• Exkurzia - BIO farma Východná

    • 31. 5. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia - BIO farma Východná.

     Dňa 27.05.2021 sa žiaci OU spolu s učiteľmi odborného výcviku zúčastnili exkurzie na Bio farme vo Východnej. Program prehliadky začal privítaním a prezlečením všetkých účastníkov do hygienického úboru. Po vstupnej inštruktáži a oboznámení s históriou farmy sme sa spolu so sprievodkyňou presúvali po jednotlivých stanovištiach: príprava krmiva pre kravy a ovce, proces dojenia, kŕmenie a starostlivosť o hospodárske zvieratá, hotel spokojných kráv a teliatkovo. Bol to náučný a príjemne strávený deň v lone podtatranskej prírody.

    • Rozlúčka absolventov OU

    • 31. 5. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka absolventov.

     Dňa 26.05.2021 sa na našej Spojenej škole konalo rozlúčkové posedenie absolventov III.PS triedy pri príležitosti ukončenia štúdia na Odbornom učilišti, v odboroch: obchodná prevádzka a poľnohospodárska výroba. V tomto školskom roku 2020/2021 štúdium ukončilo a získava vysvedčenie a výučný list 13 žiakov, z toho 10 chlapcov a 3 dievčatá. Samotné rozlúčkové posedenie s končiacimi absolventmi sa konalo najprv chodením s tablom po triedach, neskôr v Altánku SŠ s vedením školy, pedagógmi OU a triednou učiteľkou PaedDr. J. Strakovou, ktorá hosti privítala a slávnostne sa im prihovorila. Absolvent III.PS A. Horvat predniesol poďakovanie rodičom, riaditeľke školy, učiteľom OU a triednej učiteľke za ich cenné rady a odborné poznatky. Nasledovala „Gril párty“ spojená so  zábavou a spevom piesni v podaní absolventov: Gypsy Niky a Gabriel. Milí absolventi, nech sa Vám v živote darí, držíme Vám palce, prajeme všetko dobré, hlavne veľa šťastia pri uplatnení sa na trhu práce.

    • „SPOLU MÚDREJŠÍ“

    • 20. 5. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album „SPOLU MÚDREJŠÍ“ .

     Vďaka projektu „SPOLU MÚDREJŠÍ“ máme možnosť doučovať žiakov našej školy. Do projektu sa zapojilo 8 učiteľov, ktorí pomáhajú zmierňovať dôsledky pandémie doučovaním žiakov počas mesiacov – apríl, máj a jún 2021. Prvý mesiac doučovacia majú úspešne za sebou a veríme, že takto budeme pokračovať aj ďalej. Koordinátor pripravil pre žiakov „Múdrejšie diplomy“ a malú sladkú odmenu za ich účasť na vzdelávaní.

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • szschminjak@gmail.com
    • szschminjak@gmail.com
    • zuzana.pavl@gmail.com
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje