• Kontakty

      • Spojená škola Chminianske Jakubovany
      • szschminjak@gmail.com
      • szschminjak@gmail.com
      • zuzana.pavl@gmail.com
      • +421517958650
      • Chminianske Jakubovany 21
      • 42089841
      • 2022938335
      • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje