• Výsledky - rok 2006

    • Výsledky, rok 2006:

      

     Moderné, umelé a populárne piesne

      

     1. kategória:

     1. miesto:         Michal Jaslo (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     2. miesto:         Svetlana Holubová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Mária Holubová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     Zvláštna cena poroty:    Renáta Giňová (ŠZŠ Masarykova 20/c, Prešov)

      

     2. kategória:

     1. miesto:         Radoslav Lacko (ŠZŠ Masarykova 20/c, Prešov)

     2. miesto:         Aurélia Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     2. miesto:         Dominik Hrabovčák (ŠZŠ Humenné - Podskalka)

     3. miesto:         Ingrida Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

      

     3. kategória:

     1. miesto:         Iveta Jaslová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     2. miesto:         Dušan Holub (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Rastislav Gábor (ŠZŠ Malý Slivník)

     Zvláštna cena poroty:    Roman Bendík (ZŠ Chminianska Nová Ves)

      

     Rómske piesne

      

     1. kategória:

     1. miesto:         Ondrej Kaleja (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     2. miesto:         Adriana Dudová (ZŠ Chminianska Nová Ves)

     2. miesto:         Michal Jaslo (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Martin Horvát (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

      

     2. kategória:

     1. miesto:         Roman Bendík (ZŠ Chminianska Nová Ves)

     2. miesto:         Iveta Jaslová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     2. miesto:         Dušan Holub (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Martina Dzurková (ŠZŠI Masarykova 20/c, Prešov)

      

     Kategória Duo:

     1. miesto:         Veronika Oračková a Janka Mirgová (ZŠ Lomnička)

     2. miesto:         Iveta Jaslová a Dušan Holub (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Rastislav Gábor a Róbert Ferko (ŠZŠ Malý Slivník)

      

     Zvláštna cena poroty za gitarový sprievod:         Milan Oračko

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje