• Vianočné ikebany

    • 13. 12. 2019
    • Do galérie Vianočné ikebany boli pridané fotografie.

     Dňa 13.12. 2019 žiaci Odborného učilišťa, odbor: poľnohospodárska výroba a obchodná prevádzka pod vedením svojich učiteľov vyrobili vianočné ikebany. Práca žiakov zaujala. Zhotovili nádherné a kreatívne ikebany, ktoré poslúžia na dekoráciu pri vianočnom posedení žiakov.

      

      

      

    • Vianočné medovníčky

    • 13. 12. 2019
    • Do galérie Vianočné medovníčky boli pridané fotografie.

     Pri príležitosti príchodu najkrajších sviatkov roka, žiaci odborného učilištia - odbor poľnohospodár v rámci odborného výcviku, napiekli pre svojich rovesníkov chutné a voňavé medovníčky. Tie boli rozdané vedením školy žiakom, ako odmena za vianočné výrobky, ktoré zdobia vestibul našej školy.

    • Deň mlieka, mliečnych výrobkov a zdravej výživy

    • 13. 12. 2019
    • Do galérie Deň mlieka, mliečnych výrobkov a zdravej výživy boli pridané fotografie.

     Dňa 25.11.2019 sa na našej škole uskutočnil Biely deň, Deň mlieka, mliečnych výrobkov a zdravej výživy. Pripravené boli jednotlivé stanovištia, kde boli prezentované mliečne výrobky, spracovanie mlieka spojené s reálnou ukážkou výroby syra. Žiaci kreslili, tvorili, spievali, riešili problémové úlohy a nechýbali ani športové aktivity. Na záver bola ochutnávka rôznych výrobkov, kde žiaci hádali čo to je  a mali pritom zakryté oči. Po aktívne prežitom Bielom dni žiaci odchádzali domov plný emócií a myšlienok s intenzívnym zážitkom.

      

    • Mikulášsky stolnotenisový turnaj

    • 10. 12. 2019
    • Do galérie Mikulášsky stolnotenisový turnaj boli pridané fotografie.

     Dňa 06.12.2019 sa naši žiaci zúčastnili Mikulášskeho stolnotenisového turnaja, ktorý sa konal v Špeciálnej základnej škole internátnej sv. Klementa Hofbauera v Podolínci. V najmladšej kategórii (6. ročník) nás reprezentoval Mário Mirga (6.B) ktorému sa podarilo obsadiť cenné 3. miesto. V kategórii (7. ročník) bol našim želiezkom v ohni Oliver Holub (7.B), ktorému sa rovnako podarilo umiestniť na pódiovej priečke, keď po štyroch výhrach a troch porážkach obsadil 3. miesto. Ďalšia kategória (8.ročník) bola pre nás menej úspešná, keďže sme v nej obsadili „len“ 5. miesto. V tejto vekovej skupine zvádzal súboje Sebastián Holub (8.C). Kategória (9. ročník) bola pre nás najúspešnejšia, v nej nás reprezentoval Erik Mirga (9.A), ktorý „zdemoloval“ každého svojho soka, vyhral sedem zápasov bez straty setu a obsadil krásne 1. miesto. Stolnotenisový turnaj vyvrcholil súbojmi o absolútneho víťaza, kde sa proti sebe postavili víťazi jednotlivých ročníkových kategórii, a teda aj náš Erik Mirga ako víťaz vekovo najstaršej kategórie. Erik opäť nedal šancu svojim protivníkom, vyhral tieto zápasy po skvelých výkonoch bez straty setu a stal sa absolútnym víťazom Mikulášskeho stolnotenisového turnaja pre rok 2019. Chlapcom patrí veľká pochvala za predvedenú hru vo všetkých zápasoch turnaja. 

      

      

                  

    • 19.11. 2019 - Bubnovačka

    • 21. 11. 2019
    • Do galérie Bubnovačka boli pridané fotografie.

     Aby bolo deti lepšie počuť. Pod týmto heslom sa konala dňa 19.11.2019 Bubnovačka. V novembri si pripomíname, že aj v dnešnom svete žijú deti, na ktorých je páchané násilie a sú im odopierané ich práva. Pripojili sme sa k ďalším školám na celom Slovensku, ktoré podporili myšlienku boja a prevencie týrania a vykorisťovania detí na celom svete.

      

      

    • Výroba a aranžovanie vencov

    • 7. 11. 2019
    • Do galérie Výroba a aranžovanie vencov boli pridané fotografie.

     Spolu s našimi žiakmi odborného učilišťa a praktickej školy sme sa rozhodli pripraviť na slávenie Sviatku všetkých svätých a Pamiatku zosnulých vlastnoručnou výrobou spomienkových vencov. Žiaci jednotlivých odborov si v prípravnej fáze počas odborného výcviku pripravili slamené a prútené korpusy. V piatok 25. októbra 2019 sme ich na školskom podujatí „Výroba a aranžovanie vencov“ dotvorili čačinou, kvetmi a prírodnými materiálmi podľa vlastnej fantázie. Výsledky práce jednotlivých tried boli kladne ocenené aj vedením školy. Úctu voči svojim predkom žiaci prejavili zanesením vencov na hroby svojich príbuzných.

    • Riaditeľské voľno

    • 25. 10. 2019
    • Riaditeľstvo Spojenej školy Chminianske Jakubovany 21 informuje o udelení riaditeľského voľna žiakom  školy na deň 29.10.2019 z organizačných dôvodov.

    • Október mesiac úcty k starším

    • 25. 10. 2019
    • Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

     Letné dni sa pomaly pominuli a prišiel október. V tomto mesiaci máme možnosť prejaviť svoj obdiv a vďačnosť našim starým rodičom. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa 24. októbra 2019 v komunitnom centre naši žiaci zúčastnili slávnostnej besiedky pre starkých, do ktorej prispeli krátkym kultúrnym programom. Svojím vystúpením potešili prítomných aj deti materskej školy a Základnej školy v Chminianskych Jakubovanoch. Veríme, že aj v budúcom roku sa opäť stretneme a zažijeme príjemne strávené popoludnie.

    • Exkurzia žiakov OU: Deň otvorených dverí na SOŠ gastronómie a služieb v Prešove

    • 25. 10. 2019
    •  

     Dňa 24.10.2019 sme sa so žiakmi Odborného učilišťa zúčastnili „Dňa otvorených dverí na SOŠ gastronómie a služieb v Prešove“. Pri vstupe do budovy školy nás privítala poverená učiteľka a  pridelila nám hostesky, ktoré nás sprevádzali po priestoroch budovy školy. V jednotlivých učebňach sme sa oboznámili s učebnými odbormi formou prezentácie. Absolvovali sme aj vyučovacie hodiny z cudzích jazykov, marketingu, hygieny, chémie, administratívy a korenšpondencie... Na týchto hodinách boli našim žiakom učiteľmi prezentované: zvyky, tradície, pamiatky, aktivity, jedlá... spojené s ochutnávkou. Žiakom sa páčilo chemické laboratórium  - pozeranie cez mikroskop a rôzne chemické pokusy, ktoré im  boli predvedené vyučujúcimi chémie priamo pred ich očami. Novým odborom na škole je – „hygiena“. Žiaci sa dozvedeli o svojom životnom štýle, životospráve formou krátkeho testu, ktorý si spolu s vyučujúcou vyhodnotili. Na chodbách školy sme sa občerstvili miešanými nealko drinkami, ktoré nám pripravili študenti danej školy. Zaujal nás Carving – vyrezávanie do jesenných plodov, zeleniny –kytice, dekorácie... a to prostredníctvom špeciálnej sady nástrojov. Oboznámili nás s aktivitami školy (ples, imatrikulácia, Sweet Cup...), spoluprácou so zahraničím a praxou študentov v zahraničí a u nás v Prešove v obchodných domoch Lidl, Kaufland, Tesco...pričom poukázali aj na samotné duálne vzdelávanie. V reštaurácii „Sen“ si žiaci pozreli jednotlivé kuchyne – stolovanie, jedlá, ktoré boli spojené s degustáciou. Našim žiakom chutili dolky, mafiny, perníčky, ktoré si mohli vyzdobiť a zjesť. Bol to pre nás pekný a nezabudnuteľný deň. S príjemnou náladou, dobrými pocitmi a novými nápadmi sme sa šťastne vrátili.

      

    • Pochod zdravia I. stupeň variant A, varianty B, C

    • 22. 10. 2019
    • Do galérie Pochod zdravia I. stupeň variant A, varianty B, C boli pridané fotografie.

      

     Dňa 18.10.2019 sa pod vedením koordinátoriek dopravnej  a environmentálnej výchovy  uskutočnil

                                                     „Pochod zdravia“

     pre žiakov I. stupňa variant A, varianty B,C. Žiaci si pred samotnou akciou zopakovali zásady správania sa na ceste, v dopravných prostriedkoch a informácie o dôležitosti používania reflexných prvkov na oblečení. Po skončení športových aktivít, ktoré sa konali na školskom ihrisku, žiaci zbierali odpadky v okolí školy a po ceste domov.

      

    • 16.10.2019 - Stolnotenisový turnaj žiakov SŠ, Prešov

    • 16. 10. 2019
    •  Dňa 16.10.2019 sa uskutočnilo obvodné kolo v stolnom tenise žiakov stredných škôl prešovského okresu. Turnaj sa uskutočnil v ZŠ Sibírska, Prešov a zúčastnilo sa ho 10 družstiev, rozdelených do 3 skupín.

     Naše družstvo v zložení Gabriel Žiga (II.S), Marek Holub, Daniel Holub (II.OP), Erik Mirga (I.P)  odohralo  najprv zápasy v skupine proti Strednej odbornej škole podnikania, Prešov (4:2) a SPŠ Elektrotechnická, Prešov (0:4). Po 1 výhre a 1 prehre sme postúpili a nášho nasledujúceho súpera, SOŠ Gastronómie a služieb, Prešov sme zdolali 4:3. V semifinále sme neuspeli proti SPŠ Strojnícka, Prešov 0:4. V zápase o konečné 3. miesto sme podľahli družstvu Gymnázia Jána Adama Raymana 1:4 a obsadili sme pekné štvrté miesto. Chlapcom patrí veľká vďaka za ich zodpovedný a bojovný výkon, ktorý predviedli vo všetkých zápasoch turnaja.

     Do galérie 16.10.2019 - Stolnotenisový turnaj žiakov SŠ, Prešov boli pridané fotografie.

    • 09.10.2019 - Stolnotenisový turnaj žiakov ZŠ, Prešov

    • 11. 10. 2019
    •  Dňa 09.11.2019 sa uskutočnilo obvodné kolo v stolnom tenise žiakov základných škôl prešovského okresu. Zúčastnilo sa ho 12 družstiev, ktoré boli rozdelené do 4 skupín.

     Turnaj sa uskutočnil v priestoroch ZŠ Sibírska v Prešove a víťaz turnaja postúpil do krajského kola.

     Naše družstvo v zložení Erik Horvát (6.A), Lukáš Mirga (8.C), Sebastián Holub (8.C) a Vladimír Žiga (8.B) odohralo v skupine zápasy so ZŠ Tulčík, a ZŠ bl. Pavla Petra Gojdiča. Po výhre nad ZŠ Tulčík sme postúpili do štvrťfinále. V ňom sme narazili na ZŠ Májové námestie, Prešov, s ktorou sme prehrali 1:4 a účinkovanie na turnaji sa pre nás skončilo. Umiestnili sme sa na 5. - 8. mieste.

     fotogaléria: 09.10.2019 - Stolnotenisový turnaj žiakov ZŠ, Prešov 

    • Aktivity Zelená škola

    • 8. 10. 2019
    • V uplynulých dňoch sa aj v tomto školskom roku v rámci aktivít Zelenej školy na tému: Jedz lokálne a sezónne uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie žiakov našej školy. Žiaci z užšieho Kolégia ZŠ pripravili pre svojich rovesníkov nasledovné jedlá: lečo, cuketová nátierka, paradajkovo - mrkvová nátierka, jablková výživa, sušené jablká, jablkovo- mrkvový šalát, zavárané jablká.

    • 17.09.2019 - Exkurzia študentov OU do Hornbachu Prešov

    • 1. 10. 2019
    • Dňa 17.09. 2019 (v utorok), v rámci odborného výcviku sme sa so žiakmi Odborného učilišťa, odbor: Obchodná prevádzka – príprava, predaj a skladovanie tovaru zúčastnili exkurzie novootvoreného obchodného domu Hornbach na ulici Rusínskej v Prešove. Žiaci si prezreli jednotlivé oddelenia s rôznymi druhmi ponúkaného tovaru, ich uskladnením v regáloch, policiach, v záhrade, na parkovisku, v sklade. V samotnom obchode ponúkajú: stavebný materiál (farby, podlahy, obklady, okná, dvere, elektro...), záhradný materiál (záhradné domčeky, kvety, okrasné stromčeky...) a zariadenie do interiérov bytov (kuchyňa, kúpeľňa...). Žiakom sa exkurzia páčila, najmä rôzne pracovné náradia. Mohli si prezrieť aj obsluhu vysokozdvižného vozíka v samotnom obchode, uskladnenie nákupných vozíkov na parkovisku obchodného domu, nákupných košíkov v obchode, postoj a správanie predavačov, ich prácu na predajni, prácu skladníka v sklade, prácu SBS služby...

     fotogaléria 17.09.2019 - Exkurzia študentov OU do Hornbachu Prešov 

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje