• Jakuboviansky slávik
    • 19.12.2017 - Vianočná akadémia

    • 21. 12. 2017
    •   Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť.

       Aj u nás v škole sme si príchod vianočných sviatkov spestrili „Vianočnou akadémiou“, ktorá sa uskutočnila 19.12.2017, v priestoroch vestibulu našej školy. Naši žiaci chceli svojimi piesňami a tancami prispieť k tejto slávnostnej predvianočnej atmosfére a rozprávkou o Snehulienke nás preniesli do sveta rozprávkových bytostí, kde dobro nakoniec zvíťazilo nad zlom. Vianočnú akadémiu vystupujúci žiaci ukončili spievaním Tichej  noci, ktorá pri plamienkoch sviečok vykúzlila neopísateľné čaro pre všetkých nás.

     fotogaléria: 19.12.2017 - Vianočná akadémia 

    • 06.12.2017 - Mikuláš

    • 14. 12. 2017
    •    Svätý Mikuláš je slávený v katolíckych rodinách ako veľmi významný Svätý, aj ako sviatočný deň. Pre deti je to deň darčekov. Dospelí v tento deň sú nositeľmi tradícií svätého Mikuláša, ktoré pochopili od svojich rodičov.

     Aj 6. decembra 2017 prišiel do Spojenej školy v Chminianskych Jakubovanoch Svätý Mikuláš z Východu. Jeho tradície sú v Rómskej komunite v Chminianskych Jakubovanoch hlboko zakorenené.

     Tak to bolo aj v deň Svätého Mikuláša v tomto roku. Vzájomné obdarovania cez piesne, koledy, básničky a kresby Svätý Mikuláš so svojou družinou prijímal a obdarovával darčekmi všetkých, čo s úctou a láskou prijali jeho návštevu v Spojenej škole v Chminianskych Jakubovanoch.

     Srdečná vďaka patrí študentom 4.ročníka GTF PU v Prešove Patrikovi Pankulicsovi a Michalovi Pavliskovi.

     fotogaléria: 06.12.2017 - Mikuláš

    • 06.12.2017 - Mikulášsky stolnotenisový turnaj (Podolínec)

    • 7. 12. 2017
    •   Tradičný Mikulášsky stolnotenisový turnaj sa pre žiakov špeciálnych a základných škôl uskutočnil dňa 6. decembra 2017 v ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera Podolínec. Turnaj spolu s pánom riaditeľom otvoril aj Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi a rozdal všetkým zúčastneným žiakom aj pedagógom mikulášske balíčky. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií (7., 8, a 9. ročník). Turnaja sa zúčastnilo vyše 30 žiakov zo šiestich škôl: ZŠ Lomnička, ŠZŠ Kežmarok, SŠ Chminianske Jakubovany, ŠZŠ Stará Ľubovňa, ZŠ Podolínec a ŠZŠI Podolínec. Z našej školy sa turnaja zúčastnilo 6 chlapcov, v každej kategórii po dvoch. Spomedzi ôsmakov sa na 2. mieste umiestnil Martin Horváth. Najlepší z deviatakov bol Marek Horvát a na 3. mieste sa v rovnakej kategórii umiestnil Gabriel Žiga. Tieto pekné umiestnenia sú odmenou za aktivitu chlapcov na stolnotenisovom záujmovom útvare a na hodinách telesnej výchovy.

     fotogaléria:06.12.2017 - Mikulášsky stolnotenisový turnaj (Podolínec)

    • Beseda na tému: "Šetrenie elektrickou energiou"

    • 22. 11. 2017
    •    Dňa 15.11. 2017 sa po 3. vyučovacej hodine pre žiakov II. stupňa, OU a PŠ uskutočnila beseda na tému: „Šetrenie elektrickou energiou.“ Spoločne so žiakmi sme si prezreli prezentáciu, ktorá nabádala k tomu, ako správne hospodáriť s elektrickou energiou. Žiaci mali možnosť vyjadriť sa ako šetria energiou v škole aj v domácom prostredí.

        Prítomní boli vyzvaní k tomu, aby usmernili spolužiakov ako šetriť elektrickou energiou v praxi.

    • Výstava zeleniny

    • 22. 11. 2017
    •   Vo štvrtok 2.11.2017 sa v priestoroch Triedy II.P - poľnohospodárov, uskutočnila výstava zeleniny, ktorú na školskom pozemku vypestovali druháci poľnohospodári. Žiaci z ostatných tried sa prišli oboznámiť s výsledkami práce spolužiakov na učilišti. Všetko to bola bio zelenina vypestovaná bez použitia chemických prípravkov.

     fotogaléria: 02.11.2017 - Výstava zeleniny

    • „Pochod za zdravím a čistotou a Deň boja proti drogám “

    • 22. 11. 2017
    •   Dňa 26.októbra 2017 sa pre žiakov Praktickej školy a Odborného učilišťa zo Spojenej školy v Chminianskych Jakubovanoch uskutočnil Pochod za zdravím a čistotou spojený s Dňom boja proti drogám. Aktivitu realizovali koordinátor boja proti drogám a environmentálna koordinátorka na škole.

       Žiaci sa spoločne s učiteľmi presunuli na parkovisko pri Obecnom úrade, kde sa uskutočnili športové aktivity, ktoré si pripravili učitelia jednotlivých ročníkov. Žiaci sa snažili pomedzi kúžele na lyžičke preniesť pingpongovú loptičku, súťažili v slalome s hokejkou, hádzali granátom, či sa prevliekali cez lano...

       Po ukončení aktivít žiaci spolu s učiteľmi vyzberali cestou domov do prichystaných vriec odpadky od Obecného úradu až po osadu.

     Podujatie sa vydarilo, spríjemnili sme si deň a zároveň sme urobili aj niečo užitočné.

    • Stolnotenisový turnaj žiakov, Prešov

    • 26. 10. 2017
    •   Dňa 25.10.2017 sa uskutočnilo obvodné kolo v stolnom tenise žiakov základných škôl prešovského okresu. Zúčastnilo sa ho 15 družstiev, ktoré boli rozdelené do 4 skupín. Turnaj sa uskutočnil v priestoroch ZŠ Sibírska v Prešove  a víťaz turnaja postúpil do krajského kola.

       Naše družstvo v zložení Martin Horváth 8.B, Erik Mirga 8.B a Marek Horvát 9.A, odohrali v skupine zápasy so ZŠ Tulčík s výsledkom 4:1 a ZŠ Sedlice 0:4. Vo štvrťfinále, ktoré sa už hralo vyraďovacím systémom, sme narazili na ZŠ Lesnícku, s ktorou sme prehrali 0:4 a účinkovanie na turnaji sa pre nás predčasne skončilo. Umiestnili sme sa na 6. mieste.

     fotogaléria: 25.10.2017 - Stolnotenisový turnaj žiakov, Prešov

   • 16.10.2017 - Účelové cvičenie - II. stupeň
    • 16.10.2017 - Účelové cvičenie - II. stupeň

    • 17. 10. 2017
    •   Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo na futbalovom ihrisku v obci Chminianske Jakubovany účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa ŠZŠ, žiakov praktickej školy aj žiakov odborného učilišťa. Žiaci si prehĺbili vedomosti v oblasti ochrani zdravia, spoločnosti a prírody, rozšírili praktické zručnosti v oblasti telesnej, športovej, zdravotnej, environmentálnej, dopravnej výchovy a rozvíjalli ďalej svoju fyzickú zdatnosť.

     fotogaléria: 16.10.2017 - Účelové cvičenie - II. stupeň

   • 16.10.2017 - Pochod zdravia
   • 06.10.2017 - Účelové cvičenie - I. stupeň
  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje