• 25.04. – 26.04.2019 - Futbalový turnaj

    • 29. 4. 2019
    •   Dňa 25.04. – 26.04.2019 sa na našej Spojenej škole konalo športové dopoludnie – futbalový turnaj. Súťažili chlapci II. stupňa, Odborného učilišťa a Praktickej školy v dvoch kategóriách na multifunkčnom ihrisku pod vedením Mgr. Radovana Juhása.Na prvom mieste sa umiestnili žiaci II.PB triedy, ktorí vo finále porazili žiakov III.B triedy jednoznačným výsledkom 8:2. Druhé miesto obsadili žiaci III.B triedy. Súboj o tretie miesto medzi sebou odohrali žiaci I.OP a II.PA. Tento dramatický zápas skončil remízou 4:4 v riadnom hracom čase, na pokutové kopy napokon zvíťazili žiaci II.PA triedy. Výhercovia na prvých troch miestach boli odmenení zástupkyňou Spojenej školy Mgr. Ivetou Vaškovou a koordinátorkou bezpečnosti a prevencie PaedDr. Janou Strakovou diplomom, sladkosťami a víťazi medailami. Sláva víťazom a česť porazeným !

     fotogaléria: 25.04. – 26.04.2019 - Futbalový turnaj 

    • 16.04.2019 - Krížová cesta

    • 25. 4. 2019
    •   Žiaci si prostredníctvom jednotlivých zastavení krížovej cesty mali možnosti bližšie uvedomiť umučenie a ukrižovanie Ježiša Krista. Na zastaveniach žiakov sprevádzal miestny kňaz, ktorý krížovú cestu začal a tiež ukončil spoločným požehnaním.

     fotogaléria: 16.04.2019 - Krížová cesta 

    • 05.04.2019 - Svetový deň stolného tenisu

    • 8. 4. 2019
    •   Dňa 05.04.2019 sa v našej škole uskutočnl projekt „ideme hrať ping – poooooong“ pri príležitosti oslavy WTTD for all – Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku. Organizátorkou a ambasádorkou tohto celoslovenského projektu bola Mgr. Alica Grofová – Chladeková, bývalá slovenská reprezentantka v stolnom tenise. Cieľom osláv bolo prezentovať túto krásnu hru na slovenských školách a zapojiť čo najviac žiakov a učiteľov do stolnotenisových súťaží.

       Do osláv sa u nás zapojila takmer celá škola. Začali a finálovými zápasmi prebiehajúceho stolnotenisového turnaja chlapcov a dievčat vo dvojhre a finálovým zápasom chlapcov vo štvorhre. Víťazom turnaja chlapcov vo dvojhre sa napokon stal Gabriel Žiga z I.SA triedy. Finále dievčat ovládla Justína Horvathová z III.OP triedy. Finále štvorhry najlepšie zvládli chlapci z 9.A triedy. Program pokračoval kolotočom jednotlivých tried podľa vopred stanoveného rozpisu. Prezentoval sa aj stolnotenisový záujmový útvar pod vedením Mgr. Daniela Lanščáka a to vo štvorhre. Dopoludňajšiu časť osláv ukončil stolnotenisový turnaj učiteľov, víťazom turnaja sa stal Mgr. Daniel Lanščák a spomedzi žien bola najlepšou Mgr. Lenka Gargalíková. V triedach sa žiaci oboznámili s históriou a pravidlami stolného tenisu a robili výtvarné práce na túto tému. Aj popoludní oslavy pokračovali kolotočom vybraných tried. Všetko prebehlo podľa plánu a už teraz sa tešíme na budúci ročník.

     fotogaléria: 05.04.2019 - Svetový deň stolného tenisu 

    • 04.04.2019 - Exkurzia na ABC výstave

    • 25. 4. 2019
    •   Dňa 04.04.2019 sa žiaci OU - učebného odboru poľnohospodár zúčastnili exkurzie na výstave ABC záhradníctvo a sadovníctvo v Prešove. Mali možnosť vidieť kvety, predpestované priesady jednotlivých druhov zeleniny, stromčeky, drevené záhradné konštrukcie, elektrické náradie ...

     fotogaléria 04.04.2019 - Exkurzia na ABC výstave 

    • 04.04.2019 - Recitačná súťaž

    • 4. 4. 2019
    •   Dňa 4. apríla 2019 sa na našej Spojenej škole organizovala súťaž v prednese poézie a prózy. Medzi 23 súťažiacimi sa muselo rozhodnúť o víťazoch v každej kategórii. Porota v zložení : Ing. Viera Forišová (zástupkyňa pre OU), Mgr. Iveta Vašková (zástupkyňa pre I.st.) a predsedníčka poroty Mgr. Marcela Birošová (riaditeľka Spojenej školy) nemali ľahkú úlohu. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa nakoniec stali a našu školu pôjdu reprezentovať na Krajskej súťaží v prednese poézie a prózy „Gaňov literárny Prešov“ – Mária Pokutová (4.A), Tatiana Holubová (5.B), Monika Mirgová (5.A), Ján Horvát ( 6.E), Daniela Horvatová (4.B), Sára Mirgová (5.D). Veľká vďaka patrí každému pedagógovi, ktorý svoj čas  venoval príprave žiakov na túto súťaž. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov pri reprezentácií našej školy.

     fotogaléria: 04.04.2019 - Recitačná súťaž 

    • 20.03.2019 - Prezentačný workshop o spracovaní ovocia

    • 1. 4. 2019
    •   V marci sa konala ďalšia aktivita zorganizovaná Kolégiom Zelenej školy pod názvom Prezentačný workshop o spracovaní ovocia. Zúčastnili sa na nej žiaci všetkých tried praktickej školy a odborného učilišťa. Členovia kolégia spolu s pani učiteľkami prezentovali ostatným, čo všetko je možné pripraviť z lokálne vypestovaného ovocia a všetko sme spolu aj ochutnali. Boli tu rôzne kompóty, výživy, džemy, sušené ovocie, jablkový koláč. Prípravu ovocného šalátu a koktejlu sme si aj vyskúšali. Žiaci si touto formou rozšírili svoje vedomosti a zručnosti o rozmanitých možnostiach spracovania lokálne vyprodukovaného  ovocia.

     fotogaléria: 20.03.2019 - Prezentačný workshop o spracovaní ovocia 

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • szschminjak@gmail.com
    • szschminjak@gmail.com
    • zuzana.pavl@gmail.com
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje