• Čas premien - dievčatá

    •  

     Spojená škola, Chminianske Jakubovany 21

      

     Plán práce výchovného programu Čas premien (dievčatá)

     na školský rok 2016/2017

      

     Obsah programu Čas premien (dievčatá) je zameraný tak, aby poskytol žiačkam prehľad o počiatočných fázach puberty. Cieľovú skupinu tvoria žiačky piateho ročníka.

      

     Hlavné ciele programu:

     1. Chápať fyzické a psychické zmeny, ktorými dospievajúce dievčatá budú prechádzať alebo už prechádzajú a uvedomiť si, že tieto  zmeny sú bežnou súčasťou ich vývinu. Pripraviť dievčatá na potrebnú zmenu hygienických návykov.
     2. Získať základné vedomosti o anatómii a fyziológii ľudského tela, osvojiť si správne pomenovanie pohlavných orgánov a pochopiť súvislosti reprodukčného zdravia s budúcimi úlohami matky a  otca.
     3. Pochopiť menštruačný cyklus ako prirodzenú súčasť života ženy.
     4. Oboznámiť sa s pojmami HIV, AIDS, ako aj o rizikách sexuálnych aktivít, vrátane nežiaducej gravidity.

      

      

     1. štvrťrok:

     Dospievanie - obdobie plné zmien.

     Intímna hygiena.

     Menštruácia.

      

     2. štvrťrok:

     Ľudské telo a sexualita- základné pojmy. Sexuálne a reprodukčné zdravie.

     Pohlavné orgány.

      

     3. štvrťrok:

     Tehotenstvo - zásady správneho sexuálneho života.

     Ochrana pred neželaným tehotenstvom.

     Výchova dieťaťa v úplnej a neúplnej rodine.

      

     4. štvrťrok:

     Pohlavné choroby.

     Prevencia pred HIV, AIDS.

                                                              Mgr. Zuzana Schvarcová, koordinátorka programu

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupca riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu a hospodársku oblasť: Mgr. Juraj Imrich
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje