ. Súťaž mala 4 disciplíny. Súťažiace mali za úlohu prišiť gombík, ošúpať jablko, voľný tanec a odpovedať na kladené otázky. Medzi jednotlivými disciplínami vystupovali žiaci z OU, predviedli tanec a spev. Víťazkou medzi 8 súťažiacimi sa stala žiačka OU odbor opatrovateľ - Martina Kalejová. Miss sympatia získala Lucia Jaslová. Ocenené boli všetky súťažiace. Súťaže sa zúčastnila aj reportérka RTVS rádio Regina Košice Disart. D. Badžová. Poďakovanie patrí aj pracovníkom KC za spoluprácu.

     fotogaléria: 13.02.2019 - Naj dievča 

    • 31.01.2019 - Deň Afriky

    • 1. 3. 2019
    •   Prvý polrok tohto školského roka sme ukončili peknou akciou pod názvom Deň Afriky. Žiaci si pripomenuli život, školu a bývanie detí v tejto rozmanitej časti sveta. Každá trieda si vylosovala jednu vlajku. Úlohou žiakov bolo s pomocou triednych učiteľov priradiť vlajku k štátu a následne vyhľadať štát na mape. Žiaci prostredníctvom tejto aktivity prehĺbili svoje vedomosti o tomto kontinente a umiestnení štátov. Vybraní jednotlivci z každej triedy zapichli do mapy svoju vlajku a tým vznikla jedna spoločná mapa afrického kontinentu, ktorá je vyvesená na chodbe na nástenke. Žiaci mali vytvorený priestor aj na výtvarnú činnosť, počas ktorej si vytvárali mapy, kreslili masky, maľovali zvieratá alebo si inou formou stvárňovali Afriku.

     fotogaléria: 31.01.2019 - Deň Afriky 

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • szschminjak@gmail.com
    • szschminjak@gmail.com
    • zuzana.pavl@gmail.com
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje