• Výsledky - rok 2011

    • Ľudové piesne

      

     1. kategória:

     1. miesto:         Miroslava Pokutová (ZŠ Víťaz)

     2. miesto:         Darina Škopová (SŠI Humenné)

     3. miesto:         Izabela Červeňáková (SŠ Lipany)

     3. miesto:         Nina Kalejová a Nikola Horváthová (SŠ Chminianske Jakubovany)

      

     2. kategória:

     1. miesto:         Štefánia Šarišská (SŠI Masarykova, Prešov)

     2. miesto:         Peter Bilý (ŠZŠI Podolínec)

     3. miesto:         Irena Mirgová (SŠ Chminianske Jakubovany)

      

     Cena poroty: Katarína Poláková a Adam Fekete (SŠ Matice Slovenskej, Prešov)

     Zvláštna cena poroty za originálny výber piesne: Monika Duždová (ŠZŠ Malý Slivník)

      

     Moderné, umelé a populárne piesne

      

     1. kategória:

     1. miesto:         Jana Klimčová (SŠ Hanušovce nad Topľou)

     2. miesto:         Nikola Horvátová (SŠ Chminianske Jakubovany)

     3. miesto:         Tibor Porčogoš (ŠZŠI Podolínec)

      

     2. kategória:

     1. miesto:         Peter Bilý (ŠZŠI Podolínec)

     2. miesto:         Ivan Jaslo (SŠ Chminianske Jakubovany)

     2. miesto:         Katarína Mirgová (SŠ Chminianske Jakubovany)

     3. miesto:         Lucia Červeňáková (ŠZŠ Jarovnice)

      

     Zvláštna cena poroty za pekný spevácky výkon: Natália Serbinová (SŠI Masarykova, Prešov)

      

     Rómske piesne

      

     1. kategória:

     1. miesto:         Daniel Ferko (ŠZŠ Malý Slivník)

     2. miesto:         Dominika Holubová (SŠ Chminianske Jakubovany)

     3. miesto:         Izabela Červeňáková (SŠ Lipany)

      

     2. kategória:

      

     1. miesto:         Stanislav Čikala a Jaroslav Horvát (SŠ Hanušovce nad Topľou)

     2. miesto:         Dominik Hangurbadžo (ŠZŠI Podolínec)

     2. miesto:         Daniela Mirgová (SŠ Chminianske Jakubovany)

     2. miesto:         Mária Šarišská (SŠI Masarykova, Prešov)

     3. miesto:         Irena Mirgová (SŠ Chminianske Jakubovany)

      

     Zvláštna cena poroty za hudobný doprovod: Tomáš Giňa (ŠZŠ Malý Slivník)

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje