• 17.05.2019 - Jakuboviansky slávik

    • 17. 5. 2019
    • fotogaléria: 17.05.2019 - Jakuboviansky slávik 

       Dňa 17.05.2019 sa uskutočnil 21. ročník krajskej speváckej súťaže Jakuboviansky slávik, ktorý organizuje naša škole každoročne. Žiaci špeciálnych škôl súťažili v speve piesní v troch kategóriách – rómske, ľudové a moderné piesne. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 13 škôl. Porota mala nie ľahkú úlohu pri výbere najlepších spevákov. Spestrením súťaže bola ľudová kapela Koláčkovci, ktorá sa postarala o dobrú náladu. Ďakujeme za účasť všetkým súťažiacim, výhercom blahoželáme a tešíme sa na budúci ročník Jakubovianského slávika.

    • 03.05.2019 - Jakuboviansky slávik - školské kolo

    • 3. 5. 2019
    •   Dňa 03.05.2019 sa pre žiakov školy uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže: Jakuboviansky slávik. Súťaž prebiehala v 2. kategóriách: ľudová a rómska pieseň.
       Všetci speváci ukázali nielen to, že sa počas školského roka naučili spievať mnoho piesní, že majú silné hlasy, ale ukázali aj svoju odvahu a nebojácnosť postaviť sa pred ostatných spolužiakov.

     fotogaléria: 03.05.2019 - Jakuboviansky slávik - školské kolo 

    • 25.04. – 26.04.2019 - Futbalový turnaj

    • 29. 4. 2019
    •   Dňa 25.04. – 26.04.2019 sa na našej Spojenej škole konalo športové dopoludnie – futbalový turnaj. Súťažili chlapci II. stupňa, Odborného učilišťa a Praktickej školy v dvoch kategóriách na multifunkčnom ihrisku pod vedením Mgr. Radovana Juhása.Na prvom mieste sa umiestnili žiaci II.PB triedy, ktorí vo finále porazili žiakov III.B triedy jednoznačným výsledkom 8:2. Druhé miesto obsadili žiaci III.B triedy. Súboj o tretie miesto medzi sebou odohrali žiaci I.OP a II.PA. Tento dramatický zápas skončil remízou 4:4 v riadnom hracom čase, na pokutové kopy napokon zvíťazili žiaci II.PA triedy. Výhercovia na prvých troch miestach boli odmenení zástupkyňou Spojenej školy Mgr. Ivetou Vaškovou a koordinátorkou bezpečnosti a prevencie PaedDr. Janou Strakovou diplomom, sladkosťami a víťazi medailami. Sláva víťazom a česť porazeným !

     fotogaléria: 25.04. – 26.04.2019 - Futbalový turnaj 

    • 16.04.2019 - Krížová cesta

    • 25. 4. 2019
    •   Žiaci si prostredníctvom jednotlivých zastavení krížovej cesty mali možnosti bližšie uvedomiť umučenie a ukrižovanie Ježiša Krista. Na zastaveniach žiakov sprevádzal miestny kňaz, ktorý krížovú cestu začal a tiež ukončil spoločným požehnaním.

     fotogaléria: 16.04.2019 - Krížová cesta 

    • 05.04.2019 - Svetový deň stolného tenisu

    • 8. 4. 2019
    •   Dňa 05.04.2019 sa v našej škole uskutočnl projekt „ideme hrať ping – poooooong“ pri príležitosti oslavy WTTD for all – Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku. Organizátorkou a ambasádorkou tohto celoslovenského projektu bola Mgr. Alica Grofová – Chladeková, bývalá slovenská reprezentantka v stolnom tenise. Cieľom osláv bolo prezentovať túto krásnu hru na slovenských školách a zapojiť čo najviac žiakov a učiteľov do stolnotenisových súťaží.

       Do osláv sa u nás zapojila takmer celá škola. Začali a finálovými zápasmi prebiehajúceho stolnotenisového turnaja chlapcov a dievčat vo dvojhre a finálovým zápasom chlapcov vo štvorhre. Víťazom turnaja chlapcov vo dvojhre sa napokon stal Gabriel Žiga z I.SA triedy. Finále dievčat ovládla Justína Horvathová z III.OP triedy. Finále štvorhry najlepšie zvládli chlapci z 9.A triedy. Program pokračoval kolotočom jednotlivých tried podľa vopred stanoveného rozpisu. Prezentoval sa aj stolnotenisový záujmový útvar pod vedením Mgr. Daniela Lanščáka a to vo štvorhre. Dopoludňajšiu časť osláv ukončil stolnotenisový turnaj učiteľov, víťazom turnaja sa stal Mgr. Daniel Lanščák a spomedzi žien bola najlepšou Mgr. Lenka Gargalíková. V triedach sa žiaci oboznámili s históriou a pravidlami stolného tenisu a robili výtvarné práce na túto tému. Aj popoludní oslavy pokračovali kolotočom vybraných tried. Všetko prebehlo podľa plánu a už teraz sa tešíme na budúci ročník.

     fotogaléria: 05.04.2019 - Svetový deň stolného tenisu 

    • 04.04.2019 - Exkurzia na ABC výstave

    • 25. 4. 2019
    •   Dňa 04.04.2019 sa žiaci OU - učebného odboru poľnohospodár zúčastnili exkurzie na výstave ABC záhradníctvo a sadovníctvo v Prešove. Mali možnosť vidieť kvety, predpestované priesady jednotlivých druhov zeleniny, stromčeky, drevené záhradné konštrukcie, elektrické náradie ...

     fotogaléria 04.04.2019 - Exkurzia na ABC výstave 

    • 04.04.2019 - Recitačná súťaž

    • 4. 4. 2019
    •   Dňa 4. apríla 2019 sa na našej Spojenej škole organizovala súťaž v prednese poézie a prózy. Medzi 23 súťažiacimi sa muselo rozhodnúť o víťazoch v každej kategórii. Porota v zložení : Ing. Viera Forišová (zástupkyňa pre OU), Mgr. Iveta Vašková (zástupkyňa pre I.st.) a predsedníčka poroty Mgr. Marcela Birošová (riaditeľka Spojenej školy) nemali ľahkú úlohu. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa nakoniec stali a našu školu pôjdu reprezentovať na Krajskej súťaží v prednese poézie a prózy „Gaňov literárny Prešov“ – Mária Pokutová (4.A), Tatiana Holubová (5.B), Monika Mirgová (5.A), Ján Horvát ( 6.E), Daniela Horvatová (4.B), Sára Mirgová (5.D). Veľká vďaka patrí každému pedagógovi, ktorý svoj čas  venoval príprave žiakov na túto súťaž. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov pri reprezentácií našej školy.

     fotogaléria: 04.04.2019 - Recitačná súťaž 

    • 25.03.2019 - Recitácia žiakov OU a PŠ

    • 26. 3. 2019
    •   Dňa 25. 03. 2019 sa na našej škole v Odbornom učilišti a Praktickej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy pod vedením učiteľky OU PaedDr. Jany Strakovej. Súťaže sa zúčastnilo 11 recitátorov. Na priebeh súťaže dohliadala 3-členná porota, v tomto zložení: riaditeľka Spojenej školy Mgr. Marcela Birošová, zástupkyňa pre OU Ing. Viera Forišová a vedúca PK pre OU a PŠ PaedDr. Darina Becová. Predsedníčka poroty Mgr. Marcela Birošová úspešných recitátorov odmenila vecnými cenami, knihou, diplomom a sladkosťami. Víťazom blahoželáme!

     fotogaléria 25.03.2019 - Recitácia žiakov OU a PŠ 

    • 21. - 22.03.2019 - Divadelné predstavenie Vlk a kozliatka

    • 28. 3. 2019
    •   V marci, mesiaci knihy, sa žiaci Spojenej školy v Chminianskych Jakubovanoch  snažili krásu našich rozprávok priblížiť formou čítania svojim najmenším kamarátom, ktorí si ešte nedokážu rozprávky prečítať sami. Škôlkari aj naši žiaci I. stupňa sa potešili aj hranému divadielku „ O vlkovi a kozliatkach“, ktorým si ešte viac upevnili dej čítanej rozprávky. Snažili sme sa podporiť detskú  fantáziu a kreatívne myslenie, ktoré bude potrebné v ich ďalšom rozvoji.

     fotogaléria: 21. - 22.03.2019 - Divadelné predstavenie Vlk a kozliatka 

    • 20.03.2019 - Prezentačný workshop o spracovaní ovocia

    • 1. 4. 2019
    •   V marci sa konala ďalšia aktivita zorganizovaná Kolégiom Zelenej školy pod názvom Prezentačný workshop o spracovaní ovocia. Zúčastnili sa na nej žiaci všetkých tried praktickej školy a odborného učilišťa. Členovia kolégia spolu s pani učiteľkami prezentovali ostatným, čo všetko je možné pripraviť z lokálne vypestovaného ovocia a všetko sme spolu aj ochutnali. Boli tu rôzne kompóty, výživy, džemy, sušené ovocie, jablkový koláč. Prípravu ovocného šalátu a koktejlu sme si aj vyskúšali. Žiaci si touto formou rozšírili svoje vedomosti a zručnosti o rozmanitých možnostiach spracovania lokálne vyprodukovaného  ovocia.

     fotogaléria: 20.03.2019 - Prezentačný workshop o spracovaní ovocia 

    • 01.03.2019 - Bylinky z našej záhrady

    • 26. 3. 2019
    •   Začiatkom marca sa konala aktivita pod názvom "Bylinky z našej záhradky", ktorú pre žiakov pripravili členovia Kolégia Zelenej školy. Formou rovesníckeho vzdelávania žiaci OU prezentovali svojim mladším spolužiakom rôzne druhy byliniek a oboznámili ich so širokými možnosťami ich využitia v bežnom živote. Spoločne si z byliniek pripravili čaje, ktoré potom ochutnávali. Nakoniec si každý zhotovil vrecúško s bylinkami, ktoré si odniesol do svojej triedy. Aktivita prebiehala v príjemnej a uvoľnenej atmosfére a v krásne vyzdobenej miestnosti prevoňanej bylinkami.

     fotogaléria: 2019-03-01 - Bylinky z našej záhrady 

    • 15.02.2019 - Plesáčik

    • 28. 2. 2019
    •    Na plese sa predviedli chlapci a dievčatá v plesových šatách. Žiačky 6.A svojím tancom ples otvorili a neskôr nám žiaci 5. A zatancovali moderný tanec, ktorý si nacvičili. Počas tanca a následnej prezentácie plesových šiat porota vybrala tri dievčatá a troch chlapcov s najkrajším plesovým outfitom a kráľa a kráľovnú plesu, ktorými sa stali Marcel Horvát – 6. C a Rebeka Holubová – 6. D. Porota tiež udelila cenu poroty za najlepšieho tanečníka, tanečný pár a sympaťáka plesu. Vybraní žiaci boli následne ocenení vecnými cenami a sladkosťami.

     fotogaléria: 15.02.2019 - Plesáčik 

    • 14.02.2019 - Deň sv. Valentína

    • 1. 3. 2019
    •   14. februára Valentín a Valentínka roznášali valentínsku poštu, ktorou potešilinejedno srdiečko žiakov aj učiteľov Spojenej školy v ChminianskychJakubovanoch. Najviac listov smerovalo do zborovne, v ktorých žiaci vyjadrilisvoju vďačnosť učiteľom a asistentom. Tento pekný deň sme si spríjemnilisladkosťami, ktoré boli odmenou za vynaložené úsilie pri písaní valentínskych listov a kreslení valentínok.

     fotogaléria: 14.02.2019 - Deň sv. Valentína 

    • 13.02.2019 - Naj dievča

    • 6. 3. 2019
    •    Dňa 13.02.2019 sa konala v KC Chminianske Jakubovany akcia Naj dievča. Bol to prvý ročník súťaže krásy a vyberali sme Naj dievča z PŠ, OU a ŠZŠ. Súťaž mala 4 disciplíny. Súťažiace mali za úlohu prišiť gombík, ošúpať jablko, voľný tanec a odpovedať na kladené otázky. Medzi jednotlivými disciplínami vystupovali žiaci z OU, predviedli tanec a spev. Víťazkou medzi 8 súťažiacimi sa stala žiačka OU odbor opatrovateľ - Martina Kalejová. Miss sympatia získala Lucia Jaslová. Ocenené boli všetky súťažiace. Súťaže sa zúčastnila aj reportérka RTVS rádio Regina Košice Disart. D. Badžová. Poďakovanie patrí aj pracovníkom KC za spoluprácu.

     fotogaléria: 13.02.2019 - Naj dievča 

    • 31.01.2019 - Deň Afriky

    • 1. 3. 2019
    •   Prvý polrok tohto školského roka sme ukončili peknou akciou pod názvom Deň Afriky. Žiaci si pripomenuli život, školu a bývanie detí v tejto rozmanitej časti sveta. Každá trieda si vylosovala jednu vlajku. Úlohou žiakov bolo s pomocou triednych učiteľov priradiť vlajku k štátu a následne vyhľadať štát na mape. Žiaci prostredníctvom tejto aktivity prehĺbili svoje vedomosti o tomto kontinente a umiestnení štátov. Vybraní jednotlivci z každej triedy zapichli do mapy svoju vlajku a tým vznikla jedna spoločná mapa afrického kontinentu, ktorá je vyvesená na chodbe na nástenke. Žiaci mali vytvorený priestor aj na výtvarnú činnosť, počas ktorej si vytvárali mapy, kreslili masky, maľovali zvieratá alebo si inou formou stvárňovali Afriku.

     fotogaléria: 31.01.2019 - Deň Afriky 

    • 17.1.2019 - Farebný deň - žlto-oranžový

    • 23. 1. 2019
    • Deň venovaný zdraviu a zdravému životnému štýlu žiakov na škole. Pre žiakov bola pripravená ochutnávku rôzneho druhu ovocia a zeleniny v jednotlivých farbách – žltej a oranžovej. Žiaci tak mali možnosť okrem ochutnávky aj prehĺbiť svoje vedomosti o dôležitosti ovocia a zeleniny pre zdravie človeka. Následne žiaci namaľovali vybrané ovocie alebo zeleninu a najkrajšie obrázky boli vystavené na školskej nástenke.

     fotogaléria: 17.1.2019 - Farebný deň - žlto-oranžový 

    • 16.01.2019 - Naj chlapec

    • 22. 1. 2019
    • Dňa 16.01.2019 sa uskutočnil tretí ročník súťaže o naj chlapca SŠ Chminianske Jakubovany. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov z PŠ a ŠZŠ a OU. Súťažiaci absolvovali štyri súťažné disciplíny v poradí : ošúpať zemiak, zatĺcť klinec do dosky, tanec a odpovedať na otázky kladené moderátorkou. Súťažiaci dokázali prezentovať svoje zručnosti a pohybové zdatnosti. Víťazom sa stal žiak II.PA Koloman Mirga, a sympaťákom sa stal Maroš Horváth z III.B. Všetci súťažiaci boli odmenení. Poďakovanie patrí aj vedúcej KC Mgr. A. Balogovej za poskytnutie miestností a ceny.

     fotogaléria: 16.01.2019 - Naj chlapec 

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje