• Čítajme si 2023

    • 31. 5. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Čitateľský maratón.

     Dňa 25.5.2023sa uskutočnil  na našej škole čitateľský maratón pod názvom  „ Čítajme si 2023 “. Podujatie sa konalo pod záštitou  prezidentky Slovenskej republiky, pani Zuzany Čaputovej.

     Cieľom tohto celoslovenského projektu je pritiahnuť k čítaniu čo najviac detí a mladých ľudí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa, pomáha poznať hodnoty, rozvíja reč a slovnú zásobu.

     Tohtoročného čítania sa zúčastnilo 165 žiakov prvého a druhého stupňa ŠZŠ , učňovskej a praktickej školy. Žiaci boli za svoj výkon odmenení malou sladkosťou a záložkou do knihy.

      

    • Deň mlieka

    • 31. 5. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň mlieka.

     Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje vždy tretí májový utorok, už od roku 1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Cieľom Svetového dňa mlieka je najmä zvýšiť povedomie o dôležitosti konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. Je potrebné vedieť, že mlieko a mliečne výrobky sú nielen chutné, ale aj zdravé a sú dôležitou súčasťou ľudskej potravy po celé stáročia. Žiaci našej školy sa oboznámili so svetovým dňom prostredníctvom zaujímavej prezentácie o mlieku a mliečnych výrobkov a vytvorili rôzne výtvarné práce, plagáty a 3D výrobky súvisiace s touto témou. 

    • Školský výlet

    • 17. 5. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školský výlet.

     Školský výlet – Cinemax Prešov

     Dňa 17. 05.2023 (v stredu), aj napriek zamračenému a upršanému počasiu sme sa s vybranými žiakmi ŠZŠ, OU a PŠ vybrali na školský výlet autobusom do Prešova. V Prešove na Sekčove sme vystúpili z autobusu a v dvojiciach pod vedením pedagogického dozoru: PaedDr. Strakovej, PaedDr. Pavlíkovej, Ing. Forišovej, Mgr. Pekľanského sme sa presunuli do kina Cinemax. V kine na nás čakala pekná rozprávka pod názvom „Kocúr v čižmách: Posledné želanie.“ Žiakom sa rozprávka veľmi páčila, zaujala ich svojou dobrodružnosťou a akčnosťou kocúra, ktorý mal deväť životov a o osem z nich prišiel. Vydáva sa na výpravu, aby získal späť svojich deväť životov a našiel Posledné želanie... Myslím si, že výber rozprávky bol pre našich žiakov veľmi vhodný. Mnohí si v kine oddýchli, zrelaxovali a niektorí aj pospali. Po skončení rozprávky v kine Cinemax sme sa z obchodného centra Max presunuli do MC Donaldu, kde sme žiakom objednali hranolky, burger, vodu, džús a colu. Posadali si k stolom a pochutili si na skvelých jedlách a občerstvení. Učitelia si pochutnali aj na výbornom capuccine. Žiaci sa správali slušne a disciplinovane. Školský výlet bol pre nich nielen zážitkom, ochutnávkou, ale aj odmenou za ich správanie, prospech, dochádzku a reprezentáciu školy. Šťastní a s úsmevom na tvári sa vrátili domov.

    • Krajské kolo recitačnej súťaže Gaňov literárny Prešov

    • 9. 5. 2023
    • Dňa 24. 04. 2023 sa žiačky našej školy zúčastnili už XXVI. ročníkakrajského kola recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom "Gaňovliterárny Prešov", ktorú organizovala Spojená škola Matice slovenskej vPrešove. Dve naše žiačky vystúpili v prednese poézie a jedna prednese prózy,pod pedagogickým dozorom pani učiteliek Mgr. Martiny Múdrej a Mgr. JuliányŠkvarkovej.V kategórii starších žiačok obsadila Marianna Lacková 3. miestoa v kategórii mladších žiakov obsadila Valentína Horváthová pekné 2. miesto.Táto recitačná súťaž priniesla našim žiačkam nové a cenné skúsenosti,ktoré ich budú motivovať aj v ďalších ročníkoch reprezentovať našu školu, alehlavne samých seba.

    • Deň Rómov

    • 9. 5. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Rómov.

     Dňa 18.4.2023 si žiaci našej školy pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov pripravili kultúrny programpre svojich rodičov a spolužiakov, v ktorom okrem tanečných, speváckych a recitačných čísel odznela ajrómska hymna.

    • Medový deň

    • 9. 5. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medový deň.

     Dňa 21.04.2023 sa na našej škole uskutočnil pre žiakov II. stupňa ŠZŠ Medový deň. Na tentodeň si učitelia OU a PŠ s vybranými žiakmi pripravili päť stanovíšť. Žiaci boli rozdelení doskupín. Spolu so svojimi učiteľmi absolvovali aktivity na pripravených stanovištiach. Žiaci siosvojili poznatky o včelstve, chove, rozmnožovaní, vývoji a o živote včelích rodín formouprezentácie. Najviac sa žiakom páčilo stanovište medovníčky, kde si spolu v skupine mohlivyzdobiť svoj vlastný medovník, podľa návodu, alebo fantázie. Žiakov zaujala aj výrobamydiel. Zhotovili si mydielka ako včelí plast, motýľ a kvety v rôznych farbách a vôňach.Zhotovené mydielka si mohli zobrať do tried. Oboznámili sa aj s medometom, vytáčanímmedu, včelím úľom a ochrannými pomôckami včelára. Súťažili v skladaní rámikov,v skladaní puzzle, zaujali ich hry s pexesom, pracovné listy, hádanky, či omaľovanky. Žiacipracovali v dvojiciach a skupinách, boli disciplinovaní, tvoriví a usilovní ako včielky.Ochutnali aj zopár včelích produktov: chlieb s medom, peľové zrnká, poznávali propolis.Medový deň hodnotím za veľmi vydarený deň.

    • Deň narcisov

    • 9. 5. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň narcisov.

     Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa konala už 27. krát a to 20. apríla. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného kvietku aj naša škola vyjadrila spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom.

    • Recitačná súťaž II. stupeň

    • 9. 5. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Recitačná súťaž II. stupeň.

     Dňa 23.03.2023 sa uskutočnila literárna súťaž v prednese poézie a prózy.Zámerom súťaže je viesť žiakov k zvládaniu estetického, kultúrnehoa jazykového prejavu, rozvíjaniu slovnej zásoby, komunikačnej zručnostia k jazykovému vyjadrovaniu.Súťaž vedie žiakov k účelnému a zmysluplnému využívaniu voľnéhočasu, prehlbuje pozitívny vzťah k literatúre slova.V prednese poézie a prózy 1-4 roč. variant „A“ sa umiestnili:1.miesto - Lukáš Holub 2.B2.miesto – Slávka Jurková 3.A3.miesto – Miroslava Horváthová 4.AZvláštna cena poroty – Etela Horvátová 2.A, Alexandra Horvátová 3.CV prednese poézie 5.-9.roč.variant „A“ sa umiestnili:1.miesto – Manuela Horvátová 6.A2.miesto – Slávka Lacková 5.B3.miesto – Igor Horvát 7.AV prednese prózy 5.-9. roč.variant „A“ sa umiestnili:1.miesto – Marianna Lacková 5.AV prednese poézie 1.-9. roč. variant „B“ sa umiestnili:1.miesto – Valentína Horváthová 4.C2.miesto – Mária Pokutová 9.A3.miesto – Lukrécia Horvátová 3.D

    • Exkurzia - ABC výstava

    • 2. 5. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia - ABC výstava.

     Žiaci OU odbor poľnohospodár a stolárska výroba sa zúčastnili exkurzie - ABC výstava v Prešove. V rámci podujatia si v areáli Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity pozreli zaujímavé náučné tabule o chove včiel.

    • EKO-MÓDA 2023

    • 15. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album EKOMÓDA.

     Dňa 05. apríla 2023 sa v našej škole uskutočnil  8. ročník módnej prehliadky pod názvom : EKO-MÓDA 2023.

     Táto módna prehliadka bola súčasťou aktivít venovaných oslave sviatku Dňa Zeme. Zúčastnilo sa jej 30 modelov vyrobených z odpadového materiálu. Na predvádzacom móle sme tak mohli vidieť Jarnú čajočku, Bublinkovú slečnu, Princeznú alobalku, Marušku, či Sochu slobody ...

     Modely boli jedinečné a kreatívne.  Naše poďakovanie patrí vedeniu školy ,všetkým kolegom a žiakom.

     Vyhodnotenie súťaže:

     1.stupeň ŠZŠ

     1. miesto:

     Aďa z Ekobúku-  Vanesa Horváthová, 2.A

     2. miesto:

     Gentleman- Oliver Mirga, 4.D

     3. miesto

     Ninja- Tomáš Mirga, 3.E

     Cena poroty:

     Strašiak- Ivana Holubová, 4.E

     2.stupeň ŠZŠ

     1. miesto:

     Kvapka vody-  Alexandra Kalejová, 8.B

     2. miesto:

     Elegán- Erik Horvát, 6.A

     3. miesto

     Čajové vrecúško- Barbora Mirgová, 7.A

     Cena poroty:

     Robot- Jaroslav Horvát, 5.A

     Odborné učilište a Praktická škola

     1. miesto:

     Jarná lúka- Daniela Horváthová, I.A

     Cena poroty:

     Roztlieskávačky- kolektív, I. PM

      

     Koordinátorky ENV:

     Mgr. Ivana Rychtáriková

     Mgr.Adriana Žaloudková

    • Krížová cesta

    • 31. 5. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Krížová cesta.

     Modlitba Krížovej cesty je rozjímavou modlitbou nad utrpením Pána Ježiša. Vo Veľkom týždni pred Veľkou nocou sa aj žiaci našej školy zúčastnili tejto modlitby. Tak sa mohli vnútorne stíšiť a viac sa zamyslieť aj nad svojim životom.

    • Deň vody

    • 11. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň vody.

      

     Už tri desaťročia je 22. marec Svetovým dňom vody. Tohtoročná téma s názvom Urýchlená zmena upriamuje pozornosť na vyriešenie krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Kampaň s názvom Be the change, teda Buď zmenou, povzbudzuje ľudí ku zmene každodenných návykov a ku šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou.

     Aj u nás v škole, tak ako každý rok, sme na Ďeň vody nezabudli. Téme vody sme sa venovali prostredníctvom rôznorodých aktivít, ktoré realizovali všetci učitelia vo svojich triedach. O vode sme sa rozprávali, učili, maľovali sme ju, vyskúšali jednoduché pokusy a vyrobili plagáty.

     Kreatívne výtvory na tému vody sa žiakom skutočne vydarili a teraz skrášľujú interiér našej školy. Pripomínajú nám, že to čo sme sa o vode a šetrnejšom zaobchádzaní s ňou  naučili, mali by sme uplatňovať vo svojich životoch každý deň.

     Ďakujeme.

     Koordinátorky ENV – Mgr. Ivana Rychtáriková a Mgr. Adriana Žaloudková.

     Koordinátorky zdravotnej výchovy a zdravého životného štýlu – Mgr. Jana Chovancová a Mgr. Jana Kalinová

      

    • Veľkonočné prázdniny

    • 5. 4. 2023
     • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 5. apríl 2023 (streda)
     • Termín prázdnin: 6. apríl 2023 (štvrtok) - 11. apríl  2023 (utorok)
     • Začiatok vyučovania: 12. apríl 2023 (streda)
    • Celoštátna súťaž - Opatrovateľská starostlivosť

    • 3. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoštátna súťaž - Opatrovateľská starostlivosť.

     Dňa 23.3.2023 sa žiačky nášho OU Nikola Horvátová a Patrícia Žigová zúčastnili celoštátnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť, ktorá sa konala na OUI v Dvoroch nad Žitavou. V silnej konkurencii dievčatá obstáli a veľmi dobre prezentovali svoje vedomosti a zručnosti tak v teoretickej ako aj praktickej časti súťaže v troch disciplínach – dezinfekcii prázdnej postele po odchode klienta, príprave klienta pred umývaním vlasov na posteli a prebaľovaní a obliekaní novorodenca. Obom súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje