• 05.04.2018 - Svetový deň stolného tenisu pre všetkých

    • 6. 4. 2018
    • Dňa 05.04.2018 (štvrtok) sa v našej škole uskutočnl projekt „ideme hrať ping – poooooong“ pri príležitosti oslavy WTTD for all – Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku. Organizátorkou a ambasádorkou tohto celoslovenského projektu bola Mgr. Alica Grofová – Chladeková, bývalá slovenská reprezentantka v stolnom tenise. Cieľom osláv bolo prezentovať túto krásnu hru na slovenských školách a zapojiť čo najviac žiakov a učiteľov do stolnotenisových súťaží.

    • 23.03.2018 - Naj chlapec 2018

    • 27. 3. 2018
    • Dňa 23.03.2018 sa v priestoroch komunitného centra v Chminianskych Jakubovanoch uskutočnil 2. ročník súťaže "Naj chlapec". Je obdivuhodné, ako chlapci zvládli celú súťaž, nehanbili sa za seba, ale predviedli, čo v nich je. Zvíťazili všetci 9 súťažiaci....ale víťazom bol Nikolas Jaslo.

     fotogaléria: 23.03.2018 - Naj chlapec 2018

    • 14.02.2018 - Valentínska pošta

    • 7. 3. 2018
    •   V dňoch od 12. 02. do 14. 02. mohli žiaci našej školy potešiť svojich priateľov, kamarátov a učiteľov napísaním valentínskych pozdravov, ktoré určite potešili nejedno srdiečko adresáta. Valentínky boli adresátom doručené našou školskou valentínskou poštou na Deň sv. Valentína, 14. februára. Najobľúbenejší žiaci našej školy boli odmenení sladkou odmenou.

     fotogaléria:14.02.2018 - Valentínska pošta

    • 13.02.2018 - EKOVLÁČIK- SEPARÁČIK

    • 16. 2. 2018
    •    V utorok 13. februára 2018 sa v Hornej škole uskutočnila aktivita koordinátorky environmentálnej výchovy pod názvom: EKOVLÁČIK – SEPARÁČIK.

                 Žiaci sa po odučení 4. skrátených vyučovacích hodín zhromaždili v najväčšej triede. Tu im koordinátorka ENV,  veku primeraným spôsobom prezentovala ako separovať odpad. Žiaci v prezentácii videli, kam jednotlivý odpad patrí. Na interaktívnej tabuli si mohli vyskúšať do akého kontajnera patrí sklo, plasty, papier, či kovy. Potom si žiaci pozreli rozprávku Lokomotíva Tomáš – Emily a odpadky. Tak sa všetci dali do výroby eko - vláčika.

        V závere aktivity jednotliví žiaci vytriedili rôznorodý odpad a naložili ho do správnych vagónikov EKOVLÁČIKA – SEPARÁČIKA..

        Aktivita sa žiakom veľmi páčila. V závere bol každý odmenený sladkosťou. Obal musel zahodiť do správneho separačného kontajnera.

     fotogaléria:13.02.2018 - EKOVLÁČIK- SEPARÁČIK 

    • 08.02.2018 - Ples mládeže 2018

    • 9. 2. 2018
    • Dňa 08.02.2018 sa uskutočnil v Komunitnom centre v Chminianskych Jakubovanoch 1. “Ples mládeže“. Zúčastnili sa na ňom žiaci praktickej školy a odborného učilišťa so svojimi pedagógmi. Najväčším zážitkom a zábavou bol program, kde žiaci súťažili a mali preukázať svoju šikovnosť. Ocenené boli najkrajšie modely, líčenie, účes. Pri odchode každý žiak dostal odmenu. Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu v Chminianskych Jakubovanoch, ktorý nám prenajal priestory.

     fotogaléria: 08.02.2018 - Ples mládeže 2018

   • Jakuboviansky slávik
    • 19.12.2017 - Vianočná akadémia

    • 21. 12. 2017
    •   Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť.

       Aj u nás v škole sme si príchod vianočných sviatkov spestrili „Vianočnou akadémiou“, ktorá sa uskutočnila 19.12.2017, v priestoroch vestibulu našej školy. Naši žiaci chceli svojimi piesňami a tancami prispieť k tejto slávnostnej predvianočnej atmosfére a rozprávkou o Snehulienke nás preniesli do sveta rozprávkových bytostí, kde dobro nakoniec zvíťazilo nad zlom. Vianočnú akadémiu vystupujúci žiaci ukončili spievaním Tichej  noci, ktorá pri plamienkoch sviečok vykúzlila neopísateľné čaro pre všetkých nás.

     fotogaléria: 19.12.2017 - Vianočná akadémia 

    • 06.12.2017 - Mikuláš

    • 14. 12. 2017
    •    Svätý Mikuláš je slávený v katolíckych rodinách ako veľmi významný Svätý, aj ako sviatočný deň. Pre deti je to deň darčekov. Dospelí v tento deň sú nositeľmi tradícií svätého Mikuláša, ktoré pochopili od svojich rodičov.

     Aj 6. decembra 2017 prišiel do Spojenej školy v Chminianskych Jakubovanoch Svätý Mikuláš z Východu. Jeho tradície sú v Rómskej komunite v Chminianskych Jakubovanoch hlboko zakorenené.

     Tak to bolo aj v deň Svätého Mikuláša v tomto roku. Vzájomné obdarovania cez piesne, koledy, básničky a kresby Svätý Mikuláš so svojou družinou prijímal a obdarovával darčekmi všetkých, čo s úctou a láskou prijali jeho návštevu v Spojenej škole v Chminianskych Jakubovanoch.

     Srdečná vďaka patrí študentom 4.ročníka GTF PU v Prešove Patrikovi Pankulicsovi a Michalovi Pavliskovi.

     fotogaléria: 06.12.2017 - Mikuláš

    • 06.12.2017 - Mikulášsky stolnotenisový turnaj (Podolínec)

    • 7. 12. 2017
    •   Tradičný Mikulášsky stolnotenisový turnaj sa pre žiakov špeciálnych a základných škôl uskutočnil dňa 6. decembra 2017 v ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera Podolínec. Turnaj spolu s pánom riaditeľom otvoril aj Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi a rozdal všetkým zúčastneným žiakom aj pedagógom mikulášske balíčky. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií (7., 8, a 9. ročník). Turnaja sa zúčastnilo vyše 30 žiakov zo šiestich škôl: ZŠ Lomnička, ŠZŠ Kežmarok, SŠ Chminianske Jakubovany, ŠZŠ Stará Ľubovňa, ZŠ Podolínec a ŠZŠI Podolínec. Z našej školy sa turnaja zúčastnilo 6 chlapcov, v každej kategórii po dvoch. Spomedzi ôsmakov sa na 2. mieste umiestnil Martin Horváth. Najlepší z deviatakov bol Marek Horvát a na 3. mieste sa v rovnakej kategórii umiestnil Gabriel Žiga. Tieto pekné umiestnenia sú odmenou za aktivitu chlapcov na stolnotenisovom záujmovom útvare a na hodinách telesnej výchovy.

     fotogaléria:06.12.2017 - Mikulášsky stolnotenisový turnaj (Podolínec)

    • Beseda na tému: "Šetrenie elektrickou energiou"

    • 22. 11. 2017
    •    Dňa 15.11. 2017 sa po 3. vyučovacej hodine pre žiakov II. stupňa, OU a PŠ uskutočnila beseda na tému: „Šetrenie elektrickou energiou.“ Spoločne so žiakmi sme si prezreli prezentáciu, ktorá nabádala k tomu, ako správne hospodáriť s elektrickou energiou. Žiaci mali možnosť vyjadriť sa ako šetria energiou v škole aj v domácom prostredí.

        Prítomní boli vyzvaní k tomu, aby usmernili spolužiakov ako šetriť elektrickou energiou v praxi.

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje