• Výsledky - rok 2008

    • Výsledky, rok 2008

      

     Ľudové piesne

      

     1. kategória - do 11 rokov:

     1. miesto:         Katarína Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     2. miesto:         Mária Holubová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Božena Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

      

     Cena poroty za muzikálny prejav: Barbora Červenobradová (ZŠ Veľký Šariš)

      

     2. kategória - od 12 rokov:

     1. miesto:         Peter Bilý (ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera, Podolínec)

     2. miesto:         Iveta Jaslová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Angelika Horvátová a Nikola Červeňáková (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

      

     Cena poroty za hlasovú kultúru: Anna Tyrpáková (ŠZŠ Stará Ľubovňa)

      

     Rómske piesne

      

     1. kategória - do 11 rokov:

     1. miesto:         Angela Oračková (ZŠ Lomnička)

     2. miesto:         Ľubomír Mirga (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Božena Mirgová (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

      

     2. kategória - od 12 rokov:

     1. miesto:         Michal Jaslo (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     2. miesto:         Adriana Dudová (ZŠ Chminianska Nová Ves)

     3. miesto:         Dušan Holub (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

      

     Zvláštna cena poroty: Miroslav Balog a Marek Bužo (ŠZŠ Vranov nad Topľou)

      

     Moderné, umelé a populárne piesne

      

     1. kategória - do 11 rokov:

     1. miesto:         Ivan Horvát (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     2. miesto:         Dominika Holubová a Jarmila Lacková (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Lukáš Holub (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

      

     2. kategória - od 12 rokov:

     1. miesto:         Adriana Dudová (ZŠ Chminianska Nová Ves)

     2. miesto:         Michal Jaslo (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

     3. miesto:         Radoslav Lacko (ŠZŠ Ch. Jakubovany)

      

     Cena poroty za kultivovaný dvojhlas: Miroslav Balog a Marek Bužo (ŠZŠ Vranov nad Topľou)

     Zvláštna cena poroty: Katarína Bačová a Tadeáš Vavrenec (SŠ Matice slovenskej, Prešov)

     Zvláštna cena poroty: Matúš Hovanec a Dominika Michalíková (ŠZŠ Lipany)

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje