• Oznam - dištančné vyučovanie

    • 30. 10. 2020
    • Vážení rodičia a žiaci,

                 Od pondelka 26.10.2020 vyučovanie pre II. stupeň ŠZŠ, PŠ a OU bude prebiehať dištančnou formou. Vyučovanie je povinné, bude sa zaznamenávať dochádzka a známkovať sa budú dištančné zadania, ktoré vám budú doručené podľa pokynov vyučujúcich.

      

     Prosíme, aj naďalej sledujte  webové sídlo našej školy, správy a informácie na EDUPAGE.

      

     Zmena jesenných prázdnin

     Jesenné prázdniny pre žiakov spojenej školy budú:

     30.10.2020 (piatok)

     02.11.2020 (pondelok)

     06.11.2020 (piatok)

     09.11.2020 (pondelok)

    • Zeleninové hody

    • 6. 10. 2020
    • Do galérie Zeleninové hody boli pridané fotografie.

     Dňa 14. septembra členovia PK pre PŚ a OU pripravili pre učiteľov a prevádzkových zamestnancov SŚ kulinársku akciu pod názvom „ Zeleninové hody“. Základ tvorila zelenina dopestovaná bio spôsobom učiteľmi a žiakmi z OU a PŚ na školskom pozemku. Do finálnej podoby vo forme bohatého, pestrého, ale hlavne kvalitného, chutného a výživného menu ju pretransformovali šikovné a kreatívne ruky učiteliek a učiteľov OU a PŚ. Celkovú atmosféru podčiarkla atraktívna jesenná výzdoba stolov a interiéru. Bola to pastva pre oči, gurmánsky zážitok pre chuťové poháriky a v konečnom dôsledku dobrý pocit z príjemného spoločného kolegiálneho posedenia.

    • Šarkaniáda

    • 6. 10. 2020
    • Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

     V utorok 29. septembra sa uskutočnila súťaž „Šarkaniáda“. Podujatia sa zúčastnili žiaci poobedňajšej zmeny, ktoré prebiehalo na ihrisku miestnej školy. Úlohou žiakov bolo vyrobiť čo najkrajšieho šarkana, ktorého si predstavili počas krátkej prehliadky. Žiaci boli rozdelení do troch skupín, kde súťažili v troch disciplínach.

     Vyhodnotenie šarkanov bolo v týchto kategóriách:

     Najkrajší farebný šarkan: 9.B

     Najkrajší rozprávkový šarkan : 4.B

     Najväčší šarkan: 3.B

     Cena poroty: 6.C

    • Výroba úľov

    • 1. 10. 2020
    • Do galérie Výroba úľov boli pridané fotografie.

     V rámci odborného výcviku poľnohospodárov, žiaci II.OP a III.OP, zhotovovali z dreva nové úle pre včely. Drevené laty upravovali tak, aby boli vhodné na včelie príbytky. 

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • szschminjak@gmail.com
    • szschminjak@gmail.com
    • zuzana.pavl@gmail.com
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje