• 06.12.2017 - Mikuláš

    • 14. 12. 2017
    •    Svätý Mikuláš je slávený v katolíckych rodinách ako veľmi významný Svätý, aj ako sviatočný deň. Pre deti je to deň darčekov. Dospelí v tento deň sú nositeľmi tradícií svätého Mikuláša, ktoré pochopili od svojich rodičov.

     Aj 6. decembra 2017 prišiel do Spojenej školy v Chminianskych Jakubovanoch Svätý Mikuláš z Východu. Jeho tradície sú v Rómskej komunite v Chminianskych Jakubovanoch hlboko zakorenené.

     Tak to bolo aj v deň Svätého Mikuláša v tomto roku. Vzájomné obdarovania cez piesne, koledy, básničky a kresby Svätý Mikuláš so svojou družinou prijímal a obdarovával darčekmi všetkých, čo s úctou a láskou prijali jeho návštevu v Spojenej škole v Chminianskych Jakubovanoch.

     Srdečná vďaka patrí študentom 4.ročníka GTF PU v Prešove Patrikovi Pankulicsovi a Michalovi Pavliskovi.

     fotogaléria: 06.12.2017 - Mikuláš

    • 06.12.2017 - Mikulášsky stolnotenisový turnaj (Podolínec)

    • 7. 12. 2017
    •   Tradičný Mikulášsky stolnotenisový turnaj sa pre žiakov špeciálnych a základných škôl uskutočnil dňa 6. decembra 2017 v ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera Podolínec. Turnaj spolu s pánom riaditeľom otvoril aj Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi a rozdal všetkým zúčastneným žiakom aj pedagógom mikulášske balíčky. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií (7., 8, a 9. ročník). Turnaja sa zúčastnilo vyše 30 žiakov zo šiestich škôl: ZŠ Lomnička, ŠZŠ Kežmarok, SŠ Chminianske Jakubovany, ŠZŠ Stará Ľubovňa, ZŠ Podolínec a ŠZŠI Podolínec. Z našej školy sa turnaja zúčastnilo 6 chlapcov, v každej kategórii po dvoch. Spomedzi ôsmakov sa na 2. mieste umiestnil Martin Horváth. Najlepší z deviatakov bol Marek Horvát a na 3. mieste sa v rovnakej kategórii umiestnil Gabriel Žiga. Tieto pekné umiestnenia sú odmenou za aktivitu chlapcov na stolnotenisovom záujmovom útvare a na hodinách telesnej výchovy.

     fotogaléria:06.12.2017 - Mikulášsky stolnotenisový turnaj (Podolínec)

    • Beseda na tému: "Šetrenie elektrickou energiou"

    • 22. 11. 2017
    •    Dňa 15.11. 2017 sa po 3. vyučovacej hodine pre žiakov II. stupňa, OU a PŠ uskutočnila beseda na tému: „Šetrenie elektrickou energiou.“ Spoločne so žiakmi sme si prezreli prezentáciu, ktorá nabádala k tomu, ako správne hospodáriť s elektrickou energiou. Žiaci mali možnosť vyjadriť sa ako šetria energiou v škole aj v domácom prostredí.

        Prítomní boli vyzvaní k tomu, aby usmernili spolužiakov ako šetriť elektrickou energiou v praxi.

    • Výstava zeleniny

    • 22. 11. 2017
    •   Vo štvrtok 2.11.2017 sa v priestoroch Triedy II.P - poľnohospodárov, uskutočnila výstava zeleniny, ktorú na školskom pozemku vypestovali druháci poľnohospodári. Žiaci z ostatných tried sa prišli oboznámiť s výsledkami práce spolužiakov na učilišti. Všetko to bola bio zelenina vypestovaná bez použitia chemických prípravkov.

     fotogaléria: 02.11.2017 - Výstava zeleniny

    • „Pochod za zdravím a čistotou a Deň boja proti drogám “

    • 22. 11. 2017
    •   Dňa 26.októbra 2017 sa pre žiakov Praktickej školy a Odborného učilišťa zo Spojenej školy v Chminianskych Jakubovanoch uskutočnil Pochod za zdravím a čistotou spojený s Dňom boja proti drogám. Aktivitu realizovali koordinátor boja proti drogám a environmentálna koordinátorka na škole.

       Žiaci sa spoločne s učiteľmi presunuli na parkovisko pri Obecnom úrade, kde sa uskutočnili športové aktivity, ktoré si pripravili učitelia jednotlivých ročníkov. Žiaci sa snažili pomedzi kúžele na lyžičke preniesť pingpongovú loptičku, súťažili v slalome s hokejkou, hádzali granátom, či sa prevliekali cez lano...

       Po ukončení aktivít žiaci spolu s učiteľmi vyzberali cestou domov do prichystaných vriec odpadky od Obecného úradu až po osadu.

     Podujatie sa vydarilo, spríjemnili sme si deň a zároveň sme urobili aj niečo užitočné.

    • Stolnotenisový turnaj žiakov, Prešov

    • 26. 10. 2017
    •   Dňa 25.10.2017 sa uskutočnilo obvodné kolo v stolnom tenise žiakov základných škôl prešovského okresu. Zúčastnilo sa ho 15 družstiev, ktoré boli rozdelené do 4 skupín. Turnaj sa uskutočnil v priestoroch ZŠ Sibírska v Prešove  a víťaz turnaja postúpil do krajského kola.

       Naše družstvo v zložení Martin Horváth 8.B, Erik Mirga 8.B a Marek Horvát 9.A, odohrali v skupine zápasy so ZŠ Tulčík s výsledkom 4:1 a ZŠ Sedlice 0:4. Vo štvrťfinále, ktoré sa už hralo vyraďovacím systémom, sme narazili na ZŠ Lesnícku, s ktorou sme prehrali 0:4 a účinkovanie na turnaji sa pre nás predčasne skončilo. Umiestnili sme sa na 6. mieste.

     fotogaléria: 25.10.2017 - Stolnotenisový turnaj žiakov, Prešov

   • 16.10.2017 - Účelové cvičenie - II. stupeň
    • 16.10.2017 - Účelové cvičenie - II. stupeň

    • 17. 10. 2017
    •   Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo na futbalovom ihrisku v obci Chminianske Jakubovany účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa ŠZŠ, žiakov praktickej školy aj žiakov odborného učilišťa. Žiaci si prehĺbili vedomosti v oblasti ochrani zdravia, spoločnosti a prírody, rozšírili praktické zručnosti v oblasti telesnej, športovej, zdravotnej, environmentálnej, dopravnej výchovy a rozvíjalli ďalej svoju fyzickú zdatnosť.

     fotogaléria: 16.10.2017 - Účelové cvičenie - II. stupeň

   • 16.10.2017 - Pochod zdravia
   • 06.10.2017 - Účelové cvičenie - I. stupeň
    • Zemiaková brigáda - poľnohospodári

    • 22. 11. 2017
    •   Dňa 03.októbra 2017 sa 20 žiaci I.PA, I.PB a II.P triedy učebného odboru: Poľnohospodár z nášho OU v Chminianskych Jakubovanoch, zúčastnili v rámci odborného výcviku na zemiakovej brigáde vo firme FESTRA so sídlom v Širokom. Žiaci a pedagogický dozor sa na pole priviezli autobusom. Po príchode boli preškolení o dodržiavaní bezpečnostných predpisov, následne im boli rozdelené pracovné úseky, ktoré bolo treba vyzbierať. Práca im išla od ruky, čo ocenil aj majiteľ firmy. 

   • 27.09.2017 - Hodina deťom
    • 27.09.2017 - Hodina deťom

    • 19. 10. 2017
    •   Svetový deň mlieka v školách je každoročne medzinárodnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. 
       27. septembra 2017 sme Svetový deň mlieka oslávili aj v našej spojenej škole. Deň začal rozhlasovým okienkom, v ktorom sme sa dozvedeli o význame mlieka a mliečnych výrobkov pre udržanie a upevnenie zdravia. 
       Samotnej propagácii mlieka a mliečnych výrobkov predchádzalo stretnutie mladých rómskych lídrov, ktorí si počas tohto stretnutia s pomocou lektorov pripravili prezentáciu o dôležitosti a význame mlieka, ktorú odprezentovali v priebehu Svetového dňa mlieka v školách na besede spojenej s ochutnávkou mlieka a mliečnych výrobkov.

     „Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu

     Hodina deťom.“

      

     fotogaléria: 27.09.2017 - Hodina deťom

   • 04.09.2017 - Otvorenie školského roka
   • 03.07.2017 - Volejbalový turnaj zamestnancov SŠ a ZŠ Chminianske Jakubovany
  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje