• 24.05.2019 - Súťaž v preskoku cez švihadlo

    • 24. 5. 2019
    • fotogaléria: 24.05.2019 - Súťaž v preskoku cez švihadlo 

        Dňa 24.05.2019 sa na ihrisku našej Spojenej školy konalo voľnočasové športové dopoludnie - súťaž v preskoku cez švihadlo: Rope Skipping. Tejto súťaže sa zúčastnili chlapci aj dievčatá II. stupňa, Praktickej školy a Odborného učilišťa. Cieľom súťaže bolo za jednu minútu urobiť čo najviac preskokov na švihadle. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Všetci žiaci sa snažili, no predsa boli medzi nimi tí najšikovnejší, ktorí urobili najviac preskokov na švihadle a napokon zvíťazili. Víťazov prišla na ihrisko oceniť riaditeľka školy. Na 1. mieste sa umiestnili Jozef Holub (147 preskokov) a Alena Holubová (146 preskokov) z II.O triedy. 2. miesto obsadili Aleš Horvát a Štefan Mirga z I.SB triedy (140 preskokov). Na 3. mieste skončili Richard Horvát z I.SB triedy (126 preskokov) a Nikolas Horvát z III.OP triedy (128 preskokov). Víťazi boli ocenení diplomom, sladkosťou a vecnými cenami. Blahoželáme!

    • 22.05.2019 - Deň matiek

    • 22. 5. 2019
    •   Dňa 22.05.2019 sa uskutočnilo kultúrne vystúpenie ku Dňu matiek v Kultúrnom dome v Chminianskych Jakubovanoch. Program pre svoje mamičky si pripravili naši najmladší žiaci, žiaci druhého stupňa, ale aj žiaci Odborného učilištia. Vystúpili s hudobnými, tanečnými, recitačnými a divadelnými predstaveniami. Rodičom sa vystúpenia páčili. Žiaci na záver obdarovali svoje mamičky pripravenými srdiečkami.

     fotogaléria: 22.05.2019 - Deň matiek

    • 17.05.2019 - Jakuboviansky slávik

    • 17. 5. 2019
    • fotogaléria: 17.05.2019 - Jakuboviansky slávik 

       Dňa 17.05.2019 sa uskutočnil 21. ročník krajskej speváckej súťaže Jakuboviansky slávik, ktorý organizuje naša škole každoročne. Žiaci špeciálnych škôl súťažili v speve piesní v troch kategóriách – rómske, ľudové a moderné piesne. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 13 škôl. Porota mala nie ľahkú úlohu pri výbere najlepších spevákov. Spestrením súťaže bola ľudová kapela Koláčkovci, ktorá sa postarala o dobrú náladu. Ďakujeme za účasť všetkým súťažiacim, výhercom blahoželáme a tešíme sa na budúci ročník Jakubovianského slávika.

    • 03.05.2019 - Jakuboviansky slávik - školské kolo

    • 3. 5. 2019
    •   Dňa 03.05.2019 sa pre žiakov školy uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže: Jakuboviansky slávik. Súťaž prebiehala v 2. kategóriách: ľudová a rómska pieseň.
       Všetci speváci ukázali nielen to, že sa počas školského roka naučili spievať mnoho piesní, že majú silné hlasy, ale ukázali aj svoju odvahu a nebojácnosť postaviť sa pred ostatných spolužiakov.

     fotogaléria: 03.05.2019 - Jakuboviansky slávik - školské kolo 

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • szschminjak@gmail.com
    • szschminjak@gmail.com
    • zuzana.pavl@gmail.com
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje