• Zber byliniek

    • 9. 9. 2020
    • Praktická ukážka zberu byliniek na vyučovacej hodine Kvetinárstvo - učebný odbor poľnohospodár - l. P trieda.

    • Oznam sociálne štipendiá

    • 26. 6. 2020
    • Oznam sociálne štipendiá

     Oznamujeme študentom odborného učilišťa a praktickej školy, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa bude
     realizovať na vrátnici Spojenej školy Chminianske Jakubovany 21


     v utorok 30.6.2020 v čase od 09:30 hod. do 10:30 hod.

      

     Upozornenie!

     Žiak, ktorý si príde prevziať štipendium musí mať rúško, rukavice a vlastné pero na podpis, inač mu štipendium nebude vyplatené.
     K miestu vyplácania, pristupujte po jednom!

      

       Mgr. Beáta Tkáčová, riaditeľka školy

    • Oznam sociálne štipendiá

    • 27. 5. 2020
    •  

     Oznam sociálne štipendiá

     Oznamujeme študentom odborného učilišťa a praktickej školy, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa bude
     realizovať na vrátnici Spojenej školy Chminianske Jakubovany 21


     v piatok 29.5.2020 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod.

      

     Upozornenie!

     Žiak, ktorý si príde prevziať štipendium musí mať rúško, rukavice a vlastné pero na podpis, inač mu štipendium nebude vyplatené.
     K miestu vyplácania, pristupujte po jednom!

      

       Mgr. Beáta Tkáčová, riaditeľka školy

      

      

    • Jarná skalka

    • 20. 5. 2020
    • Do galérie Jarná skalka boli pridané fotografie.

     Takto krásne zakvitla naša skalka v relaxačno - oddychovej zóne.

     Ďakujeme všetkým šikovným rukám, ktoré jej pomohli takto vyniknúť.

    • OZNAM - sociálne štipendiá

    • 23. 4. 2020
    •  

     Oznam sociálne štipendiá

     Oznamujeme študentom odborného učilišťa a praktickej školy, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa bude
     realizovať na vrátnici Spojenej školy Chminianske Jakubovany 21


     v utorok 28.4.2020 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.

      

     Upozornenie!

     Žiak, ktorý si príde prevziať štipendium musí mať rúško, rukavice a vlastné pero na podpis, inač mu štipendium nebude vyplatené.
     K miestu vyplácania, pristupujte po jednom.

     Mgr. Beáta Tkáčová, riaditeľka školy

      

      

      

       

    • Jakuboviansky Slávik - zrušenie súťaže

    • 8. 4. 2020
    • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nastala v dôsledku pandémie koronavírusu, sme museli pristúpiť k zrušeniu súťaže Jakuboviansky Slávik. 

     Je nám to veľmi ľúto, ale veríme, že sa opäť stretneme v ďalšom školskom roku 2020/2021.

      

      

       

    • Učíme sa doma

    • 3. 4. 2020
    • Milí žiaci.

     Na domáce vzdelávanie môžete využiť sekciu UČÍME SA DOMA,

     ktorá je umiestnená v pravom oranžovom rámčeku na tejto stránke.

    • OZNAM - Zápis detí do 1. ročníka

    • 1. 4. 2020
    •  

     CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA a PREVENCIE

      

     Levočská 7, 080 01 Prešov

      

              INFORMÁCIE  pre rodičov a zákonných zástupcov k školskej spôsobilosti

      

     Na základe  mimoriadnej situácie a na základe novely školského zákona č. 56/2020 Z. z., Ministerstvo školstva  určilo termín zápisu detí do 1.ročníka základných škôl  od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez účasti detí.

      

     Podľa §19  ods.(3) školského zákona:  Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak- t.j. každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020  fyzický vek 6 rokov, je rodič povinný zapísať do 1. ročníka základnej školy. 

      

     Vážení rodičia.

      

     V prípade otázok ku školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa / či bude vedieť zvládnuť požiadavky školského vzdelávania, či nepotrebuje odklad, resp. Vám po depistáži v MŠ bolo odporúčané ešte psychologické vyšetrenie/

      

     v CPPPaP Prešov, Levočská 7 využite nasledujúce možnosti ako sa informovať alebo objednať na psychologickú diagnostiku školskej spôsobilosti :

      

     a)   Obráťte sa mailom na konkrétneho psychológa podľa spádového obvodu Materských škôlok, ktoré nájdete na webovom sídle:     https://cpppap-presov.webnode.sk/      v časti štruktúra;

      

     b)   Využite č.0915 899 455 , 0915 899 454 na informovanie sa o postupe, resp. sa objednajte; 

      

     c)    Využite mailovú adresu : cpppap@azet.sk  na objednanie sa.

      

     Potrebné základné informácie: meno zákonného zástupcu, telefonický kontakt pre potreby rýchlej komunikácie,  meno dieťaťa,  ak dieťa navštevuje MŠ, uviesť ktorú.

      

     Akonáhle sa skončí mimoriadna situácia a obnoví sa činnosť CPPPaP Prešov, Levočská 7,    
     budete kontaktovaní a pozvaní na  psychologické vyšetrenie.

      

      

      

     PhDr. Viera Hybenová

      

                                                                                                                              Riaditeľka

      

      

      

      

      

      

       

    • OZNAM - Vyučovanie na školách

    • 1. 4. 2020
    •                                                               

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

      

    • OZNAM

    • 25. 3. 2020
    • Oznam sociálne štipendiá

     Oznamujeme študentom odborného učilišťa a praktickej školy, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa bude
     realizovať na vrátnici Spojenej školy Chminianske Jakubovany 21


     v pondelok 30.3.2020 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.

      

     Upozornenie!

     Žiak, ktorý si príde prevziať štipendium musí mať rúško, rukavice a vlastné pero na podpis, inač mu štipendium nebude vyplatené.
     K miestu vyplácania, pristupujte po jednom!

                                                                                                                          Mgr. Beáta Tkáčová, riaditeľka školy

    • Naj chlapec

    • 27. 2. 2020
    • Do galérie Naj chlapec boli pridané fotografie.

     V minulých dňoch sa konal na našej škole 3.rocnik sútaže Naj chlapec. Zúčastnili sa ho žiaci SZŠ, OU a PŠ.Chlapci predviedli manuálne zručnosti a pohybové zdatnosti. Víťazom sa stal Metod Horvát. Všetci súťažiaci boli odmeneni,nik neodišiel bez ceny. 

    • 17.02.2020 - Korčuľovanie žiakov OU

    • 20. 2. 2020
    • Do galérie 17.02.2020 - Korčuľovanie žiakov OU boli pridané fotografie.

      

     Dňa 17. 02.2020 (v pondelok) sme so žiakmi Odborného učilišťa našej školy absolvovali korčuľovanie v PSK aréne na ulici Pavla Horova v Prešove. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov pod vedením učiteľov: PaedDr. Strakovej a PaedDr. Pavlíkovej. Po príchode do objektu budovy PSK arény nás privítala pani a rozdala žiakom korčule, prilby a hokejky. Žiaci pod vedením inštruktorov na ľadovej ploche realizovali rôzne aktivity: obrátky, otočky, stoj na jednej nohe, znožmé poskoky, pomalé korčuľovanie, rýchle korčuľovanie, prekonávanie prekážok, korčuľovanie spojené so zbieraním rozhádzaných loptičiek a kúžeľov... Neskôr boli inštruktormi rozdelení do skupín, kde strieľali na bránky a hrali hokej. Zvládli každú jednu zadanú úlohu. Žiakom sa tieto aktivity veľmi páčili. Už teraz sa tešia na ďalšie korčuľovanie. Bol to skutočne pekný a vydarený deň plný zážitkov.

      

      

    • 31.01.2020 - Deň Afriky

    • 20. 2. 2020
    • Do galérie Deň Afriky boli pridané fotografie.

     Prvý polrok tohto školského roka sme ukončili peknou akciou pod názvom Deň Afriky. Cieľom aktivity bolo spoznať  tradičné, ale aj moderné afro - účesy a tance a vyskúšať si ich v praxi.  Deň Afriky bol spojený aj s finančnou zbierkou Snehuliaci pre Afriku, v ktorej sa vyzbieralo pekných 50,- Eur. Žiaci vyrobili snehuliakov z rôznych materiálov od výmyslu sveta, ktorými sme vyzdobili priestory školy. Výťažok z tejto zbierky sme zaslali na prevoz bicyklov pre deti z Gambie.

    • 30.01.2020 - Včelí deň

    • 4. 2. 2020
    • Do galérie Včelí deň boli pridané fotografie.

      

     Včelí deň

      

     V rámci rovesníckeho vzdelávania sa na našej škole dňa 30.01.2020 uskutočnil Včelí deň, ktorý organizoval tím Kolégia Zelenej školy. Žiaci  prešli 4. stanovišťami.

     Stanovište č.1 - Život a chov včiel

     Stanovište č. 2 - Vypletanie rámikov

     Stanovište č. 3 - Ochutnávka

     Stanovište č. 4 - Výroba včeličiek

    • 18.12.2019 Vianočné posedenie žiakov OU a PŠ

    • 19. 12. 2019
    • Do galérie 18.12.2019 Vianočné posedenie žiakov OU a PŠ boli pridané fotografie.

     V stredu, dňa 18.12.2019, sa v komunitnom centre uskutočnilo vianočné posedenie pre žiakov Odborného učilišťa a Praktickej školy. Samotné posedenie si žiaci spestrili a obohatili tancom, piesňou, vinšom, básňou. Prítomní si pochutili na pripravených vianočných jedlách. Zvyky a tradície si priblížili aj cez vianočnú výzdobu, dekorácie, Betlehem a  vianočné koledy, ktoré si zaspievali aj v rómštine. Na záver zahrali a zaspievali Gypsy Niki vs. gypsy Dávid.  Na posedení vládla vianočná atmosféra, pokoj a dobrá nálada. Kolektív učiteľov OU a PŠ poprial žiakom nádherné, pokojné a požehnané vianočné sviatky a úspešný vstup do nového roku 2020.

    • 11.12.2019 Vianočná akadémia

    • 16. 12. 2019
    • Do galérie 11.12.2019 Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

     11 .decembra 2019 sa na našej škole uskutočnila Vianočná akadémia. Celý program sa niesol v slávnostnom duchu, pretože sa blížia najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. V programe vystúpili žiaci  prvého a druhého stupňa, PŠ, OU. Vďaka patrí učiteľom, ktorí žiakov pripravili. V závere programu poďakovala pani zástupkyňa Mgr. M. Birošová všetkým a vyzvala prítomných, aby si spomenuli na ľudí, ktorí pri výbuchu bytového domu v Prešove prišli o strechu nad hlavou, svoj majetok, ale aj o to najcennejšie, ŽIVOT. Preto si vážme rodinu, teplo domova a buďme k sebe ohľaduplní a milí.

      

       

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje