• 21.06.2019 - Záverečné skúšky absolventov OU

    • 24. 6. 2019
    •   V dňoch 20. - 21.06.2019 sa konali záverečné skúšky žiakov III.OP triedy na OU v Chminianskych Jakubovanoch. Písomnú a praktickú časť absolvovali prvý deň, teoretickú časť druhý deň. Záverečných skúšok sa zúčastnili žiaci v dvoch učebných odboroch - opatrovateľská starostlivosť a poľnohospodárska výroba. Úspešným absolvovaním záverečnej skúšky všetci žiaci získali výučný list k čomu im srdečne blahoželáme.

     fotogaléria: 21.06.2019 - Záverečné skúšky absolventov OU 

    • 18.06.2019 - Súťaž v preskoku cez švihadlo

    • 25. 6. 2019
    • V utorok 18. júna sa uskutočnila súťaž v preskoku cez švihadlo. Podujatia sa zúčastnili žiaci poobedňajšej zmeny a prebiehalo na ihrisku miestnej školy. Úlohou súťažiacich bolo urobiť za 1 minútu čo najviac preskokov – znožmo. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 1. kategória - dievčatá, 2. kategória – chlapci. Najúspešnejší žiaci v preskoku boli odmenení vecnou cenou a sladkosťou.

     Ocenení žiaci:

     1. kategória 

     1. miesto Nikola Horváthová 7.D 119 preskokov
     2. miesto: Alexandra Horvátová 6. B 118 preskokov 
     3. miesto: Monika Mirgová 5. A 115 preskokov

     2. kategória

     1. miesto: Dušan Mirga 6.D 107 preskokov
     2. miesto: Filip Horvát 6. A 72 preskokov
     3. miesto: Marián Pokuta 6. A 30 preskokov

     fotogaléria: 18.06.2019 - Súťaž v preskoku cez švihadlo 

    • 11.06.2019 - Súťaž v koníčkovaní

    • 25. 6. 2019
    •   Dňa 11.06.2019 sa na našej Spojenej škole konalo voľnočasové športové dopoludnie. Súťažili chlapci aj dievčatá II. stupňa, Odborného učilišťa a Praktickej školy na školskom multifunkčnom ihrisku. Na začiatku súťaže si súťažiaci nastúpili do troch zástupov, kde boli oboznámení koordinátorkou bezpečnosti a prevencie s pravidlami súťaže. Súťažiaci boli rozdelení do skupín k jednotlivým učiteľom. Za jednu minútu mali urobiť čo najviac koníčkov s futbalovou loptou. Súťažiacich na ihrisko prišla odmeniť pani riaditeľka. Víťazí získali sladkosti a vecné ceny - lopty. Na 1. mieste sa umiestnili Vladimír Mirga z II.PB triedy a Erik Mirga z 9.A triedy. Druhé miesto obsadili Ľudovít Holub z I.OP triedy a Dávid Holub z 8.A triedy. Na treťom mieste skončili Radoslav Mirga a Roman Horvát z III.B triedy. Víťazom blahoželáme!

     fotogaléria: 11.06.2019 - Súťaž v koníčkovaní 

    • 06.06.2019 - Školský výlet žiakov odborného učilišťa a praktickej školy

    • 10. 6. 2019
    •   Dňa 06.06.2019 sme sa so žiakmi Odborného učilištia a Praktickej školy zúčastnili školského výletu v Prešove. Absolvovali sme exkurziu na Kalvárii, kde si žiaci pozreli pekný výhľad na mesto Prešov, jeho sídliská, významné budovy a pamiatky. V blízkosti Kalvárie sme navštívili aj Ekopark, kde si žiaci pozreli jednotlivé druhy domácich zvierat a vtákov. Po túre na Kalvárii si oddýchli na preliezkach a lavičkách v peknej prírode Ekoparku. Z Ekoparku sme sa presunuli autobusom do Hvezdárne a planetária v Prešove. Žiaci sa oboznámili formou prezentácie so vznikom a vývojom Zeme a jej planétami. Neskôr si pozreli bájku „Princ Peter“, ktorá sa im veľmi páčila. Nakoniec sme prišli do Lanového centra. Žiaci boli rozdelení do skupín k jednotlivým animátorom, ktorí im pripravili program. Žiaci zdolávali prekážky vo vysokom teréne. Len odvážni a šikovní došli k cieľu, kde ich už čakalo osvieženie vo forme nanuku. Ostatní žiaci si posedeli na terase pod slnečníkmi, kde si dali nealko nápoje. Pri odchode domov z Prešova sme sa zastavili na sídlisku na zmrzline a trochu sme sa po horúcom dni osviežili. Výlet sa skutočne vydaril, počasie bolo fajn, žiaci boli spokojní, všetko sa im páčilo.

     fotogaléria: 06.06.2019 - Školský výlet žiakov odborného učilišťa a praktickej školy 

    • 05.06.2019 - MDD

    • 5. 6. 2019
    •   Dňa 05.06.2019 sme spoločne oslávili Deň detí. Na školskom ihrisku si chlapci zmerali sily vo futbalovom turnaji a dievčatá zahrali vybíjanú. Niektoré prvýkrát, ale o to s väčšou chuťou. Odmenou pre všetkých bol dobrý pocit z hry, z víťazstva i sladkosť od pani riaditeľky.

     fotogaléria: 05.06.2019 - MDD 

    • 26.05.2019 - 1. sv. prijímanie

    • 10. 6. 2019
    •   26. máj 2019 bol pre ôsmich žiakov našej školy veľkým dňom. V tento deň sa viac zblížili s naším verným Priateľom, Ježišom Kristom, ktorého po prvý krát mohli prijať v podobe chleba v kostole v Chminianskych Jakubovanoch. Počas celého školského roka žiaci prechádzali duchovnou formáciou a prípravou na tento deň na záujmovom útvare s názvom Plamienok. Taktiež sa zúčastňovali nedeľných svätých omší, rozpoznávali dobro od zla cez Desať Božích prikázaní a učili sa modliť. Na slávnostný príchod verného Priateľa sa pripravili svätou spoveďou. Nedeľnú svätú omšu celebroval o. Miroslav Turák, správca farnosti Križovany. Aj tento rok svojim spevom a hrou na hudobných nástrojoch celú svätú omšu viedol mládežnícky zbor „Laudemus“ z Prešova. Po slávnosti v kostole sa všetky deti a hostia posilnili malým občerstvením a vymenili si dojmy z krásne stráveného času.

     fotogaléria: 26.05.2019 - 1. sv. prijímanie 

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • szschminjak@gmail.com
    • szschminjak@gmail.com
    • zuzana.pavl@gmail.com
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje