• Pedikúra - manikúra

    •  

     Názov učebného odboru: PEDIKÚRA- MANIKÚRA

     Číselný kód odboru:       6497 G

     Určený pre:                      DIEVČATÁ

     Dĺžka prípravy:                3 roky

     Spôsob ukončenia:           ZÁVEREČNÁ  SKÚŠKA

     Doklad o vzdelaní:          VÝUČNÝ LIST

      

     Absolvent učebného odboru ovláda suchú a mokrú manikúru, masáže, peelingy, masky a zábaly rúk. Dokáže urobiť suchú a mokrú pedikúru, kúpele, masáže, masky a zábaly nôh. Ovláda klasickú, francúzsku, japonskú manikúru, kreslenie a zdobenie nechtov, lepenie umelých nechtov, ako aj lakovanie nechtov gélovým lakom. Pre vykonávanie uvedených činností má vedomosti zo zdravovedy, hygieny, bezpečnosti pri práci a etiky. Uplatnenie nachádza ako zamestnanec manikúry a pedikúry v prevádzkach malých a stredných firiem, aj ako zamestnanec v kúpeľných zariadeniach.

     Absolvent je pomocný odborný pracovník s najnižšou kvalifikáciou v odbore pedikúra-manikúra. Má nevyhnutné základné vedomosti a zručnosti pre výkon svojho povolania. Pri práci je schopný používať štandardné jednoduché technologické postupy, predpísané materiály, suroviny, stroje a zariadenia.

      

     Učebný plán

      

     Všeobecno - vzdelávacie

     predmety

     Týždenný počet vyučovacích

     hodín

        
       1. rok 2. rok 3. rok
     slovenský jazyk a literatúra 2 2 1
     náboženská výchova 1 1 -
     občianska náuka 1 1 1
     matematika 2 1 1
     informatika 1 1 1
     telesná a športová výchova 1 1 1
            
     spolu 8 7 5

      

     Odborné predmety

     Týždenný počet vyučovacích

     hodín

        
       1. rok 2. rok 3. rok
     technológia 2 2 1
     materiály 1 1 1
     zdravoveda 1 1 1
     odborné kreslenie - 1 -
     ekonomika a organizácia - - 1
            
     spolu 4 5 4
            
     odborný výcvik 18 21 21

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje