• Súťaže

    •  

     Naša škola každoročne organizuje spevácku súťaž Jakuboviansky slávik.

      

       Spevácka súťaž "Jakuboviansky slávik" je súťaž v speve moderných, umelých, populárnych a od r. 2007 aj ľudových piesní. Koná sa pravidelne každý rok od roku 1998 v sále OcÚ v Chminianskych Jakubovanoch. Každoročne sa na nej zúčastňujú žiaci z vyše desiatich škôl Prešovského kraja, kde majú možnosť ukázať pred početným publikom svoje spevácke, ale aj hudobné schopnosti a talent. Tiež je to pre nich príležitosť nadviazať nové známosti a kontakty so svojimi rovesníkmi z iných škôl.

      

     Propozície  speváckej súťaže Jakuboviansky slávik 2020

      

     Spojená škola Chminianske Jakubovany 21

     Vyhlasuje spevácku súťaž pod záštitou Nadácie prof. Emílie Kováčovej

     pre žiakov špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried na základnej škole

      

     "Jakuboviansky slávik"

      

     Termín: 6. máj 2020 (streda) o 09:00 hod.

      

     Registrácia súťažiacich: 08:15 - 08:45 hod.

      

     Miesto konania: Spoločenská sála OcÚ v Chminianskych Jakubovanoch.

     V budove nie je zabezpečený bezbariérový prístup.

      

     Podmienky účasti :  

     1. spev - moderné piesne

     2. spev - rómske piesne

     3. spev - ľudové piesne

      

     Hudobný sprievod:     1. vlastný: interpret sa sprevádza sám alebo je sprevádzaný 

                                        2. nahraný na CD alebo na USB kľúči ako MP3 (bez slov)

                                        3. bez sprievodu

      

     Kategórie (podľa dosiahnutého veku):

     1. Moderné piesne - iba  slovenské a české piesne:
      1. kategória: do 12 rokov
      2. kategória: nad 12 rokov

      

     1. Rómske piesne:
      1. kategória: do 12 rokov
      2. kategória: nad 12 rokov

      

     1. Ľudové piesne:
      1. kategória: do 12 rokov
      2. kategória: nad 12 rokov

      

     Do súťaže môže jedna škola prihlásiť maximálne 6 vystúpení (najviac tri vystúpenia v akejkoľvek kategórii do 12 rokov, najviac tri vystúpenia v akejkoľvek kategórii nad 12 rokov). Maximálna dĺžka 1 piesne sú 3 minúty. Žiadame Vás, aby žiaci vždy spievali len 1 pieseň (nespájať viac piesní spolu). Organizátor súťaže si v prípade nízkeho počtu súťažiacich v jednotlivých kategóriách vyhradzuje právo na spojenie obidvoch kategórií do jednej. Veková hranica pre všetky kategórie je maximálne do 16 rokov. V prípade, že sa súťaže zúčastní základná škola, žiadame Vás, aby zúčastnení žiaci boli žiakmi špeciálnych tried.

     Vzhľadom na to, že zo speváckej súťaže sa robí videozáznam a fotodokumentácia, žiadame Vás, aby mali žiaci podpísaný súhlas so zverejnením na fotografiách a videu.

      

     Doprava: 

     Autom - smer Chminianska Nová Ves, Chmiňany, za obcou Chmiňany na rázcestí doprava.

        

     Cestovné hradí vysielajúca organizácia. Pre všetkých zúčastnených je zabezpečené občerstvenie.

      

     Vyplnenú návratku prosíme potvrdiť a odoslať na emailovú adresu školy najneskôr do 27. apríla 2020 (v návratke uviesť meno a priezvisko súťažiaceho, dátum narodenia, názov piesne a kategóriu). Do poznámky uveďte mená pedagogického sprievodu.

      

     Email: skola@szschminjak.edu.sk, www: http://sschminjak.edupage.org  facebook: https://www.facebook.com/sschminjakubovany

      

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                             Mgr. Beáta Tkáčová, riaditeľka školy

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje