• 06.06.2019 - Školský výlet žiakov odborného učilišťa a praktickej školy

    • 10. 6. 2019
    •   Dňa 06.06.2019 sme sa so žiakmi Odborného učilištia a Praktickej školy zúčastnili školského výletu v Prešove. Absolvovali sme exkurziu na Kalvárii, kde si žiaci pozreli pekný výhľad na mesto Prešov, jeho sídliská, významné budovy a pamiatky. V blízkosti Kalvárie sme navštívili aj Ekopark, kde si žiaci pozreli jednotlivé druhy domácich zvierat a vtákov. Po túre na Kalvárii si oddýchli na preliezkach a lavičkách v peknej prírode Ekoparku. Z Ekoparku sme sa presunuli autobusom do Hvezdárne a planetária v Prešove. Žiaci sa oboznámili formou prezentácie so vznikom a vývojom Zeme a jej planétami. Neskôr si pozreli bájku „Princ Peter“, ktorá sa im veľmi páčila. Nakoniec sme prišli do Lanového centra. Žiaci boli rozdelení do skupín k jednotlivým animátorom, ktorí im pripravili program. Žiaci zdolávali prekážky vo vysokom teréne. Len odvážni a šikovní došli k cieľu, kde ich už čakalo osvieženie vo forme nanuku. Ostatní žiaci si posedeli na terase pod slnečníkmi, kde si dali nealko nápoje. Pri odchode domov z Prešova sme sa zastavili na sídlisku na zmrzline a trochu sme sa po horúcom dni osviežili. Výlet sa skutočne vydaril, počasie bolo fajn, žiaci boli spokojní, všetko sa im páčilo.

     fotogaléria: 06.06.2019 - Školský výlet žiakov odborného učilišťa a praktickej školy 

    • 05.06.2019 - MDD

    • 5. 6. 2019
    •   Dňa 05.06.2019 sme spoločne oslávili Deň detí. Na školskom ihrisku si chlapci zmerali sily vo futbalovom turnaji a dievčatá zahrali vybíjanú. Niektoré prvýkrát, ale o to s väčšou chuťou. Odmenou pre všetkých bol dobrý pocit z hry, z víťazstva i sladkosť od pani riaditeľky.

     fotogaléria: 05.06.2019 - MDD 

    • 26.05.2019 - 1. sv. prijímanie

    • 10. 6. 2019
    •   26. máj 2019 bol pre ôsmich žiakov našej školy veľkým dňom. V tento deň sa viac zblížili s naším verným Priateľom, Ježišom Kristom, ktorého po prvý krát mohli prijať v podobe chleba v kostole v Chminianskych Jakubovanoch. Počas celého školského roka žiaci prechádzali duchovnou formáciou a prípravou na tento deň na záujmovom útvare s názvom Plamienok. Taktiež sa zúčastňovali nedeľných svätých omší, rozpoznávali dobro od zla cez Desať Božích prikázaní a učili sa modliť. Na slávnostný príchod verného Priateľa sa pripravili svätou spoveďou. Nedeľnú svätú omšu celebroval o. Miroslav Turák, správca farnosti Križovany. Aj tento rok svojim spevom a hrou na hudobných nástrojoch celú svätú omšu viedol mládežnícky zbor „Laudemus“ z Prešova. Po slávnosti v kostole sa všetky deti a hostia posilnili malým občerstvením a vymenili si dojmy z krásne stráveného času.

     fotogaléria: 26.05.2019 - 1. sv. prijímanie 

    • 24.05.2019 - Súťaž v preskoku cez švihadlo

    • 24. 5. 2019
    • fotogaléria: 24.05.2019 - Súťaž v preskoku cez švihadlo 

        Dňa 24.05.2019 sa na ihrisku našej Spojenej školy konalo voľnočasové športové dopoludnie - súťaž v preskoku cez švihadlo: Rope Skipping. Tejto súťaže sa zúčastnili chlapci aj dievčatá II. stupňa, Praktickej školy a Odborného učilišťa. Cieľom súťaže bolo za jednu minútu urobiť čo najviac preskokov na švihadle. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Všetci žiaci sa snažili, no predsa boli medzi nimi tí najšikovnejší, ktorí urobili najviac preskokov na švihadle a napokon zvíťazili. Víťazov prišla na ihrisko oceniť riaditeľka školy. Na 1. mieste sa umiestnili Jozef Holub (147 preskokov) a Alena Holubová (146 preskokov) z II.O triedy. 2. miesto obsadili Aleš Horvát a Štefan Mirga z I.SB triedy (140 preskokov). Na 3. mieste skončili Richard Horvát z I.SB triedy (126 preskokov) a Nikolas Horvát z III.OP triedy (128 preskokov). Víťazi boli ocenení diplomom, sladkosťou a vecnými cenami. Blahoželáme!

    • 22.05.2019 - Deň matiek

    • 22. 5. 2019
    •   Dňa 22.05.2019 sa uskutočnilo kultúrne vystúpenie ku Dňu matiek v Kultúrnom dome v Chminianskych Jakubovanoch. Program pre svoje mamičky si pripravili naši najmladší žiaci, žiaci druhého stupňa, ale aj žiaci Odborného učilištia. Vystúpili s hudobnými, tanečnými, recitačnými a divadelnými predstaveniami. Rodičom sa vystúpenia páčili. Žiaci na záver obdarovali svoje mamičky pripravenými srdiečkami.

     fotogaléria: 22.05.2019 - Deň matiek

    • 17.05.2019 - Jakuboviansky slávik

    • 17. 5. 2019
    • fotogaléria: 17.05.2019 - Jakuboviansky slávik 

       Dňa 17.05.2019 sa uskutočnil 21. ročník krajskej speváckej súťaže Jakuboviansky slávik, ktorý organizuje naša škole každoročne. Žiaci špeciálnych škôl súťažili v speve piesní v troch kategóriách – rómske, ľudové a moderné piesne. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 13 škôl. Porota mala nie ľahkú úlohu pri výbere najlepších spevákov. Spestrením súťaže bola ľudová kapela Koláčkovci, ktorá sa postarala o dobrú náladu. Ďakujeme za účasť všetkým súťažiacim, výhercom blahoželáme a tešíme sa na budúci ročník Jakubovianského slávika.

    • 03.05.2019 - Jakuboviansky slávik - školské kolo

    • 3. 5. 2019
    •   Dňa 03.05.2019 sa pre žiakov školy uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže: Jakuboviansky slávik. Súťaž prebiehala v 2. kategóriách: ľudová a rómska pieseň.
       Všetci speváci ukázali nielen to, že sa počas školského roka naučili spievať mnoho piesní, že majú silné hlasy, ale ukázali aj svoju odvahu a nebojácnosť postaviť sa pred ostatných spolužiakov.

     fotogaléria: 03.05.2019 - Jakuboviansky slávik - školské kolo 

    • 25.04. – 26.04.2019 - Futbalový turnaj

    • 29. 4. 2019
    •   Dňa 25.04. – 26.04.2019 sa na našej Spojenej škole konalo športové dopoludnie – futbalový turnaj. Súťažili chlapci II. stupňa, Odborného učilišťa a Praktickej školy v dvoch kategóriách na multifunkčnom ihrisku pod vedením Mgr. Radovana Juhása.Na prvom mieste sa umiestnili žiaci II.PB triedy, ktorí vo finále porazili žiakov III.B triedy jednoznačným výsledkom 8:2. Druhé miesto obsadili žiaci III.B triedy. Súboj o tretie miesto medzi sebou odohrali žiaci I.OP a II.PA. Tento dramatický zápas skončil remízou 4:4 v riadnom hracom čase, na pokutové kopy napokon zvíťazili žiaci II.PA triedy. Výhercovia na prvých troch miestach boli odmenení zástupkyňou Spojenej školy Mgr. Ivetou Vaškovou a koordinátorkou bezpečnosti a prevencie PaedDr. Janou Strakovou diplomom, sladkosťami a víťazi medailami. Sláva víťazom a česť porazeným !

     fotogaléria: 25.04. – 26.04.2019 - Futbalový turnaj 

    • 16.04.2019 - Krížová cesta

    • 25. 4. 2019
    •   Žiaci si prostredníctvom jednotlivých zastavení krížovej cesty mali možnosti bližšie uvedomiť umučenie a ukrižovanie Ježiša Krista. Na zastaveniach žiakov sprevádzal miestny kňaz, ktorý krížovú cestu začal a tiež ukončil spoločným požehnaním.

     fotogaléria: 16.04.2019 - Krížová cesta 

    • 05.04.2019 - Svetový deň stolného tenisu

    • 8. 4. 2019
    •   Dňa 05.04.2019 sa v našej škole uskutočnl projekt „ideme hrať ping – poooooong“ pri príležitosti oslavy WTTD for all – Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku. Organizátorkou a ambasádorkou tohto celoslovenského projektu bola Mgr. Alica Grofová – Chladeková, bývalá slovenská reprezentantka v stolnom tenise. Cieľom osláv bolo prezentovať túto krásnu hru na slovenských školách a zapojiť čo najviac žiakov a učiteľov do stolnotenisových súťaží.

       Do osláv sa u nás zapojila takmer celá škola. Začali a finálovými zápasmi prebiehajúceho stolnotenisového turnaja chlapcov a dievčat vo dvojhre a finálovým zápasom chlapcov vo štvorhre. Víťazom turnaja chlapcov vo dvojhre sa napokon stal Gabriel Žiga z I.SA triedy. Finále dievčat ovládla Justína Horvathová z III.OP triedy. Finále štvorhry najlepšie zvládli chlapci z 9.A triedy. Program pokračoval kolotočom jednotlivých tried podľa vopred stanoveného rozpisu. Prezentoval sa aj stolnotenisový záujmový útvar pod vedením Mgr. Daniela Lanščáka a to vo štvorhre. Dopoludňajšiu časť osláv ukončil stolnotenisový turnaj učiteľov, víťazom turnaja sa stal Mgr. Daniel Lanščák a spomedzi žien bola najlepšou Mgr. Lenka Gargalíková. V triedach sa žiaci oboznámili s históriou a pravidlami stolného tenisu a robili výtvarné práce na túto tému. Aj popoludní oslavy pokračovali kolotočom vybraných tried. Všetko prebehlo podľa plánu a už teraz sa tešíme na budúci ročník.

     fotogaléria: 05.04.2019 - Svetový deň stolného tenisu 

    • 04.04.2019 - Exkurzia na ABC výstave

    • 25. 4. 2019
    •   Dňa 04.04.2019 sa žiaci OU - učebného odboru poľnohospodár zúčastnili exkurzie na výstave ABC záhradníctvo a sadovníctvo v Prešove. Mali možnosť vidieť kvety, predpestované priesady jednotlivých druhov zeleniny, stromčeky, drevené záhradné konštrukcie, elektrické náradie ...

     fotogaléria 04.04.2019 - Exkurzia na ABC výstave 

    • 04.04.2019 - Recitačná súťaž

    • 4. 4. 2019
    •   Dňa 4. apríla 2019 sa na našej Spojenej škole organizovala súťaž v prednese poézie a prózy. Medzi 23 súťažiacimi sa muselo rozhodnúť o víťazoch v každej kategórii. Porota v zložení : Ing. Viera Forišová (zástupkyňa pre OU), Mgr. Iveta Vašková (zástupkyňa pre I.st.) a predsedníčka poroty Mgr. Marcela Birošová (riaditeľka Spojenej školy) nemali ľahkú úlohu. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa nakoniec stali a našu školu pôjdu reprezentovať na Krajskej súťaží v prednese poézie a prózy „Gaňov literárny Prešov“ – Mária Pokutová (4.A), Tatiana Holubová (5.B), Monika Mirgová (5.A), Ján Horvát ( 6.E), Daniela Horvatová (4.B), Sára Mirgová (5.D). Veľká vďaka patrí každému pedagógovi, ktorý svoj čas  venoval príprave žiakov na túto súťaž. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov pri reprezentácií našej školy.

     fotogaléria: 04.04.2019 - Recitačná súťaž 

    • 25.03.2019 - Recitácia žiakov OU a PŠ

    • 26. 3. 2019
    •   Dňa 25. 03. 2019 sa na našej škole v Odbornom učilišti a Praktickej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy pod vedením učiteľky OU PaedDr. Jany Strakovej. Súťaže sa zúčastnilo 11 recitátorov. Na priebeh súťaže dohliadala 3-členná porota, v tomto zložení: riaditeľka Spojenej školy Mgr. Marcela Birošová, zástupkyňa pre OU Ing. Viera Forišová a vedúca PK pre OU a PŠ PaedDr. Darina Becová. Predsedníčka poroty Mgr. Marcela Birošová úspešných recitátorov odmenila vecnými cenami, knihou, diplomom a sladkosťami. Víťazom blahoželáme!

     fotogaléria 25.03.2019 - Recitácia žiakov OU a PŠ 

    • 21. - 22.03.2019 - Divadelné predstavenie Vlk a kozliatka

    • 28. 3. 2019
    •   V marci, mesiaci knihy, sa žiaci Spojenej školy v Chminianskych Jakubovanoch  snažili krásu našich rozprávok priblížiť formou čítania svojim najmenším kamarátom, ktorí si ešte nedokážu rozprávky prečítať sami. Škôlkari aj naši žiaci I. stupňa sa potešili aj hranému divadielku „ O vlkovi a kozliatkach“, ktorým si ešte viac upevnili dej čítanej rozprávky. Snažili sme sa podporiť detskú  fantáziu a kreatívne myslenie, ktoré bude potrebné v ich ďalšom rozvoji.

     fotogaléria: 21. - 22.03.2019 - Divadelné predstavenie Vlk a kozliatka 

    • 20.03.2019 - Prezentačný workshop o spracovaní ovocia

    • 1. 4. 2019
    •   V marci sa konala ďalšia aktivita zorganizovaná Kolégiom Zelenej školy pod názvom Prezentačný workshop o spracovaní ovocia. Zúčastnili sa na nej žiaci všetkých tried praktickej školy a odborného učilišťa. Členovia kolégia spolu s pani učiteľkami prezentovali ostatným, čo všetko je možné pripraviť z lokálne vypestovaného ovocia a všetko sme spolu aj ochutnali. Boli tu rôzne kompóty, výživy, džemy, sušené ovocie, jablkový koláč. Prípravu ovocného šalátu a koktejlu sme si aj vyskúšali. Žiaci si touto formou rozšírili svoje vedomosti a zručnosti o rozmanitých možnostiach spracovania lokálne vyprodukovaného  ovocia.

     fotogaléria: 20.03.2019 - Prezentačný workshop o spracovaní ovocia 

    • 01.03.2019 - Bylinky z našej záhrady

    • 26. 3. 2019
    •   Začiatkom marca sa konala aktivita pod názvom "Bylinky z našej záhradky", ktorú pre žiakov pripravili členovia Kolégia Zelenej školy. Formou rovesníckeho vzdelávania žiaci OU prezentovali svojim mladším spolužiakom rôzne druhy byliniek a oboznámili ich so širokými možnosťami ich využitia v bežnom živote. Spoločne si z byliniek pripravili čaje, ktoré potom ochutnávali. Nakoniec si každý zhotovil vrecúško s bylinkami, ktoré si odniesol do svojej triedy. Aktivita prebiehala v príjemnej a uvoľnenej atmosfére a v krásne vyzdobenej miestnosti prevoňanej bylinkami.

     fotogaléria: 2019-03-01 - Bylinky z našej záhrady 

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje