• 22.11.2018 - Odborný výcvik

    • 6. 12. 2018
    • V rámci hodín odborného výcviku: obchodná prevádzka, žiaci I.SA a I.SB z odpadového materiálu (plechoviek) zhotovili stojany na perá. Pri práci okrem plechoviek  použili: špagát, ozdobnú látku, tavnú pištoľ, bielu krajku a drevené, farebné srdiečka. Práca žiakov zaujala. Rozvíjala sa u žiakov kreativita a fantázia. Zhotovené stojany momentálne slúžia v triede na písacie potreby, ostatné idú na burzu do Prešova. 

    • 22.11.2018 - Exkurzia do SOŠ gastronómie a služieb v Prešove

    • 28. 11. 2018
    •   Dňa 22.11.2018 v rámci odborného výcviku sme sa so žiakmi I.SA triedy a žiakmi I.SB triedy zúčastnili exkurzie pri príležitosti: „Dňa otvorených dverí“ na SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3 v Prešove. V rámci exkurzie sme si okrem priestorov školy prezreli aj prezentácie jednotlivých 3- ročných a 4 -ročných učebných odborov, prezentácie jednotlivých učebných predmetov, ako napr. slovenský jazyk, ruský jazyk a anglický jazyk – jedlá, pamiatky, zvyky, tradície a samotná ochutnávka. Žiaci si mohli sami zábavnou formou na týchto hodinách niečo zopakovať. Na chodbách školy sa realizovalo fotenie, príprava kávy a nápojov pre hostí. Učitelia nás oboznámili s programom Erasmus, počítačovými programami, duálnym vzdelávaním samotnej školy, praxou samotných študentov u nás a  v zahraničí. Na záver si žiaci pozreli triedu s výstavkou darčekov a prác žiakov.

      

     fotogaléria: 22.11.2018 - Exkurzia do SOŠ gastronómie a služieb v Prešove 

    • 15.11.2018 - Odborný výcvik

    • 6. 12. 2018
    • Odborné učilište, odbor obchodná prevádzka v rámci odborného výcviku si triedy vyzdobili jesennými venčekmi z prírodného materiálu, ktorí si sami nazbierali na prechádzke v lese.

     Najprv vi vyrobili slamený základ, ktorý ozdobili jesennými prírodninami a ďalšími ozdobami. Práca s prírodninami ich zaujala a zhotovené venčeky nám skrášľujú prostredie v triedach.

    • 21.11.2018 - Návšteva obchodnej prevádzky

    • 28. 11. 2018
    •   Dňa 21.11.2018, v stredu sme so žiakmi I.SA a I.SB odboru: Obchodná prevádzka navštívili v rómskej osade Chminianske Jakubovany obchod s názvom: „Potraviny u Zuzany“. Pri vstupe do obchodu nás privítal náš bývalý žiak Vladimír Horvát, ktorý riadi prevádzku a predaj samotného rodinného obchodu. V obchode ponúka rôzny tovar, ako napr. potraviny, mäso a údeniny, ovocie a zeleninu, hygienu...Žiaci si v obchode vyskúšali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri práci s kalkulačkou, samotnou obsluhou zákazníkov, prácu s digitálnou váhou, ukladaním tovaru do políc a vykladaním tovaru zo skladu. V budúcnosti môžeme po dohode s p. Horvátom chodiť  do obchodu na prax.

     fotogaléria: 21.11.2018 - Návšteva obchodnej prevádzky 

    • 15.11.2018 - Stolnotenisový turnaj študentov stredných škôl, Š. Michaľany

    • 15. 11. 2018
    •   Dňa 15.11.2018 sa uskutočnilo obvodné kolo v stolnom tenise žiakov stredných škôl sabinovského okresu. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev.

       Turnaj sa uskutočnil v stolnotenisovej hale v Šarišských Michaľanoch a víťaz turnaja postúpil do krajského kola. Naše družstvo postúpiť nemohlo, nakoľko nás organizátor omylom zaradil do sabinovského okresu.

       Naše družstvo v zložení Gabriel Žiga, Marek Holub a Erik Mirga odohralo  zápasy s: Gymnázium Sabinov (4:0), Gymnázium Lipany (4:3), SŠ Lipany (4:0) a SŠ Sabinov (0:4). Po troch výhrach a jednej prehre sme obsadili pekné druhé miesto. Chlapcom patrí veľká vďaka za ich zodpovedný a bojovný výkon, ktorý predviedli vo všetkých zápasoch turnaja.

     fotogaléria: 15.11.2018 - Stolnotenisový turnaj študentov stredných škôl, Š. Michaľany 

    • 09.11.2018 - Volejbalový turnaj zamestnancov špeciálnych škôl

    • 11. 11. 2018
    • Dňa 9.11.2018 sa uskutočnil volejbalový turnaj zamestnancov špeciálnych škôl, ktorý zorganizovala Spojená škola Chminianske Jakubovany. Turnaj sa uskutočnil v telocvični Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev: SŠ Lipany, SŠI P. Sabadoša, Prešov, ŠZŠ Jarovnice, ŠZŠ Zborov a družsto usporiadajúcej SŠ Chminianske Jakubovany. Hralo sa systémom každý s každým a náš tím sa po dvoch prehrách (ŠZŠ Jarovnice, ŠZŠ Zborov) a dvoch výhrach (SŠ Lipany, SŠI P. Sabadoša, Prešov) umiestnil na 3. mieste.

     fotogaléria: 09.11.2018 - Volejbalový turnaj zamestnancov špeciálnych škôl 

    • 05.11.2018 - Beseda na tému Xenofóbia a rasizmus

    • 16. 11. 2018
    •  Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti fašizmu a antisemitizmu (9.11.2018) sa žiaci zúčastnili besedy s názvom Xenofóbia a rasizmus. V rámci vzdelávania, ktoré ponúka Dokumentačné stredisko holokaustu prišla žiakom túto problematiku priblížiť Mgr. Michala Lônčíková - interná doktorandka na katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave. Okrem zaujímavých informácií z obdobia 2. svetovej otvorila aj tému posudzovania a hodnotenia ľudí podľa fyzického vzhľadu, rasy, názoru príp. iných ukazovateľov. Cieľom besedy bolo poukázať na to, že život každého človeka má rovnakú hodnotu a nemôžeme „hádzať všetkých do jedného vreca“, len preto že napr. inak vyzerajú a tým sú údajne menejcenní a nepotrební.

     fotogaléria: 05.11.2018 - Beseda na tému Xenofóbia a rasizmus 

    • 29.10.2018 - ROZPRÁVKOVO - zážitkové učenie

    • 17. 11. 2018
    •  Pri príležitosti Dňa školských knižníc sa uskutočnilo podujatie pod názvom „Rozprávkovo“. Podujatie sme začali krátkym divadielkom „ O VLKOVI A KOZLIATKACH“, ktoré si pre svojich spolužiakov nacvičili naši piataci. Po skončení divadielka sa žiaci rozdelili do skupín a v triedach ich čakali aktivity zamerané na športovú, tanečnú, výtvarnú a interaktívnu činnosť. Do jednotlivých aktivít sme sa snažili zapojiť všetkých žiakov našej školy, ktorí boli za svoju usilovnosť a snaživosť odmenení sladkými odmenami. Týmto podujatím sme sa snažili ukázať žiakom krásu rozprávok a takto ich priviesť ku čítaniu detskej literatúry. Interaktívne cvičenia boli zamerané na dej rozprávky. Rôznymi formami zábavných cvičení sme sa snažili upevniť prezentovaný príbeh vlka a kozliatok. Vo výtvarnej časti mali žiaci pomocou rôznych výtvarných techník, nakresliť dej rozprávky. Žiaci pracovali v skupinách, pričom si navzájom pomáhali a učili sa vzájomnej súdržnosti a spolupatričnosti. V športovej časti bolo úlohou žiakov prejsť danú trasu, na ktorej mali napodobňovať pohyby jednotlivých zvieratiek. Úlohu mali zvládnuť čo najrýchlejšie a najlepší okrem uznania spolužiakov boli odmenení malou odmenou. V tanečnej triede sa žiaci učili základné kroky ľudového tanca a zvládli aj jednoduchú choreografiu na ľudovú pieseň. Podujatie sa žiakom páčilo a všetci sa tešíme na nové rozprávky a aktivity o rok.

     fotogaléria: 29.10.2018 - ROZPRÁVKOVO - zážitkové učenie 

    • 26.10.2018 - Výroba a aranžovanie vencov

    • 12. 11. 2018
    •   Spolu s našimi žiakmi odborného učilišťa a praktickej školy sme sa rozhodli pripraviť na slávenie sviatkov - Všetkých svätých (1.11.) a Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11) vlastnoručnou výrobou spomienkových vencov. Žiaci jednotlivých odborov si v prípravnej fáze počas praxe pripravili korpusy zo slamy. V piatok 26.10.2018 sme sa stretli na školskej akcii „Výroba a aranžovanie vencov“ a vyzdobili ich čačinou. Žiaci si vence následne dekorovali kvetmi a prírodným materiálom podľa vlastnej fantázie. Na záver sme si pozreli výsledky práce jednotlivých tried a žiaci mali možnosť odniesť vence na hroby svojich príbuzných.

     fotogaléria: 26.10.2018 - Výroba a aranžovanie vencov 

    • 25.10.2018 - Farebný deň

    • 5. 11. 2018
    •   Deň venovaný zdraviu a zdravému životnému štýlu žiakov na škole. Pre žiakov bola pripravená ochutnávku rôzneho druhu ovocia a zeleniny v jednotlivých farbách – zelenej a bielej. Žiaci tak mali možnosť okrem ochutnávky aj prehĺbiť svoje vedomosti o dôležitosti ovocia a zeleniny pre zdravie človeka. Následne žiaci namaľovali vybrané ovocie alebo zeleninu a najkrajšie obrázky boli vystavené na školskej nástenke.

     fotogaléria: 25.10.2018 - Farebný deň 

    • 17.10.2018 - Slávnostná certifikácia programu Zelená škola

    • 11. 11. 2018
    •   Dňa 17. októbra 2018 sa v priestoroch Divadla Aréna v Bratislave konala slávnostná certifikácia  programu Zelená škola, na ktorú boli pozvané školy, ktoré v školskom roku 2017/2018 získali niektoré z ocenení. Aj naša škola sa stala držiteľom medzinárodného certifikátu Zelená škola a vlajky Zelenej školy. Veľké ďakujem patrí všetkým členom kolégia Zelenej školy z  radov učiteľov, žiakov, nepedagogických zamestnancov, ale hlavne koordinátorke programu na našej škole Mgr. Adriáne Žaloudkovej, ktorá nás všetkých dokázala motivovať a prebudiť v nás zanietenie do tejto práce. Z ocenenia sa všetci veľmi tešíme. Rozhodli sme sa v našej práci pokračovať a preto sme vstúpili do ďalšieho certifikačného obdobia. Ešte raz všetkým ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • 25.10.2018 - Výstava zeleniny

    • 25. 10. 2018
    •   Žiaci OU, odbor Poľnohospodár vystavovali zeleninu, ktorú dopestovali na školskom pozemku. Všetku zeleninu následne spracujú v školskej kuchynke. Svoju prácu prezentovali pred ostatnými spolužiakmi a tým ich motivovali k štúdiu.

     fotogaléria: 25.10.2018 - Výstava zeleniny

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje