• Medzinárodný deň detí

    • 3. 6. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album MDD.

     1. jún je dátum, ktorý je asi najobľúbenejší na svete. Oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách. Medzinárodný deň detí sme oslávili aj na našej škole. Žiaci 1. stupňa maľovali na chodník podľa vlastnej fantázie pekné obrázky a na 2. stupni, OU a PŠ vyrobili  žiaci milé darčeky, ktoré potom darovali kamarátovi pod názvom Deti deťom. Prajeme všetkým deťom, nech majú radosť v očiach nielen tento deň, ale ktorýkoľvek deň v roku. Nech cítia v prítomnosti dospelých bezpečie, pokoj a radosť.

    • Exkurzia - BIO farma Východná

    • 31. 5. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia - BIO farma Východná.

     Dňa 27.05.2021 sa žiaci OU spolu s učiteľmi odborného výcviku zúčastnili exkurzie na Bio farme vo Východnej. Program prehliadky začal privítaním a prezlečením všetkých účastníkov do hygienického úboru. Po vstupnej inštruktáži a oboznámení s históriou farmy sme sa spolu so sprievodkyňou presúvali po jednotlivých stanovištiach: príprava krmiva pre kravy a ovce, proces dojenia, kŕmenie a starostlivosť o hospodárske zvieratá, hotel spokojných kráv a teliatkovo. Bol to náučný a príjemne strávený deň v lone podtatranskej prírody.

    • Rozlúčka absolventov OU

    • 31. 5. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka absolventov.

     Dňa 26.05.2021 sa na našej Spojenej škole konalo rozlúčkové posedenie absolventov III.PS triedy pri príležitosti ukončenia štúdia na Odbornom učilišti, v odboroch: obchodná prevádzka a poľnohospodárska výroba. V tomto školskom roku 2020/2021 štúdium ukončilo a získava vysvedčenie a výučný list 13 žiakov, z toho 10 chlapcov a 3 dievčatá. Samotné rozlúčkové posedenie s končiacimi absolventmi sa konalo najprv chodením s tablom po triedach, neskôr v Altánku SŠ s vedením školy, pedagógmi OU a triednou učiteľkou PaedDr. J. Strakovou, ktorá hosti privítala a slávnostne sa im prihovorila. Absolvent III.PS A. Horvat predniesol poďakovanie rodičom, riaditeľke školy, učiteľom OU a triednej učiteľke za ich cenné rady a odborné poznatky. Nasledovala „Gril párty“ spojená so  zábavou a spevom piesni v podaní absolventov: Gypsy Niky a Gabriel. Milí absolventi, nech sa Vám v živote darí, držíme Vám palce, prajeme všetko dobré, hlavne veľa šťastia pri uplatnení sa na trhu práce.

    • „SPOLU MÚDREJŠÍ“

    • 20. 5. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album „SPOLU MÚDREJŠÍ“ .

     Vďaka projektu „SPOLU MÚDREJŠÍ“ máme možnosť doučovať žiakov našej školy. Do projektu sa zapojilo 8 učiteľov, ktorí pomáhajú zmierňovať dôsledky pandémie doučovaním žiakov počas mesiacov – apríl, máj a jún 2021. Prvý mesiac doučovacia majú úspešne za sebou a veríme, že takto budeme pokračovať aj ďalej. Koordinátor pripravil pre žiakov „Múdrejšie diplomy“ a malú sladkú odmenu za ich účasť na vzdelávaní.

    • OZNAM - sociálne štipendium

    • 26. 4. 2021
    • Oznamujeme študentom odborného učilišťa a praktickej školy, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa buderealizovať v triedach OU a PŠ 

     v stredu 28.04.2021 počas vyučovania.

      

     Upozornenie!

     Žiak sa vyučovania môže zúčastniť iba s platným negatívnym testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní. Musí mať rúško, inač mu štipendium vyplatené nebude.

      

                                                                                                                             Mgr. Beáta Tkáčová

                                                                                                                                  riaditeľka školy

    • Deň Zeme

    • 25. 4. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

     Deň Zeme

     Už 50 rokov si pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. SVETOVÝ DEŇ ZEME sa traduje už od roku 1970. Deň Zeme nám má každoročne pripomenúť dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli veselými aktivitami. Tvorivou činnosťou sme poukázali na to, ako sa správať k našej  zemi. Hlavnou  témou Dňa Zeme bolo pripomenúť žiakom, že všetko v našich životoch je pominuteľné a nič by sme nemali brať ako samozrejmosť.

    • Oznam - riaditeľské voľno

    • 21. 4. 2021
    • Riaditeľka Spojenej školy Chminianske Jakubovany podľa § 150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z. udeľuje žiakom dňa 29.04.2021 (štvrtok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

     Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu hodín v piatok 30.04.2021.

      

                                                                                                                             Mgr. Beáta Tkáčová - riaditeľka školy

    • Oznam - sociálne štipendium

    • 23. 3. 2021
    • Oznamujeme študentom odborného učilišťa a praktickej školy, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa bude
     realizovať
     v triedach OU a PŠ 


     v stredu 31.03.2021.

      

     Upozornenie!

     Žiak sa vyučovania môže zúčastniť iba s platným negatívnym testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní. Musí mať rúško, inač mu štipendium vyplatené nebude.
      

      

                                                                                                                             Mgr. Beáta Tkáčová

                                                                                                                                  riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje