• OZNAM - sociálne štipendiá

    • 23. 4. 2020
    •  

     Oznam sociálne štipendiá

     Oznamujeme študentom odborného učilišťa a praktickej školy, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa bude
     realizovať na vrátnici Spojenej školy Chminianske Jakubovany 21


     v utorok 28.4.2020 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.

      

     Upozornenie!

     Žiak, ktorý si príde prevziať štipendium musí mať rúško, rukavice a vlastné pero na podpis, inač mu štipendium nebude vyplatené.
     K miestu vyplácania, pristupujte po jednom.

     Mgr. Beáta Tkáčová, riaditeľka školy

      

      

      

       

    • Jakuboviansky Slávik - zrušenie súťaže

    • 8. 4. 2020
    • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nastala v dôsledku pandémie koronavírusu, sme museli pristúpiť k zrušeniu súťaže Jakuboviansky Slávik. 

     Je nám to veľmi ľúto, ale veríme, že sa opäť stretneme v ďalšom školskom roku 2020/2021.

      

      

       

    • Učíme sa doma

    • 3. 4. 2020
    • Milí žiaci.

     Na domáce vzdelávanie môžete využiť sekciu UČÍME SA DOMA,

     ktorá je umiestnená v pravom oranžovom rámčeku na tejto stránke.

    • OZNAM - Zápis detí do 1. ročníka

    • 1. 4. 2020
    •  

     CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA a PREVENCIE

      

     Levočská 7, 080 01 Prešov

      

              INFORMÁCIE  pre rodičov a zákonných zástupcov k školskej spôsobilosti

      

     Na základe  mimoriadnej situácie a na základe novely školského zákona č. 56/2020 Z. z., Ministerstvo školstva  určilo termín zápisu detí do 1.ročníka základných škôl  od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez účasti detí.

      

     Podľa §19  ods.(3) školského zákona:  Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak- t.j. každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020  fyzický vek 6 rokov, je rodič povinný zapísať do 1. ročníka základnej školy. 

      

     Vážení rodičia.

      

     V prípade otázok ku školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa / či bude vedieť zvládnuť požiadavky školského vzdelávania, či nepotrebuje odklad, resp. Vám po depistáži v MŠ bolo odporúčané ešte psychologické vyšetrenie/

      

     v CPPPaP Prešov, Levočská 7 využite nasledujúce možnosti ako sa informovať alebo objednať na psychologickú diagnostiku školskej spôsobilosti :

      

     a)   Obráťte sa mailom na konkrétneho psychológa podľa spádového obvodu Materských škôlok, ktoré nájdete na webovom sídle:     https://cpppap-presov.webnode.sk/      v časti štruktúra;

      

     b)   Využite č.0915 899 455 , 0915 899 454 na informovanie sa o postupe, resp. sa objednajte; 

      

     c)    Využite mailovú adresu : cpppap@azet.sk  na objednanie sa.

      

     Potrebné základné informácie: meno zákonného zástupcu, telefonický kontakt pre potreby rýchlej komunikácie,  meno dieťaťa,  ak dieťa navštevuje MŠ, uviesť ktorú.

      

     Akonáhle sa skončí mimoriadna situácia a obnoví sa činnosť CPPPaP Prešov, Levočská 7,    
     budete kontaktovaní a pozvaní na  psychologické vyšetrenie.

      

      

      

     PhDr. Viera Hybenová

      

                                                                                                                              Riaditeľka

      

      

      

      

      

      

       

    • OZNAM - Vyučovanie na školách

    • 1. 4. 2020
    •                                                               

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

      

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • szschminjak@gmail.com
    • szschminjak@gmail.com
    • zuzana.pavl@gmail.com
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje