• Výsledky - rok 2009

    • Výsledky, rok 2009

      

     Ľudové piesne

      

     1. kategória - do 11 rokov:

     1. miesto:         Barbora Červenobradová (ŠZŠ Podolínec)

     2. miesto:         Nikolas Jaslo (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Mária Kokyová (ŠZŠ Stará Ľubovňa)

      

     2. kategória - od 12 rokov:

     1. miesto:         Irena Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     1. miesto:         Martina Dzurková (OUI Masarykova Prešov)

     2. miesto:         Nikola Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Pavol Spišák (SŠI Masarykova Prešov)

     3. miesto:         Hermína Gáborová (ŠZŠ Chminianske Jakubovany)

      

     Rómske piesne

      

     1. kategória - do 11 rokov:

     Zvláštna cena poroty za spev: Magdaléna Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

      

     2. kategória - od 12 rokov:

     1. miesto:         Jana Kuľpová (SŠI Humenné)

     2. miesto:         Daniela Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Mária Červeňáková (ŠZŠ Podolínec)

     3. miesto:         Ingrida Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

      

     Zvláštna cena poroty za hudobný doprovod: Tomáš Giňo (ŠZŠ Malý Slivník)

      

     Moderné, umelé a populárne piesne

      

     1. kategória - do 11 rokov:

     1. miesto:         Jana Klimčová (ŠZŠ Hanušovce nad Topľou)

     2. miesto:         Viktória Čonková a Dominika Bilá (ZŠ Veľký Šariš – špec. triedy)

     3. miesto:         Valentín Horvát (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

      

     2. kategória - od 12 rokov:

     1. miesto:         Martina Dzurková (OUI Masarykova Prešov)

     2. miesto:         Filip Gregor (ŠZŠ Malý Slivník)

     3. miesto:         Michal Jaslo (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Anna Tirpáková (ŠZŠ Stará Ľubovňa)

      

     Cena poroty za vynikajúci hlasový prejav: Adriana Dudová (ZŠ Chminianska Nová Ves)

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje