• 18.12.2018 - Vianočné pohľadnice

    • 21. 12. 2018
    • Žiaci odborného učilišťa odbor obchodná prevádzka vyrábali kreatívne vianočné pohľadnice. Žiaci vyrábali jednotlivé časti, ktoré následne pospájali. Práca s výrobou pohľadníc ich zaujala. Hotové vyzdobené pohľadnice s vložením vianočného blahoželania sme poslali do Zariadenia sociálnych služieb Rohožník. Tieto vianočné pohľadnice spestria vianočnú atmosféru ľuďom, na ktorých si nikto nespomenie alebo už príbuzných nemajú.

     fotogaléria: 18.12.2018 - Vianočné pohľadnice 

    • 18.12.2018 - Vianočné koledovanie

    • 21. 12. 2018
    • Blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Všetci sa na ne už tešíme. Žiaci zo záujmového útvaru "Svetielko", sa pod vedením pani učiteľky rozhodli, že priblížia zmysel vianočných sviatkov cez krátke kolednícke pásmo. Vstúpili do každej triedy a svojim spolužiakom rozhlásili zvesť o narodení Ježiška a popriali krásne prežitie Vianoc.

     fotogaléria: 18.12.2018 - Vianočné koledovanie 

    • 6.12.2018 - Mikuláš

    • 7. 12. 2018
    • Dňa 6.12.2018 bol v Spojenej škole v Chminianskych Jakubovanoch veselý Mikuláš. Začali sme rozhlasovým okienkom, v ktorom sa žiaci školy oboznámili o tom, kto bol svätý Mikuláš a prečo je dnešný deň výnimočnejší ako iné. Výnimočný bol v tom, že náš žiak Miroslav Horvát sa zúčastnil ikonopiseckého kurzu v Čičave. Jeho písaná ikona je znakom vďaky za vzdelávanie od učiteľov na našej škole a taktiež za účasť na ikonopiseckom kurze kde si rozvíjal duchovné dary na odporúčanie Mgr. Andrei Fečkovej. Ikonu Presvätej Bohorodičky posvätil vdp.Mgr. Miroslav Turák- správca našej farnosti. Táto ikona má byť pre každého žiaka výzvou a dôkazom k trpezlivosti v štúdiu na našej škole. S posvätenou ikonou sme s vdp. Mgr. Miroslavom Turákom prešli celou školou na znak zasvätenia sa pod jej ochranu. Mikulášsku nádielku nám prišiel spríjemniť študent 5. ročníka Michal Pavliško z Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove. Východnou spiritualitou sme sa na našej škole dostali do autentického spôsobu života v akom žil svätý Mikuláš. Celé dopoludnie nás sprevádzala rozhlasová reportérka Disart. Dominika Badžová z RTVS, rádio Regina Košice, ktorá mikrofónom zozbierala každú emóciu radosti žiakov.

     fotogaléria: 6.12.2018 - Mikuláš 

    • 29.11.2018 - Bowlingový turnaj

    • 6. 12. 2018
    •   Rada ZO OZ PŠaV SŠ a zariadení východoslovenského regiónu zorganizovala dňa 29. 11. 2018 4. ročník bowlingového turnaja pre svojich členov. Turnaj sa tentoraz konal v priestoroch hotela Lineas v Prešove. Prihlásil sa rekordný počet 11 družstiev zo stredných škôl a zariadení oboch krajov. Súťaž otvoril a prítomných privítal predseda Rady SŠaZ vsl. reg. Mgr. Ľuboš Kvašňák. Organizátori sa postarali o zdarný priebeh zápolení, ktoré prebiehali v priateľskej atmosfére, mali aj primeranú športovú úroveň. Víťazkou v kategórii žien sa stala Mária Kissová(244b.) z MŠaZŠ pri ZZ Košice, druhá bola Mgr. Zdenka Porubská(225b.) a bronzovú medailu získala Mgr. Lenka Gargalíková(201b.), obe zo Spojenej školy Chminianske Jakubovany. V mužskej kategórii si prvenstvo suverénnym výkonom vybojoval Marián Čičvara(284b.) zo SOŠ pedagogickej Prešov, za ním skončil Marek Guba(253b.) zo SŠi Medzilaborce a tretie miesto získal Peter Homišan zo SŠ Chmin. Jakubovany. V družstvách bolo poradie 1. SŠ Chm. Jakubovany, 2. SŠi Medzilaborce, 3. SOŠ pedagogická Prešov. Medailisti boli ocenení vecnými cenami a diplomami. Po vyhodnotení turnaja sa pokračovalo v neformálnej debate. Na záver všetci vyjadrili prianie stretnúť sa aj na budúcom ročníku.

    • 22.11.2018 - Odborný výcvik

    • 6. 12. 2018
    • V rámci hodín odborného výcviku: obchodná prevádzka, žiaci I.SA a I.SB z odpadového materiálu (plechoviek) zhotovili stojany na perá. Pri práci okrem plechoviek  použili: špagát, ozdobnú látku, tavnú pištoľ, bielu krajku a drevené, farebné srdiečka. Práca žiakov zaujala. Rozvíjala sa u žiakov kreativita a fantázia. Zhotovené stojany momentálne slúžia v triede na písacie potreby, ostatné idú na burzu do Prešova. 

    • 15.11.2018 - Odborný výcvik

    • 6. 12. 2018
    • Odborné učilište, odbor obchodná prevádzka v rámci odborného výcviku si triedy vyzdobili jesennými venčekmi z prírodného materiálu, ktorí si sami nazbierali na prechádzke v lese.

     Najprv vi vyrobili slamený základ, ktorý ozdobili jesennými prírodninami a ďalšími ozdobami. Práca s prírodninami ich zaujala a zhotovené venčeky nám skrášľujú prostredie v triedach.

   • Kontakty

    • Spojená škola Chminianske Jakubovany
    • szschminjak@gmail.com
    • szschminjak@gmail.com
    • zuzana.pavl@gmail.com
    • +421517958650
    • Chminianske Jakubovany 21
    • 42089841
    • 2022938335
    • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A: Mgr. Marcela Birošová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant B, C: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište: Ing. Viera Forišová Zástupca riaditeľky školy pre praktickú školu a hospodársky zástupca: Mgr. Juraj Imrich
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje