• 19.11. 2019 - Bubnovačka

    • 21. 11. 2019
    • Do galérie Bubnovačka boli pridané fotografie.

     Aby bolo deti lepšie počuť. Pod týmto heslom sa konala dňa 19.11.2019 Bubnovačka. V novembri si pripomíname, že aj v dnešnom svete žijú deti, na ktorých je páchané násilie a sú im odopierané ich práva. Pripojili sme sa k ďalším školám na celom Slovensku, ktoré podporili myšlienku boja a prevencie týrania a vykorisťovania detí na celom svete.

      

      

    • Výroba a aranžovanie vencov

    • 7. 11. 2019
    • Do galérie Výroba a aranžovanie vencov boli pridané fotografie.

     Spolu s našimi žiakmi odborného učilišťa a praktickej školy sme sa rozhodli pripraviť na slávenie Sviatku všetkých svätých a Pamiatku zosnulých vlastnoručnou výrobou spomienkových vencov. Žiaci jednotlivých odborov si v prípravnej fáze počas odborného výcviku pripravili slamené a prútené korpusy. V piatok 25. októbra 2019 sme ich na školskom podujatí „Výroba a aranžovanie vencov“ dotvorili čačinou, kvetmi a prírodnými materiálmi podľa vlastnej fantázie. Výsledky práce jednotlivých tried boli kladne ocenené aj vedením školy. Úctu voči svojim predkom žiaci prejavili zanesením vencov na hroby svojich príbuzných.

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • szschminjak@gmail.com
    • szschminjak@gmail.com
    • zuzana.pavl@gmail.com
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje