• Slávnostné otvorenie školskej záhrady

    • 1. 5. 2022
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné otvorenie školskej záhrady.

     Dňa 27.4.2022 Kolégium Zelenej školy zrealizovalo Slávnostné otvorenie školskej záhrady, ktorého sa zúčastnilo vedenie našej školy, ako aj žiaci OU a druhého stupňa ŠZŠ. Pani riaditeľka slávnostne prestrihla pásku a pokrstila novú informačnú tabuľu, ktorá vďaka svojim interaktívnym prvkom bude spestrovať vyučovacie hodiny v školskej záhrade. Následne žiaci z užšieho kolégia previedli všetkých zúčastnených školskou záhradou a prezentovali novinky, ktoré do nej pribudli, ako nové ovocné stromy a kríky, či prírodné jazierko. Veríme, že aj napriek nepriaznivému počasiu sa aktivita každému páčila.

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • szschminjak@gmail.com
    • szschminjak@gmail.com
    • zuzana.pavl@gmail.com
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje