• 18.12.2019 Vianočné posedenie žiakov OU a PŠ

    • 19. 12. 2019
    • Do galérie 18.12.2019 Vianočné posedenie žiakov OU a PŠ boli pridané fotografie.

     V stredu, dňa 18.12.2019, sa v komunitnom centre uskutočnilo vianočné posedenie pre žiakov Odborného učilišťa a Praktickej školy. Samotné posedenie si žiaci spestrili a obohatili tancom, piesňou, vinšom, básňou. Prítomní si pochutili na pripravených vianočných jedlách. Zvyky a tradície si priblížili aj cez vianočnú výzdobu, dekorácie, Betlehem a  vianočné koledy, ktoré si zaspievali aj v rómštine. Na záver zahrali a zaspievali Gypsy Niki vs. gypsy Dávid.  Na posedení vládla vianočná atmosféra, pokoj a dobrá nálada. Kolektív učiteľov OU a PŠ poprial žiakom nádherné, pokojné a požehnané vianočné sviatky a úspešný vstup do nového roku 2020.

    • 11.12.2019 Vianočná akadémia

    • 16. 12. 2019
    • Do galérie 11.12.2019 Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

     11 .decembra 2019 sa na našej škole uskutočnila Vianočná akadémia. Celý program sa niesol v slávnostnom duchu, pretože sa blížia najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. V programe vystúpili žiaci  prvého a druhého stupňa, PŠ, OU. Vďaka patrí učiteľom, ktorí žiakov pripravili. V závere programu poďakovala pani zástupkyňa Mgr. M. Birošová všetkým a vyzvala prítomných, aby si spomenuli na ľudí, ktorí pri výbuchu bytového domu v Prešove prišli o strechu nad hlavou, svoj majetok, ale aj o to najcennejšie, ŽIVOT. Preto si vážme rodinu, teplo domova a buďme k sebe ohľaduplní a milí.

      

       

    • Vianočné ikebany

    • 13. 12. 2019
    • Do galérie Vianočné ikebany boli pridané fotografie.

     Dňa 13.12. 2019 žiaci Odborného učilišťa, odbor: poľnohospodárska výroba a obchodná prevádzka pod vedením svojich učiteľov vyrobili vianočné ikebany. Práca žiakov zaujala. Zhotovili nádherné a kreatívne ikebany, ktoré poslúžia na dekoráciu pri vianočnom posedení žiakov.

      

      

      

    • Vianočné medovníčky

    • 13. 12. 2019
    • Do galérie Vianočné medovníčky boli pridané fotografie.

     Pri príležitosti príchodu najkrajších sviatkov roka, žiaci odborného učilištia - odbor poľnohospodár v rámci odborného výcviku, napiekli pre svojich rovesníkov chutné a voňavé medovníčky. Tie boli rozdané vedením školy žiakom, ako odmena za vianočné výrobky, ktoré zdobia vestibul našej školy.

    • Deň mlieka, mliečnych výrobkov a zdravej výživy

    • 13. 12. 2019
    • Do galérie Deň mlieka, mliečnych výrobkov a zdravej výživy boli pridané fotografie.

     Dňa 25.11.2019 sa na našej škole uskutočnil Biely deň, Deň mlieka, mliečnych výrobkov a zdravej výživy. Pripravené boli jednotlivé stanovištia, kde boli prezentované mliečne výrobky, spracovanie mlieka spojené s reálnou ukážkou výroby syra. Žiaci kreslili, tvorili, spievali, riešili problémové úlohy a nechýbali ani športové aktivity. Na záver bola ochutnávka rôznych výrobkov, kde žiaci hádali čo to je  a mali pritom zakryté oči. Po aktívne prežitom Bielom dni žiaci odchádzali domov plný emócií a myšlienok s intenzívnym zážitkom.

      

    • Mikulášsky stolnotenisový turnaj

    • 10. 12. 2019
    • Do galérie Mikulášsky stolnotenisový turnaj boli pridané fotografie.

     Dňa 06.12.2019 sa naši žiaci zúčastnili Mikulášskeho stolnotenisového turnaja, ktorý sa konal v Špeciálnej základnej škole internátnej sv. Klementa Hofbauera v Podolínci. V najmladšej kategórii (6. ročník) nás reprezentoval Mário Mirga (6.B) ktorému sa podarilo obsadiť cenné 3. miesto. V kategórii (7. ročník) bol našim želiezkom v ohni Oliver Holub (7.B), ktorému sa rovnako podarilo umiestniť na pódiovej priečke, keď po štyroch výhrach a troch porážkach obsadil 3. miesto. Ďalšia kategória (8.ročník) bola pre nás menej úspešná, keďže sme v nej obsadili „len“ 5. miesto. V tejto vekovej skupine zvádzal súboje Sebastián Holub (8.C). Kategória (9. ročník) bola pre nás najúspešnejšia, v nej nás reprezentoval Erik Mirga (9.A), ktorý „zdemoloval“ každého svojho soka, vyhral sedem zápasov bez straty setu a obsadil krásne 1. miesto. Stolnotenisový turnaj vyvrcholil súbojmi o absolútneho víťaza, kde sa proti sebe postavili víťazi jednotlivých ročníkových kategórii, a teda aj náš Erik Mirga ako víťaz vekovo najstaršej kategórie. Erik opäť nedal šancu svojim protivníkom, vyhral tieto zápasy po skvelých výkonoch bez straty setu a stal sa absolútnym víťazom Mikulášskeho stolnotenisového turnaja pre rok 2019. Chlapcom patrí veľká pochvala za predvedenú hru vo všetkých zápasoch turnaja. 

      

      

                  

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • szschminjak@gmail.com
    • szschminjak@gmail.com
    • zuzana.pavl@gmail.com
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje