• Výsledky - rok 2013

    •  

     Moderné, umelé a populárne piesne

     1. kategória:

     1. Nikola Horvátová (SŠ Chminianske Jakubovany)
     2. Jana Klimčová (SŠ Hanušovce nad Topľou)
     3. Martina Mirgová, Marek Horváth (SŠ Chminianske Jakubovany)

               Vanessa Lejková, Pavol Sivák (SŠ, Matice slovenskej, Prešov)

               Kvetoslava Horváthová (SŠ Chminianske Jakubovany)

     2. kategória:

     1. Lenka Klimčová (SŠ Hanušovce nad Topľou)
     2. Kristína Hangurbadžová (ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera, Podolínec)
     3. Magdaléna Mirgová (SŠ Chminianske Jakubovany)

               Adriana Pohlodková (SŠI Vranov nad Topľou)

     Zvláštna cena poroty za svojráznu interpretáciu:

     Romana Mirgová (SŠ Chminianske Jakubovany)

      

     Ľudové piesne

     1. kategória:

     1. Tibor Porčogoš (ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera, Podolínec)
     2. Nina Kalejová, Nikola Horvátová (SŠ Chminianske Jakubovany)
     3. Jana Klimčová (SŠ Hanušovce nad Topľou)

               Júlia Letová (SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Prešov)

      

     2. kategória:

     1. Lenka Klimčová (SŠ Hanušovce nad Topľou)

               Dominik Hangurbadžo (ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera, Podolínec)

           2. Adriána Balogová, Veronika Godlová (SŠI, Masarykova, Prešov)

           3. Marek Tipan (ZŠ Ivana Krasku, Trebišov)

           3. Edita Holubová (SŠ Chminianske Jakubovany)

      

     Rómske piesne

     1. kategória:

     1. Nikola Horvátová (SŠ Chminianske Jakubovany)
     2. Róbert Peter (ZŠ Ivana Krasku, Trebišov)
     3. Slávka Peštová (ŠZŠ Jarovnice)

               Michaela Petíková (SŠ Chminianske Jakubovany)

     2. kategória:

     1. Michal Pulko, Milan Balog (ZŠ Ivana Krasku, Trebišov)
     2. Magdaléna Mirgová (SŠ Chminianske Jakubovany)
     3. Milan Novák (SŠI Vranov nad Topľou)

      

     Zvláštna cena poroty za svojráznu interpretáciu: Adriána Balogová, Veronika Godlová (SŠI, Masarykova, Prešov)

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje