• 16.10.2017 - Účelové cvičenie - II. stupeň
    • 16.10.2017 - Účelové cvičenie - II. stupeň

    • 17. 10. 2017
    •   Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo na futbalovom ihrisku v obci Chminianske Jakubovany účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa ŠZŠ, žiakov praktickej školy aj žiakov odborného učilišťa. Žiaci si prehĺbili vedomosti v oblasti ochrani zdravia, spoločnosti a prírody, rozšírili praktické zručnosti v oblasti telesnej, športovej, zdravotnej, environmentálnej, dopravnej výchovy a rozvíjalli ďalej svoju fyzickú zdatnosť.

     fotogaléria: 16.10.2017 - Účelové cvičenie - II. stupeň

   • 16.10.2017 - Pochod zdravia
   • 06.10.2017 - Účelové cvičenie - I. stupeň
    • Zemiaková brigáda - poľnohospodári

    • 22. 11. 2017
    •   Dňa 03.októbra 2017 sa 20 žiaci I.PA, I.PB a II.P triedy učebného odboru: Poľnohospodár z nášho OU v Chminianskych Jakubovanoch, zúčastnili v rámci odborného výcviku na zemiakovej brigáde vo firme FESTRA so sídlom v Širokom. Žiaci a pedagogický dozor sa na pole priviezli autobusom. Po príchode boli preškolení o dodržiavaní bezpečnostných predpisov, následne im boli rozdelené pracovné úseky, ktoré bolo treba vyzbierať. Práca im išla od ruky, čo ocenil aj majiteľ firmy. 

   • 27.09.2017 - Hodina deťom
    • 27.09.2017 - Hodina deťom

    • 19. 10. 2017
    •   Svetový deň mlieka v školách je každoročne medzinárodnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. 
       27. septembra 2017 sme Svetový deň mlieka oslávili aj v našej spojenej škole. Deň začal rozhlasovým okienkom, v ktorom sme sa dozvedeli o význame mlieka a mliečnych výrobkov pre udržanie a upevnenie zdravia. 
       Samotnej propagácii mlieka a mliečnych výrobkov predchádzalo stretnutie mladých rómskych lídrov, ktorí si počas tohto stretnutia s pomocou lektorov pripravili prezentáciu o dôležitosti a význame mlieka, ktorú odprezentovali v priebehu Svetového dňa mlieka v školách na besede spojenej s ochutnávkou mlieka a mliečnych výrobkov.

     „Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu

     Hodina deťom.“

      

     fotogaléria: 27.09.2017 - Hodina deťom

   • 04.09.2017 - Otvorenie školského roka
   • 03.07.2017 - Volejbalový turnaj zamestnancov SŠ a ZŠ Chminianske Jakubovany
    • 23.06.2017 - Volejbalový turnaj zamestnancov špec. škôl

    • 24. 6. 2017
    •   Dňa 23. júna 2016 sa vo Zborove uskutočnil volejbalový turnaj pre zamestnancov špeciálnych základných škôl. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev: ŠZŠ Jarovnice, SŠ Pavla Sabadoša internátna, Prešov, SŠI Masarykova, Prešov, SŠ Lipany, SŠ Chminianske Jakubovany a ŠZŠ Zborov. 

       Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Naše družstvo vo svojej skupine podľahlo SŠ Pavla Sabadoša 0:2 a vyhralo nad SŠ Lipany 2:1. Z druhého miesta v skupine sme postúpili do boja o celkové 3. miesto. V ňom sme podľahli ŠZŠ Jarovnice 0:2 a skončili napokon na 4 mieste. Turnaj mal napokon dvoch víťazov: SŠ Pavla Sabadoša aj ŠZŠ Zborov.

     fotogaléria 23.06.2017 - Volejbalový turnaj zamestnancov špec. škôl 

   • 16.06.2017 - Výlet do Čičavy
    • 16.06.2017 - Výlet do Čičavy

    • 22. 6. 2017
    •   Dňa 16. júna 2017 sme sa s 12 žiakmi zúčastnili výletu do Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave. Žiaci boli vybratí zo záujmových útvarov „Plamienok“ a „Svetielko“. Cieľom výletu bola exkurzia centra, ale aj spoznávanie životov veriacich Rómov v Čičave. Ujala sa nás pani Monika Fričničová so svojim tímom. Pripravili pre nás rôzne aktivity, pri ktorých sa žiaci zabavili, ale zároveň sa aj niečo naučili. Navštívili sme aj osadu, kde bývajú Rómovia v Čičave. Všetko bolo pre nás zaujímavé a povzbudivé. Žiaci si odniesli veľa pekných zážitkov a radi by sa tam o rok vrátili.

     fotogaléria: 16.06.2017 - Výlet do Čičavy 

   • 16.06.2017 - Moja modrá planéta
    • 16.06.2017 - Moja modrá planéta

    • 21. 6. 2017
    •   Dňa  16. júna 2017 sa na školskom dvore za krásneho slnečného počasia uskutočnila aktivita pod názvom „ Moja modrá planéta“. Zúčastnili sa jej žiaci Hornej školy spolu s učiteľkami.
     Cieľom akcie bolo upozorniť žiakov na Svetový deň  ochrany životného prostredia - 5. jún a tiež na Svetový deň oceánov - 8. jún.  Žiaci si v učebni s interaktívnou tabuľou pozreli prezentáciu o možnostiach ochrany životného prostredia, ktorá im primeranou formou priblížila ako môžu chrániť prírodu. Potom spoločne na školskom dvore kreslili farebnými  kriedami na odpadový materiál ( použitý kartón ) život na MODREJ PLANÉTE.
     V závere bol každý žiak odmenený sladkosťou. Farebné detské  práce zdobia oplotenie areálu školy.

     fotogaléria: 16.06.2017 - Moja modrá planéta 

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje