• 23.06.2017 - Volejbalový turnaj zamestnancov špec. škôl

    • 24. 6. 2017
    •   Dňa 23. júna 2016 sa vo Zborove uskutočnil volejbalový turnaj pre zamestnancov špeciálnych základných škôl. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev: ŠZŠ Jarovnice, SŠ Pavla Sabadoša internátna, Prešov, SŠI Masarykova, Prešov, SŠ Lipany, SŠ Chminianske Jakubovany a ŠZŠ Zborov. 

       Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Naše družstvo vo svojej skupine podľahlo SŠ Pavla Sabadoša 0:2 a vyhralo nad SŠ Lipany 2:1. Z druhého miesta v skupine sme postúpili do boja o celkové 3. miesto. V ňom sme podľahli ŠZŠ Jarovnice 0:2 a skončili napokon na 4 mieste. Turnaj mal napokon dvoch víťazov: SŠ Pavla Sabadoša aj ŠZŠ Zborov.

     fotogaléria 23.06.2017 - Volejbalový turnaj zamestnancov špec. škôl 

   • 16.06.2017 - Výlet do Čičavy
    • 16.06.2017 - Výlet do Čičavy

    • 22. 6. 2017
    •   Dňa 16. júna 2017 sme sa s 12 žiakmi zúčastnili výletu do Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave. Žiaci boli vybratí zo záujmových útvarov „Plamienok“ a „Svetielko“. Cieľom výletu bola exkurzia centra, ale aj spoznávanie životov veriacich Rómov v Čičave. Ujala sa nás pani Monika Fričničová so svojim tímom. Pripravili pre nás rôzne aktivity, pri ktorých sa žiaci zabavili, ale zároveň sa aj niečo naučili. Navštívili sme aj osadu, kde bývajú Rómovia v Čičave. Všetko bolo pre nás zaujímavé a povzbudivé. Žiaci si odniesli veľa pekných zážitkov a radi by sa tam o rok vrátili.

     fotogaléria: 16.06.2017 - Výlet do Čičavy 

   • 16.06.2017 - Moja modrá planéta
    • 16.06.2017 - Moja modrá planéta

    • 21. 6. 2017
    •   Dňa  16. júna 2017 sa na školskom dvore za krásneho slnečného počasia uskutočnila aktivita pod názvom „ Moja modrá planéta“. Zúčastnili sa jej žiaci Hornej školy spolu s učiteľkami.
     Cieľom akcie bolo upozorniť žiakov na Svetový deň  ochrany životného prostredia - 5. jún a tiež na Svetový deň oceánov - 8. jún.  Žiaci si v učebni s interaktívnou tabuľou pozreli prezentáciu o možnostiach ochrany životného prostredia, ktorá im primeranou formou priblížila ako môžu chrániť prírodu. Potom spoločne na školskom dvore kreslili farebnými  kriedami na odpadový materiál ( použitý kartón ) život na MODREJ PLANÉTE.
     V závere bol každý žiak odmenený sladkosťou. Farebné detské  práce zdobia oplotenie areálu školy.

     fotogaléria: 16.06.2017 - Moja modrá planéta 

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje