• Spojená škola, Chminianske Jakubovany 21

    Pracovny_poriadok_2021_SS_Chminianske_Jakubovany.pdf (edupage.org)                                                                                Pracovný poriadok

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PRACOVNÝ PORIADOK

     

    Spojenej školy Chminianske Jakubovany 21, 082 33

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Organizácia

    Spojená škola

     

     

    Identifikačné číslo organizácie (IČO)

    42089841

     

     

    Obec a PSČ

    Chminianske Jakubovany 082 33

     

     

    Ulica a číslo

    Chminianske Jakubovany 21

     

     

    Štát

    Slovenská republika

     

     

    Právna forma

    rozpočtová organizácia

     

     

    Štatutárny orgán

    Mgr. Beáta Tkáčová

     

     

     

     

     

    Riaditeľka Spojenej školy Chminianske Jakubovany (ďalej len „škola“) “) schvaľuje tento pracovný poriadok. Týmto sa ruší pracovný poriadok zo dňa 14. septembra 2020 a smernice pojednávajúce o náležitostiach obsiahnutých v tomto pracovnom poriadku. .

     

    Platnosť pracovného poriadku od  05.03.2021

     

     

     

     

     

     

    Chminianske Jakubovany,05.03.2021                                                          Mgr. Beáta Tkáčová,  riaditeľka školy

     

     

     

    Prerokované a odsúhlasené dňa: 05.03.2021

     

    predseda ZO OZ

     

     

     

     

    _________________________________________________

     

    Ing. Pavol Uličný - predseda ZO OZ


     

  • Kontakty

   • Spojená škola Chminianske Jakubovany
   • szschminjak@gmail.com
   • szschminjak@gmail.com
   • zuzana.pavl@gmail.com
   • +421517958650
   • Chminianske Jakubovany 21 082 33 Chminianske Jakubovany Slovakia
   • 42089841
   • 2022938335
   • Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Tkáčová Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. a 2. stupeň, variant A, B: Mgr. Iveta Vašková Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné učilište, praktickú školu: Mgr. Ivana Stašiková
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje