• OZNAM - sociálne štipendium

    • 26. 4. 2021
    • Oznamujeme študentom odborného učilišťa a praktickej školy, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa buderealizovať v triedach OU a PŠ 

     v stredu 28.04.2021 počas vyučovania.

      

     Upozornenie!

     Žiak sa vyučovania môže zúčastniť iba s platným negatívnym testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní. Musí mať rúško, inač mu štipendium vyplatené nebude.

      

                                                                                                                             Mgr. Beáta Tkáčová

                                                                                                                                  riaditeľka školy

    • Deň Zeme

    • 25. 4. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

     Deň Zeme

     Už 50 rokov si pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. SVETOVÝ DEŇ ZEME sa traduje už od roku 1970. Deň Zeme nám má každoročne pripomenúť dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli veselými aktivitami. Tvorivou činnosťou sme poukázali na to, ako sa správať k našej  zemi. Hlavnou  témou Dňa Zeme bolo pripomenúť žiakom, že všetko v našich životoch je pominuteľné a nič by sme nemali brať ako samozrejmosť.

    • Oznam - riaditeľské voľno

    • 21. 4. 2021
    • Riaditeľka Spojenej školy Chminianske Jakubovany podľa § 150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z. udeľuje žiakom dňa 29.04.2021 (štvrtok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

     Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu hodín v piatok 30.04.2021.

      

                                                                                                                             Mgr. Beáta Tkáčová - riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • szschminjak@gmail.com
    • szschminjak@gmail.com
    • zuzana.pavl@gmail.com
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje