• Oznam - dištančné vyučovanie

    • 30. 10. 2020
    • Vážení rodičia a žiaci,

                 Od pondelka 26.10.2020 vyučovanie pre II. stupeň ŠZŠ, PŠ a OU bude prebiehať dištančnou formou. Vyučovanie je povinné, bude sa zaznamenávať dochádzka a známkovať sa budú dištančné zadania, ktoré vám budú doručené podľa pokynov vyučujúcich.

      

     Prosíme, aj naďalej sledujte  webové sídlo našej školy, správy a informácie na EDUPAGE.

      

     Zmena jesenných prázdnin

     Jesenné prázdniny pre žiakov spojenej školy budú:

     30.10.2020 (piatok)

     02.11.2020 (pondelok)

     06.11.2020 (piatok)

     09.11.2020 (pondelok)

    • Zeleninové hody

    • 6. 10. 2020
    • Do galérie Zeleninové hody boli pridané fotografie.

     Dňa 14. septembra členovia PK pre PŚ a OU pripravili pre učiteľov a prevádzkových zamestnancov SŚ kulinársku akciu pod názvom „ Zeleninové hody“. Základ tvorila zelenina dopestovaná bio spôsobom učiteľmi a žiakmi z OU a PŚ na školskom pozemku. Do finálnej podoby vo forme bohatého, pestrého, ale hlavne kvalitného, chutného a výživného menu ju pretransformovali šikovné a kreatívne ruky učiteliek a učiteľov OU a PŚ. Celkovú atmosféru podčiarkla atraktívna jesenná výzdoba stolov a interiéru. Bola to pastva pre oči, gurmánsky zážitok pre chuťové poháriky a v konečnom dôsledku dobrý pocit z príjemného spoločného kolegiálneho posedenia.

    • Šarkaniáda

    • 6. 10. 2020
    • Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

     V utorok 29. septembra sa uskutočnila súťaž „Šarkaniáda“. Podujatia sa zúčastnili žiaci poobedňajšej zmeny, ktoré prebiehalo na ihrisku miestnej školy. Úlohou žiakov bolo vyrobiť čo najkrajšieho šarkana, ktorého si predstavili počas krátkej prehliadky. Žiaci boli rozdelení do troch skupín, kde súťažili v troch disciplínach.

     Vyhodnotenie šarkanov bolo v týchto kategóriách:

     Najkrajší farebný šarkan: 9.B

     Najkrajší rozprávkový šarkan : 4.B

     Najväčší šarkan: 3.B

     Cena poroty: 6.C

    • Výroba úľov

    • 1. 10. 2020
    • Do galérie Výroba úľov boli pridané fotografie.

     V rámci odborného výcviku poľnohospodárov, žiaci II.OP a III.OP, zhotovovali z dreva nové úle pre včely. Drevené laty upravovali tak, aby boli vhodné na včelie príbytky. 

    • Zber byliniek

    • 9. 9. 2020
    • Praktická ukážka zberu byliniek na vyučovacej hodine Kvetinárstvo - učebný odbor poľnohospodár - l. P trieda.

    • Oznam sociálne štipendiá

    • 26. 6. 2020
    • Oznam sociálne štipendiá

     Oznamujeme študentom odborného učilišťa a praktickej školy, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa bude
     realizovať na vrátnici Spojenej školy Chminianske Jakubovany 21


     v utorok 30.6.2020 v čase od 09:30 hod. do 10:30 hod.

      

     Upozornenie!

     Žiak, ktorý si príde prevziať štipendium musí mať rúško, rukavice a vlastné pero na podpis, inač mu štipendium nebude vyplatené.
     K miestu vyplácania, pristupujte po jednom!

      

       Mgr. Beáta Tkáčová, riaditeľka školy

    • Oznam sociálne štipendiá

    • 27. 5. 2020
    •  

     Oznam sociálne štipendiá

     Oznamujeme študentom odborného učilišťa a praktickej školy, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa bude
     realizovať na vrátnici Spojenej školy Chminianske Jakubovany 21


     v piatok 29.5.2020 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod.

      

     Upozornenie!

     Žiak, ktorý si príde prevziať štipendium musí mať rúško, rukavice a vlastné pero na podpis, inač mu štipendium nebude vyplatené.
     K miestu vyplácania, pristupujte po jednom!

      

       Mgr. Beáta Tkáčová, riaditeľka školy

      

      

    • Jarná skalka

    • 20. 5. 2020
    • Do galérie Jarná skalka boli pridané fotografie.

     Takto krásne zakvitla naša skalka v relaxačno - oddychovej zóne.

     Ďakujeme všetkým šikovným rukám, ktoré jej pomohli takto vyniknúť.

    • OZNAM - sociálne štipendiá

    • 23. 4. 2020
    •  

     Oznam sociálne štipendiá

     Oznamujeme študentom odborného učilišťa a praktickej školy, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa bude
     realizovať na vrátnici Spojenej školy Chminianske Jakubovany 21


     v utorok 28.4.2020 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.

      

     Upozornenie!

     Žiak, ktorý si príde prevziať štipendium musí mať rúško, rukavice a vlastné pero na podpis, inač mu štipendium nebude vyplatené.
     K miestu vyplácania, pristupujte po jednom.

     Mgr. Beáta Tkáčová, riaditeľka školy

      

      

      

       

    • Jakuboviansky Slávik - zrušenie súťaže

    • 8. 4. 2020
    • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nastala v dôsledku pandémie koronavírusu, sme museli pristúpiť k zrušeniu súťaže Jakuboviansky Slávik. 

     Je nám to veľmi ľúto, ale veríme, že sa opäť stretneme v ďalšom školskom roku 2020/2021.

      

      

       

    • Učíme sa doma

    • 3. 4. 2020
    • Milí žiaci.

     Na domáce vzdelávanie môžete využiť sekciu UČÍME SA DOMA,

     ktorá je umiestnená v pravom oranžovom rámčeku na tejto stránke.

    • OZNAM - Zápis detí do 1. ročníka

    • 1. 4. 2020
    •  

     CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA a PREVENCIE

      

     Levočská 7, 080 01 Prešov

      

              INFORMÁCIE  pre rodičov a zákonných zástupcov k školskej spôsobilosti

      

     Na základe  mimoriadnej situácie a na základe novely školského zákona č. 56/2020 Z. z., Ministerstvo školstva  určilo termín zápisu detí do 1.ročníka základných škôl  od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez účasti detí.

      

     Podľa §19  ods.(3) školského zákona:  Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak- t.j. každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020  fyzický vek 6 rokov, je rodič povinný zapísať do 1. ročníka základnej školy. 

      

     Vážení rodičia.

      

     V prípade otázok ku školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa / či bude vedieť zvládnuť požiadavky školského vzdelávania, či nepotrebuje odklad, resp. Vám po depistáži v MŠ bolo odporúčané ešte psychologické vyšetrenie/

      

     v CPPPaP Prešov, Levočská 7 využite nasledujúce možnosti ako sa informovať alebo objednať na psychologickú diagnostiku školskej spôsobilosti :

      

     a)   Obráťte sa mailom na konkrétneho psychológa podľa spádového obvodu Materských škôlok, ktoré nájdete na webovom sídle:     https://cpppap-presov.webnode.sk/      v časti štruktúra;

      

     b)   Využite č.0915 899 455 , 0915 899 454 na informovanie sa o postupe, resp. sa objednajte; 

      

     c)    Využite mailovú adresu : cpppap@azet.sk  na objednanie sa.

      

     Potrebné základné informácie: meno zákonného zástupcu, telefonický kontakt pre potreby rýchlej komunikácie,  meno dieťaťa,  ak dieťa navštevuje MŠ, uviesť ktorú.

      

     Akonáhle sa skončí mimoriadna situácia a obnoví sa činnosť CPPPaP Prešov, Levočská 7,    
     budete kontaktovaní a pozvaní na  psychologické vyšetrenie.

      

      

      

     PhDr. Viera Hybenová

      

                                                                                                                              Riaditeľka

      

      

      

      

      

      

       

    • OZNAM - Vyučovanie na školách

    • 1. 4. 2020
    •                                                               

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

      

    • OZNAM

    • 25. 3. 2020
    • Oznam sociálne štipendiá

     Oznamujeme študentom odborného učilišťa a praktickej školy, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa bude
     realizovať na vrátnici Spojenej školy Chminianske Jakubovany 21


     v pondelok 30.3.2020 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.

      

     Upozornenie!

     Žiak, ktorý si príde prevziať štipendium musí mať rúško, rukavice a vlastné pero na podpis, inač mu štipendium nebude vyplatené.
     K miestu vyplácania, pristupujte po jednom!

                                                                                                                          Mgr. Beáta Tkáčová, riaditeľka školy

    • Naj chlapec

    • 27. 2. 2020
    • Do galérie Naj chlapec boli pridané fotografie.

     V minulých dňoch sa konal na našej škole 3.rocnik sútaže Naj chlapec. Zúčastnili sa ho žiaci SZŠ, OU a PŠ.Chlapci predviedli manuálne zručnosti a pohybové zdatnosti. Víťazom sa stal Metod Horvát. Všetci súťažiaci boli odmeneni,nik neodišiel bez ceny. 

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje