• Recitačná súťaž OU a PŠ

    • 21. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Recitačná súťaž OU a PŠ.

     Dňa 21.03.2023 sa na OU a PŠ konalo školské kolo recitačnej súťaže. Recitátorov privítala a slávnostne sa im prihovorila PaedDr. Jana Straková, vedúca PK pre OU a PŠ. Predstavila členov poroty, ktorí dozerali na priebeh súťaže. Predsedkyňou poroty bola p. zástupkyňa pre OU a PŠ Mgr. Ivana Stašiková. Členkami poroty boli aj p. učiteľka Mgr. Júlia Demeterová a p. zástupkyňa Mgr. Iveta Vašková  pre 1. a 2. stupeň A a B varianty. Súťažilo sa v 2 kategóriach. V prednese poézie sa na 1. mieste v PŠ umiestnila Annamária Pokutová z I.A triedy. Na 1. mieste v tej istej kategórii, ale v OU sa umiestnila Tatiana Holubová z I.PM triedy, 2. miesto získal Cyril Horvát z I.OS triedy a na 3. mieste skončil Erik Horvát z III.OP triedy. V kategórii próza v OU sa na 1. mieste umiestnil Richard Horvát z II.OP triedy a na 2. mieste skončila Alexandra Horvátová z I.OS triedy. Na záver predsedkyňa poroty Mgr. Ivana Stašiková prečítala mená víťazov. Víťazi boli odcenení knihou, diplomom a sladkosťou. Milí recitátori: „Knihy sú ako dvere, otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“ Víťazom blahoželáme!

    • Jarné prázdniny a riaditeľské voľno

    • 1. 3. 2023
    • Vážení rodičia,

     oznamujeme Vám, že od 6. marca do 10.marca 2023 majú žiaci spojenej školy jarné prázdniny, zároveň

     riaditeľka Spojenej školy Chminianske Jakubovany podľa § 150 ods. 5 zákona č.

     245/2008 Z. z. udeľuje žiakom dňa 13.03.2023 (pondelok) riaditeľské voľno

     z organizačných dôvodov.

     Vyučovaniepo prázdninách a riaditeľskom voľne bude pokračovať v utorok 14.03.2023.

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • szschminjak@gmail.com
    • szschminjak@gmail.com
    • zuzana.pavl@gmail.com
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje