• 15.02.2019 - Plesáčik

    • 28. 2. 2019
    •    Na plese sa predviedli chlapci a dievčatá v plesových šatách. Žiačky 6.A svojím tancom ples otvorili a neskôr nám žiaci 5. A zatancovali moderný tanec, ktorý si nacvičili. Počas tanca a následnej prezentácie plesových šiat porota vybrala tri dievčatá a troch chlapcov s najkrajším plesovým outfitom a kráľa a kráľovnú plesu, ktorými sa stali Marcel Horvát – 6. C a Rebeka Holubová – 6. D. Porota tiež udelila cenu poroty za najlepšieho tanečníka, tanečný pár a sympaťáka plesu. Vybraní žiaci boli následne ocenení vecnými cenami a sladkosťami.

     fotogaléria: 15.02.2019 - Plesáčik 

    • 14.02.2019 - Deň sv. Valentína

    • 1. 3. 2019
    •   14. februára Valentín a Valentínka roznášali valentínsku poštu, ktorou potešilinejedno srdiečko žiakov aj učiteľov Spojenej školy v ChminianskychJakubovanoch. Najviac listov smerovalo do zborovne, v ktorých žiaci vyjadrilisvoju vďačnosť učiteľom a asistentom. Tento pekný deň sme si spríjemnilisladkosťami, ktoré boli odmenou za vynaložené úsilie pri písaní valentínskych listov a kreslení valentínok.

     fotogaléria: 14.02.2019 - Deň sv. Valentína 

    • 13.02.2019 - Naj dievča

    • 6. 3. 2019
    •    Dňa 13.02.2019 sa konala v KC Chminianske Jakubovany akcia Naj dievča. Bol to prvý ročník súťaže krásy a vyberali sme Naj dievča z PŠ, OU a ŠZŠ. Súťaž mala 4 disciplíny. Súťažiace mali za úlohu prišiť gombík, ošúpať jablko, voľný tanec a odpovedať na kladené otázky. Medzi jednotlivými disciplínami vystupovali žiaci z OU, predviedli tanec a spev. Víťazkou medzi 8 súťažiacimi sa stala žiačka OU odbor opatrovateľ - Martina Kalejová. Miss sympatia získala Lucia Jaslová. Ocenené boli všetky súťažiace. Súťaže sa zúčastnila aj reportérka RTVS rádio Regina Košice Disart. D. Badžová. Poďakovanie patrí aj pracovníkom KC za spoluprácu.

     fotogaléria: 13.02.2019 - Naj dievča 

    • 31.01.2019 - Deň Afriky

    • 1. 3. 2019
    •   Prvý polrok tohto školského roka sme ukončili peknou akciou pod názvom Deň Afriky. Žiaci si pripomenuli život, školu a bývanie detí v tejto rozmanitej časti sveta. Každá trieda si vylosovala jednu vlajku. Úlohou žiakov bolo s pomocou triednych učiteľov priradiť vlajku k štátu a následne vyhľadať štát na mape. Žiaci prostredníctvom tejto aktivity prehĺbili svoje vedomosti o tomto kontinente a umiestnení štátov. Vybraní jednotlivci z každej triedy zapichli do mapy svoju vlajku a tým vznikla jedna spoločná mapa afrického kontinentu, ktorá je vyvesená na chodbe na nástenke. Žiaci mali vytvorený priestor aj na výtvarnú činnosť, počas ktorej si vytvárali mapy, kreslili masky, maľovali zvieratá alebo si inou formou stvárňovali Afriku.

     fotogaléria: 31.01.2019 - Deň Afriky 

    • 17.1.2019 - Farebný deň - žlto-oranžový

    • 23. 1. 2019
    • Deň venovaný zdraviu a zdravému životnému štýlu žiakov na škole. Pre žiakov bola pripravená ochutnávku rôzneho druhu ovocia a zeleniny v jednotlivých farbách – žltej a oranžovej. Žiaci tak mali možnosť okrem ochutnávky aj prehĺbiť svoje vedomosti o dôležitosti ovocia a zeleniny pre zdravie človeka. Následne žiaci namaľovali vybrané ovocie alebo zeleninu a najkrajšie obrázky boli vystavené na školskej nástenke.

     fotogaléria: 17.1.2019 - Farebný deň - žlto-oranžový 

    • 16.01.2019 - Naj chlapec

    • 22. 1. 2019
    • Dňa 16.01.2019 sa uskutočnil tretí ročník súťaže o naj chlapca SŠ Chminianske Jakubovany. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov z PŠ a ŠZŠ a OU. Súťažiaci absolvovali štyri súťažné disciplíny v poradí : ošúpať zemiak, zatĺcť klinec do dosky, tanec a odpovedať na otázky kladené moderátorkou. Súťažiaci dokázali prezentovať svoje zručnosti a pohybové zdatnosti. Víťazom sa stal žiak II.PA Koloman Mirga, a sympaťákom sa stal Maroš Horváth z III.B. Všetci súťažiaci boli odmenení. Poďakovanie patrí aj vedúcej KC Mgr. A. Balogovej za poskytnutie miestností a ceny.

     fotogaléria: 16.01.2019 - Naj chlapec 

    • 07. - 11.01.2019 - Lyžiarsky výcvik, Vyšné Ružbachy

    • 11. 1. 2019
    •   V dňoch 07.01. – 11.01.2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre 13 žiakov Odborného učilišťa Chminianske Jakubovany.  

       Výcvik sa uskutočnil v SkiParku Vyšné Ružbachy pod vedením dvoch inštruktorov. V priebehu 5 dní sa žiaci naučili obraty, chodenie na lyžiach, jazdu na vleku, jazdu priamo, pluhový a prívratný oblúk.

       V závere predposledného dňa výcviku sa uskutočnili pre žiakov aj slalomové preteky, ktorých víťazom sa stal Marek Holub, žiak I.OP triedy.

       Súčasťou výcviku bola aj prednáška o poskytovaní prvej pomoci, sledovanie prezentácie o lyžiarskej výbave, sledovanie inštruktorského videa o základoch lyžovania a poučenie o správaní sa na svahu, tzv. Biely kódex. Vyplnením voľného času po večeri bolo hranie spoločenských hier, sledovanie Svetového pohára v alpskom lyžovaní, aj filmu s lyžiarskou tematikou.

       Žiakom sa celý lyžiarsky výcvik veľmi páčil a všetci, ktorí sa ho zúčastnili, boli za svoju vytrvalosť, šikovnosť a zdatnosť ocenení diplomami a sladkými odmenami.

     fotogaléria: 07. - 11.01.2019 - Lyžiarsky výcvik, Vyšné Ružbachy 

    • 18.12.2018 - Vianočné pohľadnice

    • 21. 12. 2018
    • Žiaci odborného učilišťa odbor obchodná prevádzka vyrábali kreatívne vianočné pohľadnice. Žiaci vyrábali jednotlivé časti, ktoré následne pospájali. Práca s výrobou pohľadníc ich zaujala. Hotové vyzdobené pohľadnice s vložením vianočného blahoželania sme poslali do Zariadenia sociálnych služieb Rohožník. Tieto vianočné pohľadnice spestria vianočnú atmosféru ľuďom, na ktorých si nikto nespomenie alebo už príbuzných nemajú.

     fotogaléria: 18.12.2018 - Vianočné pohľadnice 

    • 18.12.2018 - Vianočné koledovanie

    • 21. 12. 2018
    • Blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Všetci sa na ne už tešíme. Žiaci zo záujmového útvaru "Svetielko", sa pod vedením pani učiteľky rozhodli, že priblížia zmysel vianočných sviatkov cez krátke kolednícke pásmo. Vstúpili do každej triedy a svojim spolužiakom rozhlásili zvesť o narodení Ježiška a popriali krásne prežitie Vianoc.

     fotogaléria: 18.12.2018 - Vianočné koledovanie 

    • 6.12.2018 - Mikuláš

    • 7. 12. 2018
    • Dňa 6.12.2018 bol v Spojenej škole v Chminianskych Jakubovanoch veselý Mikuláš. Začali sme rozhlasovým okienkom, v ktorom sa žiaci školy oboznámili o tom, kto bol svätý Mikuláš a prečo je dnešný deň výnimočnejší ako iné. Výnimočný bol v tom, že náš žiak Miroslav Horvát sa zúčastnil ikonopiseckého kurzu v Čičave. Jeho písaná ikona je znakom vďaky za vzdelávanie od učiteľov na našej škole a taktiež za účasť na ikonopiseckom kurze kde si rozvíjal duchovné dary na odporúčanie Mgr. Andrei Fečkovej. Ikonu Presvätej Bohorodičky posvätil vdp.Mgr. Miroslav Turák- správca našej farnosti. Táto ikona má byť pre každého žiaka výzvou a dôkazom k trpezlivosti v štúdiu na našej škole. S posvätenou ikonou sme s vdp. Mgr. Miroslavom Turákom prešli celou školou na znak zasvätenia sa pod jej ochranu. Mikulášsku nádielku nám prišiel spríjemniť študent 5. ročníka Michal Pavliško z Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove. Východnou spiritualitou sme sa na našej škole dostali do autentického spôsobu života v akom žil svätý Mikuláš. Celé dopoludnie nás sprevádzala rozhlasová reportérka Disart. Dominika Badžová z RTVS, rádio Regina Košice, ktorá mikrofónom zozbierala každú emóciu radosti žiakov.

     fotogaléria: 6.12.2018 - Mikuláš 

    • 29.11.2018 - Bowlingový turnaj

    • 6. 12. 2018
    •   Rada ZO OZ PŠaV SŠ a zariadení východoslovenského regiónu zorganizovala dňa 29. 11. 2018 4. ročník bowlingového turnaja pre svojich členov. Turnaj sa tentoraz konal v priestoroch hotela Lineas v Prešove. Prihlásil sa rekordný počet 11 družstiev zo stredných škôl a zariadení oboch krajov. Súťaž otvoril a prítomných privítal predseda Rady SŠaZ vsl. reg. Mgr. Ľuboš Kvašňák. Organizátori sa postarali o zdarný priebeh zápolení, ktoré prebiehali v priateľskej atmosfére, mali aj primeranú športovú úroveň. Víťazkou v kategórii žien sa stala Mária Kissová(244b.) z MŠaZŠ pri ZZ Košice, druhá bola Mgr. Zdenka Porubská(225b.) a bronzovú medailu získala Mgr. Lenka Gargalíková(201b.), obe zo Spojenej školy Chminianske Jakubovany. V mužskej kategórii si prvenstvo suverénnym výkonom vybojoval Marián Čičvara(284b.) zo SOŠ pedagogickej Prešov, za ním skončil Marek Guba(253b.) zo SŠi Medzilaborce a tretie miesto získal Peter Homišan zo SŠ Chmin. Jakubovany. V družstvách bolo poradie 1. SŠ Chm. Jakubovany, 2. SŠi Medzilaborce, 3. SOŠ pedagogická Prešov. Medailisti boli ocenení vecnými cenami a diplomami. Po vyhodnotení turnaja sa pokračovalo v neformálnej debate. Na záver všetci vyjadrili prianie stretnúť sa aj na budúcom ročníku.

    • 22.11.2018 - Odborný výcvik

    • 6. 12. 2018
    • V rámci hodín odborného výcviku: obchodná prevádzka, žiaci I.SA a I.SB z odpadového materiálu (plechoviek) zhotovili stojany na perá. Pri práci okrem plechoviek  použili: špagát, ozdobnú látku, tavnú pištoľ, bielu krajku a drevené, farebné srdiečka. Práca žiakov zaujala. Rozvíjala sa u žiakov kreativita a fantázia. Zhotovené stojany momentálne slúžia v triede na písacie potreby, ostatné idú na burzu do Prešova. 

    • 22.11.2018 - Exkurzia do SOŠ gastronómie a služieb v Prešove

    • 28. 11. 2018
    •   Dňa 22.11.2018 v rámci odborného výcviku sme sa so žiakmi I.SA triedy a žiakmi I.SB triedy zúčastnili exkurzie pri príležitosti: „Dňa otvorených dverí“ na SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3 v Prešove. V rámci exkurzie sme si okrem priestorov školy prezreli aj prezentácie jednotlivých 3- ročných a 4 -ročných učebných odborov, prezentácie jednotlivých učebných predmetov, ako napr. slovenský jazyk, ruský jazyk a anglický jazyk – jedlá, pamiatky, zvyky, tradície a samotná ochutnávka. Žiaci si mohli sami zábavnou formou na týchto hodinách niečo zopakovať. Na chodbách školy sa realizovalo fotenie, príprava kávy a nápojov pre hostí. Učitelia nás oboznámili s programom Erasmus, počítačovými programami, duálnym vzdelávaním samotnej školy, praxou samotných študentov u nás a  v zahraničí. Na záver si žiaci pozreli triedu s výstavkou darčekov a prác žiakov.

      

     fotogaléria: 22.11.2018 - Exkurzia do SOŠ gastronómie a služieb v Prešove 

    • 15.11.2018 - Odborný výcvik

    • 6. 12. 2018
    • Odborné učilište, odbor obchodná prevádzka v rámci odborného výcviku si triedy vyzdobili jesennými venčekmi z prírodného materiálu, ktorí si sami nazbierali na prechádzke v lese.

     Najprv vi vyrobili slamený základ, ktorý ozdobili jesennými prírodninami a ďalšími ozdobami. Práca s prírodninami ich zaujala a zhotovené venčeky nám skrášľujú prostredie v triedach.

    • 21.11.2018 - Návšteva obchodnej prevádzky

    • 28. 11. 2018
    •   Dňa 21.11.2018, v stredu sme so žiakmi I.SA a I.SB odboru: Obchodná prevádzka navštívili v rómskej osade Chminianske Jakubovany obchod s názvom: „Potraviny u Zuzany“. Pri vstupe do obchodu nás privítal náš bývalý žiak Vladimír Horvát, ktorý riadi prevádzku a predaj samotného rodinného obchodu. V obchode ponúka rôzny tovar, ako napr. potraviny, mäso a údeniny, ovocie a zeleninu, hygienu...Žiaci si v obchode vyskúšali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri práci s kalkulačkou, samotnou obsluhou zákazníkov, prácu s digitálnou váhou, ukladaním tovaru do políc a vykladaním tovaru zo skladu. V budúcnosti môžeme po dohode s p. Horvátom chodiť  do obchodu na prax.

     fotogaléria: 21.11.2018 - Návšteva obchodnej prevádzky 

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje